Pensioenaanspraken van personen; sociaaleconomische categorie, 2005-2012

Pensioenaanspraken van personen; sociaaleconomische categorie, 2005-2012

Geslacht Leeftijd Herkomst Burgerlijke staat Sociaaleconomische categorie Perioden Aantal personen (aantal) AOW (1e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Vervangingspercentage (%) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Vervangingspercentage (%) Vermogen (%) Optelling 1e en 2e pijler Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Optelling 1e en 2e pijler Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Optelling 1e en 2e pijler Vervangingspercentage (%)
Mannen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Werknemer 2012 3.371.900 5.300 10.400 22 5.300 16.600 36 42 10.600 27.000 58
Mannen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Zelfstandige 2012 486.650 5.800 10.200 24 1.900 2.100 5 58 7.700 12.300 29
Mannen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Pensioenontvanger 2012 143.350 9.200 9.700 21 12.600 12.800 28 77 21.800 22.500 49
Mannen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Inactieve 2012 1.571.000 3.600 11.900 106 1.100 1.600 15 13 4.700 13.500 121
Mannen 45 tot 50 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Werknemer 2012 468.450 6.300 10.000 18 6.000 19.300 35 58 12.300 29.300 53
Mannen 45 tot 50 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Zelfstandige 2012 81.650 6.200 9.900 23 1.900 2.100 5 67 8.100 12.000 28
Mannen 45 tot 50 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Pensioenontvanger 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannen 45 tot 50 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Inactieve 2012 102.250 6.300 10.400 52 1.700 2.700 14 25 8.000 13.100 66
Mannen 50 tot 55 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Werknemer 2012 439.100 7.300 9.900 18 8.700 18.500 33 65 16.000 28.400 51
Mannen 50 tot 55 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Zelfstandige 2012 70.100 7.200 9.900 22 2.500 2.700 6 73 9.700 12.600 28
Mannen 50 tot 55 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Pensioenontvanger 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannen 50 tot 55 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Inactieve 2012 110.800 7.300 10.300 47 2.700 3.400 16 32 10.000 13.700 63
Mannen 55 tot 60 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Werknemer 2012 375.650 8.200 9.900 18 11.600 17.500 32 70 19.800 27.400 50
Mannen 55 tot 60 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Zelfstandige 2012 56.250 8.200 9.900 22 3.400 3.600 8 78 11.600 13.500 30
Mannen 55 tot 60 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Pensioenontvanger 2012 10.700 7.500 9.100 18 15.300 16.200 31 73 22.800 25.300 49
Mannen 55 tot 60 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Inactieve 2012 115.850 8.400 10.100 43 4.000 4.400 19 40 12.400 14.500 62
Mannen 60 tot 65 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Werknemer 2012 221.300 9.100 9.800 18 13.400 15.900 30 72 22.500 25.700 48
Mannen 60 tot 65 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Zelfstandige 2012 42.250 9.200 9.800 23 4.000 4.000 9 82 13.200 13.800 32
Mannen 60 tot 65 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Pensioenontvanger 2012 132.650 9.300 9.800 22 12.400 12.600 28 77 21.700 22.400 50
Mannen 60 tot 65 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Inactieve 2012 130.850 9.300 9.900 40 4.700 4.800 19 47 14.000 14.700 59
Vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Werknemer 2012 3.035.650 5.300 10.400 38 3.000 9.500 35 44 8.300 19.900 73
Vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Zelfstandige 2012 266.300 5.900 10.000 36 1.200 1.500 5 65 7.100 11.500 41
Vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Pensioenontvanger 2012 123.050 10.200 11.000 56 4.600 4.800 24 58 14.800 15.800 80
Vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Inactieve 2012 2.082.350 4.300 11.100 163 600 800 12 23 4.900 11.900 175
Vrouwen 45 tot 50 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Werknemer 2012 427.900 6.400 10.100 36 3.600 9.600 34 61 10.000 19.700 70
Vrouwen 45 tot 50 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Zelfstandige 2012 48.100 6.200 9.900 33 1.400 1.700 6 74 7.600 11.600 39
Vrouwen 45 tot 50 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Pensioenontvanger 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwen 45 tot 50 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Inactieve 2012 163.900 6.100 10.000 98 900 1.200 11 41 7.000 11.200 109
Vrouwen 50 tot 55 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Werknemer 2012 390.600 7.400 10.100 36 4.600 9.000 32 66 12.000 19.100 68
Vrouwen 50 tot 55 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Zelfstandige 2012 41.100 7.200 9.900 34 1.700 1.800 6 78 8.900 11.700 40
Vrouwen 50 tot 55 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Pensioenontvanger 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwen 50 tot 55 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Inactieve 2012 183.400 7.200 10.000 96 1.200 1.400 13 45 8.400 11.400 109
Vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Werknemer 2012 303.250 8.400 10.100 37 5.700 8.300 30 68 14.100 18.400 67
Vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Zelfstandige 2012 31.300 8.200 9.900 35 1.900 2.000 7 81 10.100 11.900 42
Vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Pensioenontvanger 2012 20.950 9.800 11.700 52 3.300 3.600 16 60 13.100 15.300 68
Vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Inactieve 2012 201.500 8.200 9.800 113 1.400 1.500 17 49 9.600 11.300 130
Vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Werknemer 2012 153.250 9.400 10.200 39 6.300 7.300 28 64 15.700 17.500 67
Vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Zelfstandige 2012 20.850 9.200 9.900 40 1.600 1.600 7 77 10.800 11.500 47
Vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Pensioenontvanger 2012 102.100 10.300 10.800 56 4.900 5.000 26 58 15.200 15.800 82
Vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal allochtonen en autochtonen Totaal burgerlijke staat Inactieve 2012 248.800 9.100 9.800 138 1.200 1.200 18 42 10.300 11.000 156
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van personen van 15 tot 65 jaar die woonachtig zijn in Nederland. De pensioenaanspraken zijn weergegeven naar sociaaleconomische categorie (werknemer, zelfstandige, pensioentrekker of inactieve).

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is de collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw. Onder de derde pijler vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen. Gegevens over de derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in de pensioenaansprakenstatistiek.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.

Alle vermelde bedragen zijn bruto per jaar en afgerond op 100 Euro en betreffen gemiddelden per persoon. De pensioenaanspraken geven de stand op 31 december weer. De selecties hebben als peildatum de laatste vrijdag voor Kerst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Status van de cijfers:
De cijfers van 2005 tot en met 2012 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Bij het aanvullen van de gegevens over 2013 en 2014 is de methodiek van het samenstellen van de pensioenaansprakenstatistiek nader bekeken. Daarbij bleek dat de publicatie van gedetailleerde gegevens voor deze statistiek niet meer verantwoord is. De reeks is daarom stopgezet.
De reeks met kerncijfers is wel voorzien van nieuwe cijfers, zie tabel Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Aantal personen
Aantal personen woonachtig in Nederland, afgerond op vijftigtallen.
Peildatum laatste vrijdag voor Kerst.
AOW (1e pijler)
De eerste pijler van het Nederlandse pensioenstelsel is de AOW. Ieder jaar dat een persoon vanaf 15 jaar in Nederland woonachtig is geweest, wordt 2% AOW opgebouwd. De omvang van de AOW-uitkering is afhankelijk van het huishouden. Een alleenstaande krijgt een uitkering van 70% , een samenwonende heeft recht op maximaal 50%.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering dat voortkomt uit de AOW. Er is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
De op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken AOW uitkering.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken uit AOW als percentage van het huidige inkomen, voor zover dat valt onder de inkomstenbelasting. Het inkomen bestaat uit: loon, winst, een uitkering of een combinatie daarvan.
Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler)
De tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel is het arbeidsgerelateerd pensioen. Dit pensioen wordt opgebouwd door de werknemer samen met de werkgever. Er is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding of uitruil tussen pensioensoorten.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie. Er is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding of uitruil tussen pensioensoorten. Als er sprake is van reeds ingegaan nabestaandenpensioen dan is dat erbij opgeteld.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit arbeid. Als er sprake is van reeds ingegaan nabestaandenpensioen dan is dat erbij opgeteld.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken uit arbeidsgerelateerd pensioen
als percentage van het huidige inkomen, voor zover dat valt onder de
inkomstenbelasting. Het inkomen bestaat uit: loon, winst, een uitkering of
een combinatie daarvan.
Vermogen
Percentage personen die individueel opgebouwd vermogen hebben dat voor de oudedagsvoorziening gebruikt kan worden. Vermogen van huishoudens is evenredig verdeeld over meerderjarige personen (exclusief kinderen) binnen het huishouden. Alleen vermogen boven 20.000 euro is meegeteld.
Optelling 1e en 2e pijler
Optellingen van de AOW en het arbeidsgerelateerd pensioen. De afgeronde bedragen zoals weergegeven in de tabel worden opgeteld.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering dat voortkomt uit AOW en arbeidsgerelateerd pensioen.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit AOW en arbeidsgerelateerd pensioen.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken, uit AOW en arbeidsgerelateerd pensioen, als percentage van het huidige inkomen, voor zover dat valt onder de inkomstenbelasting. Het inkomen bestaat uit: loon, winst, een uitkering of een combinatie daarvan.