Waterschappen; balansposten per waterschap

Waterschappen; balansposten per waterschap

Balansstanden-waterschappen Waterschappen Perioden Balansstanden ultimo (mln euro)
A - Activa Nederland 2021* 11.222
A - Activa Waterschap Groot Salland (WS) 2021*
A - Activa Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2021* 419
A - Activa Waterschap Veluwe (WS) 2021*
A - Activa Waterschap Vallei & Eem (WS) 2021*
A - Activa Hhs Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2021*
A - Activa Waterschap Regge & Dinkel (WS) 2021*
A - Activa Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2021* 894
A - Activa Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WS) 2021*
A - Activa Waterschap Zeeuwse Eilanden (WS) 2021*
A - Activa Waterschap De Dommel (WS) 2021* 365
A - Activa Waterschap Roer en Overmaas (WS) 2021*
A - Activa Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2021* 726
A - Activa Waterschap Rivierenland (WS) 2021* 1.038
A - Activa Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2021* 483
A - Activa Waterschap Peel en Maasvallei (WS) 2021*
A - Activa Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2021* 253
A - Activa Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2021* 294
A - Activa Waterschap Reest en Wieden (WS) 2021*
A - Activa Waterschap Velt en Vecht (WS) 2021*
A - Activa Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2021* 143
A - Activa Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2021* 1.153
A - Activa Waterschap Brabantse Delta (WS) 2021* 525
A - Activa Wetterskip Fryslân (WS) 2021* 562
A - Activa Waterschap Aa en Maas (WS) 2021* 475
A - Activa Waterschap Hollandse Delta (WS) 2021* 386
A - Activa Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2021* 240
A - Activa Waterschap Scheldestromen (WS) 2021* 387
A - Activa Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2021* 356
A - Activa Waterschap Vechtstromen (WS) 2021* 557
A - Activa WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2021* 407
A - Activa Waterschap Limburg (WS) 2021* 365
A - Activa Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2021* 927
A - Activa Waterschapsbedrijf Limburg 2021* 266
A1 - Vaste activa Nederland 2021* 9.037
A1 - Vaste activa Waterschap Groot Salland (WS) 2021*
A1 - Vaste activa Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2021* 385
A1 - Vaste activa Waterschap Veluwe (WS) 2021*
A1 - Vaste activa Waterschap Vallei & Eem (WS) 2021*
A1 - Vaste activa Hhs Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2021*
A1 - Vaste activa Waterschap Regge & Dinkel (WS) 2021*
A1 - Vaste activa Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2021* 765
A1 - Vaste activa Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WS) 2021*
A1 - Vaste activa Waterschap Zeeuwse Eilanden (WS) 2021*
A1 - Vaste activa Waterschap De Dommel (WS) 2021* 351
A1 - Vaste activa Waterschap Roer en Overmaas (WS) 2021*
A1 - Vaste activa Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2021* 705
A1 - Vaste activa Waterschap Rivierenland (WS) 2021* 568
A1 - Vaste activa Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2021* 441
A1 - Vaste activa Waterschap Peel en Maasvallei (WS) 2021*
A1 - Vaste activa Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2021* 210
A1 - Vaste activa Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2021* 255
A1 - Vaste activa Waterschap Reest en Wieden (WS) 2021*
A1 - Vaste activa Waterschap Velt en Vecht (WS) 2021*
A1 - Vaste activa Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2021* 120
A1 - Vaste activa Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2021* 457
A1 - Vaste activa Waterschap Brabantse Delta (WS) 2021* 496
A1 - Vaste activa Wetterskip Fryslân (WS) 2021* 507
A1 - Vaste activa Waterschap Aa en Maas (WS) 2021* 441
A1 - Vaste activa Waterschap Hollandse Delta (WS) 2021* 342
A1 - Vaste activa Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2021* 223
A1 - Vaste activa Waterschap Scheldestromen (WS) 2021* 313
A1 - Vaste activa Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2021* 292
A1 - Vaste activa Waterschap Vechtstromen (WS) 2021* 527
A1 - Vaste activa WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2021* 382
A1 - Vaste activa Waterschap Limburg (WS) 2021* 270
A1 - Vaste activa Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2021* 727
A1 - Vaste activa Waterschapsbedrijf Limburg 2021* 259
A11 - Immateriële vaste activa Nederland 2021* 589
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Groot Salland (WS) 2021*
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2021* 47
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Veluwe (WS) 2021*
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Vallei & Eem (WS) 2021*
A11 - Immateriële vaste activa Hhs Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2021*
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Regge & Dinkel (WS) 2021*
A11 - Immateriële vaste activa Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2021* 0
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WS) 2021*
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Zeeuwse Eilanden (WS) 2021*
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap De Dommel (WS) 2021* 27
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Roer en Overmaas (WS) 2021*
A11 - Immateriële vaste activa Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2021* 4
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Rivierenland (WS) 2021* 41
A11 - Immateriële vaste activa Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2021* 5
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Peel en Maasvallei (WS) 2021*
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2021* 7
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2021* 18
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Reest en Wieden (WS) 2021*
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Velt en Vecht (WS) 2021*
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2021* 1
A11 - Immateriële vaste activa Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2021* 3
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Brabantse Delta (WS) 2021* 55
A11 - Immateriële vaste activa Wetterskip Fryslân (WS) 2021* 25
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Aa en Maas (WS) 2021* 71
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Hollandse Delta (WS) 2021* 67
A11 - Immateriële vaste activa Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2021* 5
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Scheldestromen (WS) 2021* 8
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2021* 10
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Vechtstromen (WS) 2021* 45
A11 - Immateriële vaste activa WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2021* 22
A11 - Immateriële vaste activa Waterschap Limburg (WS) 2021* 90
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de balanssamenstelling van de waterschappen in miljoenen euro's. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de waterschappen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête 'EMU-verplichting waterschappen'. De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording waterschappen (BBVw).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 15 december 2022:
De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2020 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe balanscijfers worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Balansstanden ultimo
Balansstanden per 31-12 op basis van de rekening van waterschappen weergegeven in miljoenen euro's.