Motorvoertuigen; sloop, gewichtsklasse, 2000-2021

Motorvoertuigen; sloop, gewichtsklasse, 2000-2021

Gewichtsklassen Perioden Aantal sloopvoertuigen (aantal) Gewicht sloopvoertuigen (1 000 kg)
Totaal personenauto's 2021 206.228 216.036
Personenauto's tot 650 kg 2021 550 311
Personenauto's 650 tot 750 kg 2021 7.868 5.571
Personenauto's 750 tot 850 kg 2021 27.715 22.134
Personenauto's 850 tot 950 kg 2021 45.829 41.087
Personenauto's 950 tot 1 050 kg 2021 31.563 31.485
Personenauto's 1 050 tot 1 150 kg 2021 29.999 32.804
Personenauto's 1 150 tot 1 250 kg 2021 23.813 28.586
Personenauto's 1 250 tot 1 350 kg 2021 21.649 27.989
Personenauto's 1 350 kg of meer 2021 17.242 26.070
Personenauto's leeggewicht onbekend 2021 0 0
Totaal bedrijfsauto's 2021 13.798 24.103
Bedrijfsauto's minder dan 1 000 kg 2021 104 95
Bedrijfsauto's 1 000 tot 1 500 kg 2021 9.766 11.672
Bedrijfsauto's 1 500 tot 2 500 kg 2021 3.104 5.700
Bedrijfsauto's 2 500 tot 5 000 kg 2021 203 654
Bedrijfsauto's 5 000 tot 7 000 kg 2021 108 674
Bedrijfsauto's 7 000 tot 10 000 kg 2021 296 2.420
Bedrijfsauto's 10 000 kg of meer 2021 217 2.888
Bedrijfsauto's leeggewicht onbekend 2021 0 0
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de uitval van voertuigen naar totaal gewicht en voertuigcategorie (personenauto's en bedrijfsauto's/bedrijfsmotorvoertuigen) en naar gewichtsklasse per voertuigcategorie. In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsauto’s opgenomen die gedurende het verslagjaar zijn uitgevallen omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop. De tot de sloop behorende personenauto’s en bedrijfsauto’s zijn onderverdeeld naar gewichtsklasse (leeggewicht). Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de sloop behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt en gedemonteerd. Deze voertuigen kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Motorvoertuigen actief; sloop, gewichtsklasse’. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal sloopvoertuigen
Totaal aantal voertuigen dat is uitgevallen als wettig vervoermiddel op de openbare weg en waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard vanwege sloop.
Gewicht sloopvoertuigen
Het leeggewicht van de uit Nederland afkomstige voertuigen waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop (exclusief de import van voertuigen bestemd voor demontage).

Onder leeggewicht wordt verstaan de massa van een voertuig in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reserveonderdelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het voertuig worden vervoerd.