Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies. Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste en tweede publicatie voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euroTotaal gemeentelijke heffingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenTotaal belastingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenOnroerende zaakbelasting gebruikers (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenOnroerende zaakbelasting eigenaren (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenHondenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenToeristenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenReclamebelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenBaatbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenForensenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenParkeerbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenPrecariobelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroBelastingenRoerende woon- en bedrijfsr. belastingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesTotaal retributies (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesRioolheffing (gecombineerd) (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesRioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval. (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesRioolheffing grond- en hemelwater (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesReinigingsrechten en afvalstoffenheffing (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesBegraafplaatsrechten (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesBouwvergunningen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesSecretarieleges burgerzaken (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euroRetributiesMarktgelden (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerTotaal gemeentelijke heffingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerBelastingenTotaal belastingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerBelastingenOnroerende zaakbelasting gebruikers (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerBelastingenOnroerende zaakbelasting eigenaren (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerBelastingenHondenbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerBelastingenToeristenbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerBelastingenReclamebelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerBelastingenBaatbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerBelastingenForensenbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerBelastingenParkeerbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerBelastingenPrecariobelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerBelastingenRoerende woon- en bedrijfsr. belastingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesTotaal retributies (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesRioolheffing (gecombineerd) (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesRioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval. (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesRioolheffing grond- en hemelwater (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesReinigingsrechten en afvalstoffenheffing (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesBegraafplaatsrechten (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesBouwvergunningen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesSecretarieleges burgerzaken (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesMarktgelden (euro/inwoner)
Nederland 2013 8.552 4.447 670 2.737 64 163 22 1 28 645 115 3 4.105 1.432 27 4 1.766 114 437 292 33 510 265 40 163 4 10 1 0 2 38 7 0 245 85 2 0 105 7 26 17 2
Nederland 2014 8.679 4.614 691 2.844 64 170 21 1 29 660 132 2 4.065 1.478 13 4 1.743 116 390 288 32 516 274 41 169 4 10 1 0 2 39 8 0 242 88 1 0 104 7 23 17 2
Nederland 2015 8.843 4.767 713 2.939 65 174 24 1 31 665 154 1 4.076 1.531 1.723 118 382 290 32 523 282 42 174 4 10 1 0 2 39 9 0 241 91 102 7 23 17 2
Nederland 2016 9.057 4.941 721 3.037 62 189 21 1 30 675 204 1 4.116 1.563 1.714 121 383 303 33 533 291 42 179 4 11 1 0 2 40 12 0 242 92 101 7 23 18 2
Gelderland (PV) 2013 916 495 75 344 9 13 2 0 4 45 3 0 421 170 5 0 146 15 50 32 3 454 246 37 171 4 6 1 0 2 23 2 0 209 85 2 0 73 8 25 16 1
Gelderland (PV) 2014 935 513 79 356 9 13 2 0 4 44 6 0 422 176 5 0 144 16 46 32 3 463 254 39 176 4 6 1 0 2 22 3 0 209 87 2 0 72 8 23 16 1
Gelderland (PV) 2015 964 541 76 376 9 13 2 0 4 44 17 0 422 186 143 16 42 33 3 476 267 38 186 4 6 1 0 2 22 8 0 208 92 71 8 21 16 1
Gelderland (PV) 2016 999 572 72 396 8 13 3 0 4 44 32 0 427 189 142 16 43 34 3 491 281 35 194 4 6 1 0 2 22 16 0 210 93 70 8 21 17 1
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2013 422 220 33 118 3 6 0 0 0 42 20 0 202 53 0 0 100 4 26 17 2 512 267 39 143 3 7 0 0 0 51 24 0 245 64 0 0 121 5 31 21 3
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2014 418 218 26 120 3 6 0 0 0 45 20 0 200 55 0 0 98 4 22 18 2 504 263 31 144 4 7 0 0 0 54 24 0 241 67 0 0 119 5 26 22 3
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2015 430 230 32 120 3 8 0 0 0 47 20 0 200 57 100 4 19 18 3 514 275 38 143 4 9 0 0 0 56 24 0 239 67 119 5 23 21 3
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2016 440 234 29 127 3 8 0 0 0 47 20 0 206 58 101 4 20 18 5 521 277 34 150 4 9 0 0 0 56 24 0 243 69 120 5 23 21 6
150 000 tot 250 000 inwoners 2013 869 490 84 294 9 6 4 0 0 85 9 0 379 99 14 0 181 6 46 30 4 533 300 51 180 5 3 2 0 0 52 6 0 232 61 9 0 111 3 28 18 2
150 000 tot 250 000 inwoners 2014 1.130 636 110 396 10 7 4 0 0 97 11 0 494 164 0 0 224 10 55 37 5 539 303 52 189 5 3 2 0 0 46 5 0 236 78 0 0 107 5 26 18 2
150 000 tot 250 000 inwoners 2015 1.240 709 116 444 11 8 4 0 0 114 12 0 530 180 242 11 54 39 5 547 313 51 196 5 3 2 0 0 50 5 0 234 79 107 5 24 17 2
150 000 tot 250 000 inwoners 2016 1.273 735 112 467 11 9 5 0 0 117 14 0 538 185 243 12 53 41 5 559 323 49 205 5 4 2 0 0 51 6 0 236 81 107 5 23 18 2
250 000 inwoners of meer 2013 1.571 913 141 375 7 46 7 0 0 288 48 2 658 202 0 0 312 13 74 46 11 700 407 63 167 3 21 3 0 0 128 21 1 293 90 0 0 139 6 33 21 5
250 000 inwoners of meer 2014 1.589 941 141 393 7 49 4 0 0 298 49 1 648 198 0 0 313 13 68 44 11 702 416 62 174 3 22 2 0 0 131 21 0 286 87 0 0 138 6 30 20 5
250 000 inwoners of meer 2015 1.585 963 151 396 7 48 6 0 0 307 48 1 622 199 288 14 66 44 12 691 420 66 172 3 21 3 0 0 134 21 0 271 87 125 6 29 19 5
250 000 inwoners of meer 2016 1.616 997 162 408 5 58 2 0 0 317 44 1 619 203 276 17 66 45 13 696 429 70 176 2 25 1 0 0 137 19 0 267 87 119 7 28 20 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens