Anw-uitkeringen naar geslacht en leeftijd, per provincie, 2008-2013

Anw-uitkeringen naar geslacht en leeftijd, per provincie, 2008-2013

Geslacht Leeftijd Regiokenmerken Perioden Anw-uitkeringen (aantal)
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2008 1e kwartaal 121.720
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2008 2e kwartaal 119.930
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2008 3e kwartaal 117.600
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2008 4e kwartaal 115.180
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2009 1e kwartaal 113.320
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2009 2e kwartaal 111.220
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2009 3e kwartaal 108.730
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2009 4e kwartaal 106.500
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2010 1e kwartaal 104.610
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2010 2e kwartaal 102.380
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2010 3e kwartaal 100.440
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2010 4e kwartaal 98.360
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2011 1e kwartaal 96.460
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2011 2e kwartaal 93.000
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2011 3e kwartaal 89.840
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2011 4e kwartaal 86.660
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2012 1e kwartaal 84.200
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2012 2e kwartaal 81.130
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2012 3e kwartaal 78.190
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2012 4e kwartaal 74.980
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2013 1e kwartaal 73.330
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2013 2e kwartaal 70.730
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2013 3e kwartaal 67.370
Totaal geslacht, incl. onbekend Totaal leeftijd, incl. onbekend Regio totaal 2013 4e kwartaal 55.250
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw), dat aan het einde van de verslagperiode werd verstrekt.
De Anw is een volksverzekering tegen de financiële gevolgen van overlijden en kent uitkeringen voor nabestaanden, halfwezen (tot en met september 2013) en wezen.
Per 1 oktober 2013 is door een wetswijziging het recht op een halfwezenuitkering komen te vervallen.
Men kan alleen voor een uitkering in aanmerking komen als de overledene op de datum van overlijden verzekerd was.
In principe is iedereen die in Nederland woont, verzekerd voor de Anw.
Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland werken en loonbelasting betalen, zijn verzekerd.
Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking Export Uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.
De Anw is op 1 juli 1996 in werking getreden en vervangt de tot die datum geldende Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW).
De basisgegevens van de Anw zijn afkomstig van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger:
- geslacht;
- leeftijd;
- regio.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Eerste kwartaal 2008 tot en met vierde kwartaal 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Anw-uitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw) dat aan het eind van de verslagperiode niet is beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
De Anw is een volksverzekering tegen de financiële gevolgen van overlijden en kent uitkeringen voor nabestaanden, halfwezen en wezen.