Motorvoertuigen; sloop, voertuigtype, brandstofsoort, 2000-2021

Motorvoertuigen; sloop, voertuigtype, brandstofsoort, 2000-2021

Voertuigtype Perioden Voor sloop vrijgekomen voertuigen (aantal) Brandstofsoort Benzine (aantal) Brandstofsoort Diesel (aantal) Brandstofsoort LPG (aantal) Brandstofsoort Overige (aantal)
Totaal motorvoertuigen 2015 201.644 163.361 31.583 6.556 144
Totaal motorvoertuigen 2016 206.393 169.709 30.482 5.982 220
Totaal motorvoertuigen 2017 226.700 188.898 31.564 6.012 226
Totaal motorvoertuigen 2018 242.238 201.120 35.099 5.713 306
Totaal motorvoertuigen 2019 229.734 189.324 35.066 4.943 401
Totaal motorvoertuigen 2020 223.767 182.507 36.257 4.555 448
Totaal motorvoertuigen 2021 220.026 186.361 28.915 4.172 578
Personenauto 2015 188.961 162.981 19.510 6.335 135
Personenauto 2016 192.967 169.374 17.592 5.794 207
Personenauto 2017 211.845 188.582 17.207 5.855 201
Personenauto 2018 225.492 200.784 18.853 5.573 282
Personenauto 2019 213.530 189.029 19.334 4.807 360
Personenauto 2020 207.145 182.245 20.048 4.435 417
Personenauto 2021 206.228 186.082 15.547 4.070 529
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2015 12.683 380 12.073 221 9
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2016 13.426 335 12.890 188 13
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2017 14.855 316 14.357 157 25
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2018 16.746 336 16.246 140 24
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2019 16.204 295 15.732 136 41
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2020 16.622 262 16.209 120 31
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2021 13.798 279 13.368 102 49
Bestelauto 2015 11.781 360 11.204 211 6
Bestelauto 2016 12.705 329 12.188 179 9
Bestelauto 2017 14.054 304 13.586 148 16
Bestelauto 2018 15.822 322 15.354 139 7
Bestelauto 2019 15.277 281 14.844 130 22
Bestelauto 2020 15.795 249 15.408 118 20
Bestelauto 2021 13.035 270 12.651 96 18
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2015 250 1 248 1 0
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2016 236 1 235 0 0
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2017 230 2 222 0 6
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2018 233 4 228 0 1
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2019 265 5 256 1 3
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2020 256 1 255 0 0
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2021 225 2 221 0 2
Trekker voor oplegger 2015 357 0 355 0 2
Trekker voor oplegger 2016 249 0 246 0 3
Trekker voor oplegger 2017 282 0 280 0 2
Trekker voor oplegger 2018 329 0 328 0 1
Trekker voor oplegger 2019 348 0 339 0 9
Trekker voor oplegger 2020 345 0 337 1 7
Trekker voor oplegger 2021 234 0 233 0 1
Speciaal voertuig 2015 267 19 239 9 0
Speciaal voertuig 2016 208 5 194 9 0
Speciaal voertuig 2017 244 10 224 9 1
Speciaal voertuig 2018 221 10 207 1 3
Speciaal voertuig 2019 204 9 187 5 3
Speciaal voertuig 2020 164 12 149 1 2
Speciaal voertuig 2021 140 7 124 6 3
Bus 2015 28 0 27 0 1
Bus 2016 28 0 27 0 1
Bus 2017 45 0 45 0 0
Bus 2018 141 0 129 0 12
Bus 2019 110 0 106 0 4
Bus 2020 62 0 60 0 2
Bus 2021 164 0 139 0 25
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen die zijn uitgevallen gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop. De tot de sloop behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar brandstofsoort van het voertuig. Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de sloop behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt/gedemonteerd. Deze voertuigen, kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 15 september 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Motorvoertuigen actief; sloop, voertuigtype, brandstofsoort’. Zie paragraaf 3

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Voor sloop vrijgekomen voertuigen
Nederlandse voertuigen waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard vanwege sloop. Dit is exclusief de sloop van geïmporteerde voertuigen bestemd voor demontage.
Brandstofsoort
In de tabel worden de brandstofsoorten benzine, diesel en LPG (Liquefied Petroleum Gas; vertaling: vloeibaar gemaakt gas) weergegeven.
Voertuigen die door elektriciteit worden aangedreven of die worden aangedreven door meerdere brandstofvormen in één voertuig (hybride) zijn vanwege hun geringe aantal (nog) niet afzonderlijk in de tabel opgenomen. Zij maken wel deel uit van de voertuigen waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop.
Benzine
Diesel
LPG
LPG (Liquefied Petroleum Gas; vertaling: vloeibaar gemaakt gas)
Overige
Voertuigen die rijden op elektriciteit of waterstof. Ook zijn hierin de zogenaamde hybride-voertuigen opgenomen. Dit zijn voertuigen waarvan de motor wordt aangedreven door een combinatie van brandstoffen, bijvoorbeeld elektriciteit en benzine. Ook vallen hieronder de voertuigen waarvan de gebruikte brandstof onbekend is.