Pensioenaanspraken personen; leeftijd, herkomst, burg. staat, 2005-2012

Pensioenaanspraken personen; leeftijd, herkomst, burg. staat, 2005-2012

Geslacht Leeftijd Herkomst Generatie Burgerlijke staat Perioden Aantal personen (aantal) AOW (1e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Vervangingspercentage (%) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Vervangingspercentage (%) Vermogen (%) Optelling 1e en 2e pijler Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Optelling 1e en 2e pijler Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Optelling 1e en 2e pijler Vervangingspercentage (%)
Mannen Totaal 15 tot 65 jarigen Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 4.402.000 5.300 11.000 28 4.600 12.800 33 41 9.900 23.800 61
Mannen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 1.170.900 3.700 10.200 38 1.600 4.200 16 19 5.300 14.400 54
Mannen 35 tot 40 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 390.000 4.600 10.500 23 2.800 17.700 39 35 7.400 28.200 62
Mannen 35 tot 40 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 124.400 3.300 9.400 29 700 4.700 14 16 4.000 14.100 43
Mannen 40 tot 45 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 502.300 5.600 10.400 21 3.900 17.500 35 49 9.500 27.900 56
Mannen 40 tot 45 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 134.650 4.200 9.200 25 1.200 5.700 16 23 5.400 14.900 41
Mannen 45 tot 50 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 524.900 6.600 10.300 20 5.500 16.500 32 60 12.100 26.800 52
Mannen 45 tot 50 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 127.500 5.000 8.900 23 2.000 6.200 16 30 7.000 15.100 39
Mannen 50 tot 55 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 514.050 7.600 10.300 20 7.700 15.600 31 65 15.300 25.900 51
Mannen 50 tot 55 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 105.950 5.900 8.700 23 3.200 6.600 17 34 9.100 15.300 40
Mannen 55 tot 60 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 473.950 8.500 10.200 21 10.000 14.400 30 69 18.500 24.600 51
Mannen 55 tot 60 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 84.500 6.800 8.500 22 5.000 7.300 19 41 11.800 15.800 41
Mannen 60 tot 65 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 450.400 9.400 10.000 22 10.800 12.000 27 71 20.200 22.000 49
Mannen 60 tot 65 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 76.650 7.900 8.500 23 6.600 7.300 20 47 14.500 15.800 43
Vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 4.286.300 5.400 10.800 54 2.300 6.600 33 42 7.700 17.400 87
Vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 1.221.100 3.700 10.000 61 900 2.500 15 21 4.600 12.500 76
Vrouwen 35 tot 40 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 379.150 4.500 10.300 39 2.200 10.200 39 42 6.700 20.500 78
Vrouwen 35 tot 40 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 137.550 3.300 9.300 46 500 2.900 14 22 3.800 12.200 60
Vrouwen 40 tot 45 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 491.950 5.500 10.300 41 2.500 8.700 34 55 8.000 19.000 75
Vrouwen 40 tot 45 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 141.500 4.200 9.200 44 900 3.300 16 29 5.100 12.500 60
Vrouwen 45 tot 50 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 512.650 6.600 10.300 42 3.100 7.700 31 63 9.700 18.000 73
Vrouwen 45 tot 50 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 127.200 5.100 9.000 42 1.400 3.600 17 35 6.500 12.600 59
Vrouwen 50 tot 55 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 505.600 7.600 10.300 44 3.700 6.800 29 65 11.300 17.100 73
Vrouwen 50 tot 55 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 109.500 6.000 8.900 42 1.900 3.600 17 38 7.900 12.500 59
Vrouwen 55 tot 60 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 465.200 8.600 10.300 49 4.100 5.700 27 66 12.700 16.000 76
Vrouwen 55 tot 60 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 91.800 7.000 8.800 45 2.400 3.400 18 40 9.400 12.200 63
Vrouwen 60 tot 65 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 444.550 9.700 10.300 66 3.600 3.900 25 55 13.300 14.200 91
Vrouwen 60 tot 65 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Totaal burgerlijke staat 2012 80.550 8.200 8.800 54 2.600 2.900 18 37 10.800 11.700 72
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van personen van 15 tot 65 jaar die woonachtig zijn in Nederland. De pensioenaanspraken zijn weergegeven naar leeftijd, herkomst, generatie en burgerlijke staat.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is de collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw. Onder de derde pijler vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen. Gegevens over de derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in de pensioenaansprakenstatistiek.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.

Alle vermelde bedragen zijn bruto per jaar en afgerond op 100 Euro en betreffen gemiddelden per persoon. De pensioenaanspraken geven de stand op 31 december weer. De selecties hebben als peildatum de laatste vrijdag voor Kerst.

Gegevens beschikbaar vanaf 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2005 tot en met 2012 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Bij het aanvullen van de gegevens over 2013 en 2014 is de methodiek van het samenstellen van de pensioenaansprakenstatistiek nader bekeken. Daarbij bleek dat de publicatie van gedetailleerde gegevens voor deze statistiek niet meer verantwoord is. De reeks is daarom stopgezet.
De reeks met kerncijfers is wel voorzien van nieuwe cijfers, zie tabel Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Aantal personen
Aantal personen woonachtig in Nederland, afgerond op vijftigtallen.
Peildatum laatste vrijdag voor Kerst.
AOW (1e pijler)
De eerste pijler van het Nederlandse pensioenstelsel is de AOW. Ieder jaar dat een persoon vanaf 15 jaar in Nederland woonachtig is geweest, wordt 2% AOW opgebouwd. De omvang van de AOW-uitkering is afhankelijk van het huishouden. Een alleenstaande krijgt een uitkering van 70% , een samenwonende heeft recht op maximaal 50%.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering dat voortkomt uit de AOW. Er is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
De op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken AOW uitkering.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken uit AOW als percentage van het huidige inkomen, voor zover dat valt onder de inkomstenbelasting. Het inkomen bestaat uit: loon, winst, een uitkering of een combinatie daarvan.
Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler)
De tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel is het arbeidsgerelateerd pensioen. Dit pensioen wordt opgebouwd door de werknemer samen met de werkgever. Er is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding of uitruil tussen pensioensoorten.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie. Er is geen rekening gehouden met het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding of uitruil tussen pensioensoorten. Als er sprake is van reeds ingegaan nabestaandenpensioen dan is dat erbij opgeteld.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit arbeid. Als er sprake is van reeds ingegaan nabestaandenpensioen dan is dat erbij opgeteld.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken uit arbeidsgerelateerd pensioen als percentage van het huidige inkomen, voor zover dat valt onder de inkomstenbelasting. Het inkomen bestaat uit: loon, winst, een uitkering of een combinatie daarvan.
Vermogen
Percentage personen die individueel opgebouwd vermogen hebben dat voor de oudedagsvoorziening gebruikt kan worden. Vermogen van huishoudens is evenredig verdeeld over meerderjarige personen (exclusief kinderen) binnen het huishouden. Alleen vermogen boven 20.000 euro is meegeteld.
Optelling 1e en 2e pijler
Optellingen van de AOW en het arbeidsgerelateerd pensioen. De afgeronde bedragen zoals weergegeven in de tabel worden opgeteld.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering dat voortkomt uit AOW en arbeidsgerelateerd pensioen.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit AOW en arbeidsgerelateerd pensioen.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken, uit AOW en arbeidsgerelateerd pensioen, als percentage van het huidige inkomen, voor zover dat valt onder de inkomstenbelasting. Het inkomen bestaat uit: loon, winst, een uitkering of een combinatie daarvan.