Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro Totaal gemeentelijke heffingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Totaal belastingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Onroerende zaakbelasting gebruikers (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Onroerende zaakbelasting eigenaren (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Hondenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Toeristenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Reclamebelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Baatbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Forensenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Parkeerbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Precariobelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Roerende woon- en bedrijfsr. belastingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Totaal retributies (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Rioolheffing (gecombineerd) (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval. (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Rioolheffing grond- en hemelwater (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Begraafplaatsrechten (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Bouwvergunningen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Secretarieleges burgerzaken (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Marktgelden (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Totaal gemeentelijke heffingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Totaal belastingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Onroerende zaakbelasting gebruikers (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Onroerende zaakbelasting eigenaren (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Hondenbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Toeristenbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Reclamebelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Baatbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Forensenbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Parkeerbelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Precariobelasting (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Roerende woon- en bedrijfsr. belastingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Totaal retributies (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Rioolheffing (gecombineerd) (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval. (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Rioolheffing grond- en hemelwater (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Begraafplaatsrechten (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Bouwvergunningen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Secretarieleges burgerzaken (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Marktgelden (euro/inwoner)
Nederland 2013 8.552 4.447 670 2.737 64 163 22 1 28 645 115 3 4.105 1.432 27 4 1.766 114 437 292 33 510 265 40 163 4 10 1 0 2 38 7 0 245 85 2 0 105 7 26 17 2
Nederland 2014 8.679 4.614 691 2.844 64 170 21 1 29 660 132 2 4.065 1.478 13 4 1.743 116 390 288 32 516 274 41 169 4 10 1 0 2 39 8 0 242 88 1 0 104 7 23 17 2
Nederland 2015 8.843 4.767 713 2.939 65 174 24 1 31 665 154 1 4.076 1.531 1.723 118 382 290 32 523 282 42 174 4 10 1 0 2 39 9 0 241 91 102 7 23 17 2
Nederland 2016** 9.057 4.941 721 3.037 62 189 21 1 30 675 204 1 4.116 1.563 1.714 121 383 303 33 533 291 42 179 4 11 1 0 2 40 12 0 242 92 101 7 23 18 2
Gelderland (PV) 2013 916 495 75 344 9 13 2 0 4 45 3 0 421 170 5 0 146 15 50 32 3 454 246 37 171 4 6 1 0 2 23 2 0 209 85 2 0 73 8 25 16 1
Gelderland (PV) 2014 935 513 79 356 9 13 2 0 4 44 6 0 422 176 5 0 144 16 46 32 3 463 254 39 176 4 6 1 0 2 22 3 0 209 87 2 0 72 8 23 16 1
Gelderland (PV) 2015 964 541 76 376 9 13 2 0 4 44 17 0 422 186 143 16 42 33 3 476 267 38 186 4 6 1 0 2 22 8 0 208 92 71 8 21 16 1
Gelderland (PV) 2016** 999 572 72 396 8 13 3 0 4 44 32 0 427 189 142 16 43 34 3 491 281 35 194 4 6 1 0 2 22 16 0 210 93 70 8 21 17 1
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2013 422 220 33 118 3 6 0 0 0 42 20 0 202 53 0 0 100 4 26 17 2 512 267 39 143 3 7 0 0 0 51 24 0 245 64 0 0 121 5 31 21 3
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2014 418 218 26 120 3 6 0 0 0 45 20 0 200 55 0 0 98 4 22 18 2 504 263 31 144 4 7 0 0 0 54 24 0 241 67 0 0 119 5 26 22 3
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2015 430 230 32 120 3 8 0 0 0 47 20 0 200 57 100 4 19 18 3 514 275 38 143 4 9 0 0 0 56 24 0 239 67 119 5 23 21 3
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2016** 440 234 29 127 3 8 0 0 0 47 20 0 206 58 101 4 20 18 5 521 277 34 150 4 9 0 0 0 56 24 0 243 69 120 5 23 21 6
150 000 tot 250 000 inwoners 2013 869 490 84 294 9 6 4 0 0 85 9 0 379 99 14 0 181 6 46 30 4 533 300 51 180 5 3 2 0 0 52 6 0 232 61 9 0 111 3 28 18 2
150 000 tot 250 000 inwoners 2014 1.130 636 110 396 10 7 4 0 0 97 11 0 494 164 0 0 224 10 55 37 5 539 303 52 189 5 3 2 0 0 46 5 0 236 78 0 0 107 5 26 18 2
150 000 tot 250 000 inwoners 2015 1.240 709 116 444 11 8 4 0 0 114 12 0 530 180 242 11 54 39 5 547 313 51 196 5 3 2 0 0 50 5 0 234 79 107 5 24 17 2
150 000 tot 250 000 inwoners 2016** 1.273 735 112 467 11 9 5 0 0 117 14 0 538 185 243 12 53 41 5 559 323 49 205 5 4 2 0 0 51 6 0 236 81 107 5 23 18 2
250 000 inwoners of meer 2013 1.571 913 141 375 7 46 7 0 0 288 48 2 658 202 0 0 312 13 74 46 11 700 407 63 167 3 21 3 0 0 128 21 1 293 90 0 0 139 6 33 21 5
250 000 inwoners of meer 2014 1.589 941 141 393 7 49 4 0 0 298 49 1 648 198 0 0 313 13 68 44 11 702 416 62 174 3 22 2 0 0 131 21 0 286 87 0 0 138 6 30 20 5
250 000 inwoners of meer 2015 1.585 963 151 396 7 48 6 0 0 307 48 1 622 199 288 14 66 44 12 691 420 66 172 3 21 3 0 0 134 21 0 271 87 125 6 29 19 5
250 000 inwoners of meer 2016** 1.616 997 162 408 5 58 2 0 0 317 44 1 619 203 276 17 66 45 13 696 429 70 176 2 25 1 0 0 137 19 0 267 87 119 7 28 20 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies. Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste en tweede publicatie voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Totaal gemeentelijke heffingen
De totale opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Onroerende zaakbelasting gebruikers
Belasting die geheven wordt van gebruikers van onroerende zaken, woningen (tot 2006) en niet-woningen, op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Onroerende zaakbelasting eigenaren
Belasting die geheven wordt van eigenaren van onroerende zaken (woningen en niet-woningen), op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Hondenbelasting
Belasting op het bezit van één of meer honden. Hondenbelasting kan worden geheven van de bezitter van een hond.
Toeristenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te zijn.
Reclamebelasting
Belasting die kan worden geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
Baatbelasting
Belasting die kan worden geheven van eigenaren van - bestaande - onroerende zaken, die voordeel hebben ('baat hebben bij') van een voorziening die door de gemeente is/wordt aangelegd.
Forensenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die gedurende meer dan 90 dagen per jaar overnachten (slaapforensenbelasting) of wonen (woonforensenbelasting) in een gemeente, waar niet hun hoofdverblijf is.
Parkeerbelasting
Belasting waarmee het parkeren gereguleerd wordt: de belasting voor het parkeren van een voertuig - zoals omschreven in de belastingverordening van de gemeente - en de belasting volgens een parkeervergunningenbeleid. Ook de opbrengsten van een eventuele naheffingsaanslag (wanneer er verzuimd is de parkeerbelasting te betalen) en van de heffingen vanwege het aanbrengen van een wielklem of het wegslepen van het voertuig vallen onder deze belasting.
Precariobelasting
Belasting die kan worden geheven van personen, bedrijven of instellingen vanwege het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond die voor de openbare dienst bestemd is.
Roerende woon- en bedrijfsr. belastingen
Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen.
Belasting die geheven wordt van eigenaren en gebruikers van woon- en bedrijfsruimten die niet onroerend zijn.
Retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Totaal retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Rioolheffing (gecombineerd)
De gecombineerde rioolheffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van zowel:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater als
b. de inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het grondwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd (zie onder a). De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer (zie onder b).
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. In 2008 en 2009 bevat deze heffing daarom de opbrengst van het oude rioolrecht of de opbrengst van de gecombineerde rioolheffing. Vóór 2008 bevat deze heffing de opbrengst van het oude rioolrecht.
Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval.
Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafvalwater.
Heffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd, zoals de afvoer van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer.
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. Indien de gemeente kiest voor een gescheiden heffing worden de opbrengsten van de rioolheffing huishoudelijk en bedrijfsafval op deze functie verantwoord en niet onder Rioolheffing (gecombineerd). Vóór 2008 is deze heffing niet gevuld.
Rioolheffing grond- en hemelwater
De heffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het grondwater. De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd, zoals de afvoer van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer.
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. Indien de gemeente kiest voor een gescheiden heffing worden de opbrengsten van de rioolheffing grond- en hemelwater op deze functie verantwoord en niet onder Rioolheffing (gecombineerd). Vóór 2008 is deze heffing niet gevuld.
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Heffing die wordt geheven van bedrijven en huishoudens als vergoeding voor de verwijdering van bedrijfsafval en huisvuil op basis van de Gemeentewet (artikel 229) en de Wet milieubeheer (artikel 15.33). Ook de heffing voor de beschikbaarstelling van een gemeentelijke vuilcontainer valt hieronder.
Begraafplaatsrechten
Heffing van een recht voor het gebruik van de begraafplaats/crematorium en voor door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats, inclusief de afkoopsommen van het onderhoud en de uitgifte van eigen graven. De huur van de aula, indien verhuurd aan een begrafenisondernemer, de huur van dienstwoningen, de verkoop van consumpties en de bijdrage van het rijk voor militaire graven worden niet tot de begraafplaatsrechten gerekend.
Bouwvergunningen
Heffing voor het afgeven van een bouwvergunning (leges). Leges zijn vergoedingen voor de (administratieve) dienstverlening door de gemeente.
Secretarieleges burgerzaken
Heffing die wordt geheven van de burger voor de directe dienstverlening aan hem/haar bij de afgifte van paspoorten, rijbewijzen en andere documenten.
Marktgelden
Heffing van een recht voor het innemen van een standplaats op een (gewoonlijk periodiek gehouden) markt. Dit zijn de dag- of weekmarkten waar voor de consument eetwaren en textielwaren enz. te koop zijn, maar ook de veemarkten.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Totaal gemeentelijke heffingen
De totale opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Onroerende zaakbelasting gebruikers
Belasting die geheven wordt van gebruikers van onroerende zaken, woningen (tot 2006) en niet-woningen, op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Onroerende zaakbelasting eigenaren
Belasting die geheven wordt van eigenaren van onroerende zaken (woningen en niet-woningen), op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Hondenbelasting
Belasting op het bezit van één of meer honden. Hondenbelasting kan worden geheven van de bezitter van een hond.
Toeristenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te zijn.
Reclamebelasting
Belasting die kan worden geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
Baatbelasting
Belasting die kan worden geheven van eigenaren van - bestaande - onroerende zaken, die voordeel hebben ('baat hebben bij') van een voorziening die door de gemeente is/wordt aangelegd.
Forensenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die gedurende meer dan 90 dagen per jaar overnachten (slaapforensenbelasting) of wonen (woonforensenbelasting) in een gemeente, waar niet hun hoofdverblijf is.
Parkeerbelasting
Belasting waarmee het parkeren gereguleerd wordt: de belasting voor het parkeren van een voertuig - zoals omschreven in de belastingverordening van de gemeente - en de belasting volgens een parkeervergunningenbeleid. Ook de opbrengsten van een eventuele naheffingsaanslag (wanneer er verzuimd is de parkeerbelasting te betalen) en van de heffingen vanwege het aanbrengen van een wielklem of het wegslepen van het voertuig vallen onder deze belasting.
Precariobelasting
Belasting die kan worden geheven van personen, bedrijven of instellingen vanwege het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond die voor de openbare dienst bestemd is.
Roerende woon- en bedrijfsr. belastingen
Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen.
Belasting die geheven wordt van eigenaren en gebruikers van woon- en bedrijfsruimten die niet onroerend zijn.
Retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Totaal retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Rioolheffing (gecombineerd)
De gecombineerde rioolheffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van zowel:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater als
b. de inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het grondwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd (zie onder a). De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer (zie onder b).
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. In 2008 en 2009 bevat deze heffing daarom de opbrengst van het oude rioolrecht of de opbrengst van de gecombineerde rioolheffing. Vóór 2008 bevat deze heffing de opbrengst van het oude rioolrecht.
Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval.
Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafvalwater.
Heffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd, zoals de afvoer van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer.
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. Indien de gemeente kiest voor een gescheiden heffing worden de opbrengsten van de rioolheffing huishoudelijk en bedrijfsafval op deze functie verantwoord en niet onder Rioolheffing (gecombineerd). Vóór 2008 is deze heffing niet gevuld.
Rioolheffing grond- en hemelwater
De heffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het grondwater. De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd, zoals de afvoer van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer.
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. Indien de gemeente kiest voor een gescheiden heffing worden de opbrengsten van de rioolheffing grond- en hemelwater op deze functie verantwoord en niet onder Rioolheffing (gecombineerd). Vóór 2008 is deze heffing niet gevuld.
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Heffing die wordt geheven van bedrijven en huishoudens als vergoeding voor de verwijdering van bedrijfsafval en huisvuil op basis van de Gemeentewet (artikel 229) en de Wet milieubeheer (artikel 15.33). Ook de heffing voor de beschikbaarstelling van een gemeentelijke vuilcontainer valt hieronder.
Begraafplaatsrechten
Heffing van een recht voor het gebruik van de begraafplaats/crematorium en voor door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats, inclusief de afkoopsommen van het onderhoud en de uitgifte van eigen graven. De huur van de aula, indien verhuurd aan een begrafenisondernemer, de huur van dienstwoningen, de verkoop van consumpties en de bijdrage van het rijk voor militaire graven worden niet tot de begraafplaatsrechten gerekend.
Bouwvergunningen
Heffing voor het afgeven van een bouwvergunning (leges). Leges zijn vergoedingen voor de (administratieve) dienstverlening door de gemeente.
Secretarieleges burgerzaken
Heffing die wordt geheven van de burger voor de directe dienstverlening aan hem/haar bij de afgifte van paspoorten, rijbewijzen en andere documenten.
Marktgelden
Heffing van een recht voor het innemen van een standplaats op een (gewoonlijk periodiek gehouden) markt. Dit zijn de dag- of weekmarkten waar voor de consument eetwaren en textielwaren enz. te koop zijn, maar ook de veemarkten.