Gebieden in Nederland 2010


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2010 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.
De tabel is opgebouwd uit:
- Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden.
- Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten.
- Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.
Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2010

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 3 oktober 2013:
Er zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel bevat alleen gegevens over 2010 en is daarna stopgezet.

Gebieden in Nederland 2010

Regio's Codes en namen van gemeentenCode (code) Codes en namen van gemeentenNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenArrondissementen (rechtsgebieden)Code (code) Landelijk dekkende gebiedenArrondissementen (rechtsgebieden)Naam (naam) Landelijk dekkende gebiedenBrandweerregio'sCode Landelijk dekkende gebiedenBrandweerregio'sNaam Landelijk dekkende gebiedenKamer van KoophandelCode (code) Landelijk dekkende gebiedenKamer van KoophandelNaam (naam) Grootte en stedelijkheid van gemeentenGemeentegrootteCode (code) Grootte en stedelijkheid van gemeentenGemeentegrootteOmschrijving (omschrijving) Grootte en stedelijkheid van gemeentenStedelijkheidCode (code) Grootte en stedelijkheid van gemeentenStedelijkheidOmschrijving (omschrijving) Statistische gegevensInwonertal (aantal) Statistische gegevensOmgevingsadressendichtheid (per km2)
Echt-Susteren 1.711 Echt-Susteren 4 Roermond 4.209 Noord- en Midden Limburg 14 Limburg 4 20 000 tot 50 000 inwoners 4 Weinig stedelijk 32.282 625
Gaasterlân-Sleat 653 Gaasterlân-Sleat 17 Leeuwarden 2.302 Fryslân 1 Noord-Nederland 3 10 000 tot 20 000 inwoners 5 Niet stedelijk 10.303 249
Weststellingwerf 98 Weststellingwerf 17 Leeuwarden 2.302 Fryslân 1 Noord-Nederland 4 20 000 tot 50 000 inwoners 4 Weinig stedelijk 25.829 631
Bron: CBS
Verklaring van tekens