Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, grondgebied 1990-2020

Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, grondgebied 1990-2020

Brandstofsoort Leeftijd voertuig Perioden Kilometers bestelauto's in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers bestelauto's in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers bestelauto's in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers door Nederlandse bestelauto's Totaal kilometers (x mln km) Kilometers door Nederlandse bestelauto's Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers door Nederlandse bestelauto's Kilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse bestelauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2011 17.056,1 16.373,9 682,2 17.056,1 16.373,9 682,2 17.769 17.058 711 959.886
Totaal Totaal 2012 16.649,0 15.983,0 666,0 16.649,0 15.983,0 666,0 17.637 16.931 705 944.006
Totaal Totaal 2013 16.309,2 15.656,8 652,4 16.309,2 15.656,8 652,4 17.690 16.982 708 921.961
Totaal Totaal 2014 16.295,5 15.643,7 651,8 16.295,5 15.643,7 651,8 17.933 17.216 717 908.687
Totaal Totaal 2015 16.544,3 15.882,5 661,8 16.544,3 15.882,5 661,8 18.132 17.407 725 912.431
Totaal Totaal 2016 17.144,3 16.407,1 737,2 17.144,3 16.407,1 737,2 18.143 17.362 780 944.982
Totaal Totaal 2017 17.668,4 16.908,7 759,7 17.668,4 16.908,7 759,7 18.039 17.263 776 979.457
Benzine Totaal 2011 206,7 198,4 8,3 206,7 198,4 8,3 6.244 5.994 250 33.104
Benzine Totaal 2012 174,4 167,4 7,0 174,4 167,4 7,0 5.647 5.421 226 30.887
Benzine Totaal 2013 167,2 160,5 6,7 167,2 160,5 6,7 5.719 5.490 229 29.236
Benzine Totaal 2014 162,8 156,3 6,5 162,8 156,3 6,5 5.741 5.511 230 28.363
Benzine Totaal 2015 152,4 146,3 6,1 152,4 146,3 6,1 5.577 5.354 223 27.330
Benzine Totaal 2016 156,7 149,9 6,7 156,7 149,9 6,7 5.634 5.392 242 27.805
Benzine Totaal 2017 167,0 159,8 7,2 167,0 159,8 7,2 5.819 5.569 250 28.695
Diesel Totaal 2011 16.596,3 15.932,5 663,9 16.596,3 15.932,5 663,9 18.310 17.578 732 906.406
Diesel Totaal 2012 16.220,7 15.571,9 648,8 16.220,7 15.571,9 648,8 18.183 17.456 727 892.076
Diesel Totaal 2013 15.876,7 15.241,6 635,1 15.876,7 15.241,6 635,1 18.214 17.485 729 871.681
Diesel Totaal 2014 15.864,1 15.229,5 634,6 15.864,1 15.229,5 634,6 18.476 17.737 739 858.631
Diesel Totaal 2015 16.116,9 15.472,3 644,7 16.116,9 15.472,3 644,7 18.674 17.927 747 863.057
Diesel Totaal 2016 16.702,9 15.984,6 718,2 16.702,9 15.984,6 718,2 18.675 17.872 803 894.406
Diesel Totaal 2017 17.180,8 16.442,0 738,8 17.180,8 16.442,0 738,8 18.545 17.747 797 926.454
LPG/overige Totaal 2011 253,1 242,9 10,1 253,1 242,9 10,1 12.419 11.922 497 20.376
LPG/overige Totaal 2012 253,9 243,7 10,2 253,9 243,7 10,2 12.064 11.581 483 21.043
LPG/overige Totaal 2013 265,3 254,7 10,6 265,3 254,7 10,6 12.609 12.104 504 21.044
LPG/overige Totaal 2014 268,6 257,8 10,7 268,6 257,8 10,7 12.381 11.886 495 21.693
LPG/overige Totaal 2015 274,9 263,9 11,0 274,9 263,9 11,0 12.470 11.971 499 22.044
LPG/overige Totaal 2016 284,8 272,6 12,2 284,8 272,6 12,2 12.509 11.971 538 22.771
LPG/overige Totaal 2017 320,7 306,9 13,8 320,7 306,9 13,8 13.191 12.624 567 24.308
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van bestelauto's verdeeld naar leeftijd van het voertuig en brandstofsoort. Voertuigkilometers en de gemiddelde jaarkilometrages van Nederlandse bestelauto's zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de oude selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De reeks op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief en de cijfers van 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kilometers bestelauto's in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometer en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) door buitenlandse voertuigen in Nederland.

Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.
Kilometers door Nederlandse bestelauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometer en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.

Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in Nederland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in het buitenland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse bestelauto's in gebruik
Bestelauto's in gebruik
 
Alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde bestelauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Bestelauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.