Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsomvang Perioden Bedrijven met omzetstijging (%) Bedrijven met omzetdaling (%) Bedrijven met omzet stabiel (%) Bedrijven met snelle omzetstijging (%) Bedrijven met snelle omzetdaling (%)
C Industrie 50 tot 100 werkzame personen 2012 1e kwartaal 53 45 2 21 15
C Industrie 50 tot 100 werkzame personen 2012 2e kwartaal 47 51 2 19 16
C Industrie 50 tot 100 werkzame personen 2012 3e kwartaal 48 49 3 18 16
C Industrie 50 tot 100 werkzame personen 2012 4e kwartaal 46 52 2 18 19
C Industrie 100 tot 250 werkzame personen 2012 1e kwartaal 52 46 1 18 15
C Industrie 100 tot 250 werkzame personen 2012 2e kwartaal 47 51 2 16 12
C Industrie 100 tot 250 werkzame personen 2012 3e kwartaal 48 49 4 17 14
C Industrie 100 tot 250 werkzame personen 2012 4e kwartaal 49 48 2 17 13
F Bouwnijverheid 50 tot 100 werkzame personen 2012 1e kwartaal 43 56 2 24 28
F Bouwnijverheid 50 tot 100 werkzame personen 2012 2e kwartaal 42 57 1 21 29
F Bouwnijverheid 50 tot 100 werkzame personen 2012 3e kwartaal 49 50 1 29 23
F Bouwnijverheid 50 tot 100 werkzame personen 2012 4e kwartaal 40 59 0 21 31
F Bouwnijverheid 100 tot 250 werkzame personen 2012 1e kwartaal 38 62 1 18 33
F Bouwnijverheid 100 tot 250 werkzame personen 2012 2e kwartaal 42 57 1 23 29
F Bouwnijverheid 100 tot 250 werkzame personen 2012 3e kwartaal 42 57 1 17 25
F Bouwnijverheid 100 tot 250 werkzame personen 2012 4e kwartaal 36 62 2 16 35
G Handel 50 tot 100 werkzame personen 2012 1e kwartaal 44 54 2 14 13
G Handel 50 tot 100 werkzame personen 2012 2e kwartaal 39 58 3 15 15
G Handel 50 tot 100 werkzame personen 2012 3e kwartaal 40 54 5 11 13
G Handel 50 tot 100 werkzame personen 2012 4e kwartaal 41 56 2 12 18
G Handel 100 tot 250 werkzame personen 2012 1e kwartaal 51 46 3 17 9
G Handel 100 tot 250 werkzame personen 2012 2e kwartaal 44 51 5 17 8
G Handel 100 tot 250 werkzame personen 2012 3e kwartaal 44 53 3 15 15
G Handel 100 tot 250 werkzame personen 2012 4e kwartaal 37 61 3 12 14
H Vervoer en opslag 50 tot 100 werkzame personen 2012 1e kwartaal 51 46 3 13 12
H Vervoer en opslag 50 tot 100 werkzame personen 2012 2e kwartaal . . . . 10
H Vervoer en opslag 50 tot 100 werkzame personen 2012 3e kwartaal . . . . 11
H Vervoer en opslag 50 tot 100 werkzame personen 2012 4e kwartaal . . . . .
H Vervoer en opslag 100 tot 250 werkzame personen 2012 1e kwartaal 48 48 4 12 13
H Vervoer en opslag 100 tot 250 werkzame personen 2012 2e kwartaal 47 52 2 11 11
H Vervoer en opslag 100 tot 250 werkzame personen 2012 3e kwartaal . . . 10 .
H Vervoer en opslag 100 tot 250 werkzame personen 2012 4e kwartaal 34 60 6 12 .
I Horeca 50 tot 100 werkzame personen 2012 1e kwartaal 48 49 3 13 6
I Horeca 50 tot 100 werkzame personen 2012 2e kwartaal 52 42 6 12 7
I Horeca 50 tot 100 werkzame personen 2012 3e kwartaal 41 58 2 9 6
I Horeca 50 tot 100 werkzame personen 2012 4e kwartaal 48 45 7 10 5
I Horeca 100 tot 250 werkzame personen 2012 1e kwartaal 38 57 5 14 12
I Horeca 100 tot 250 werkzame personen 2012 2e kwartaal 47 47 6 11 6
I Horeca 100 tot 250 werkzame personen 2012 3e kwartaal 35 57 8 2 12
I Horeca 100 tot 250 werkzame personen 2012 4e kwartaal 38 59 3 5 12
J Informatie en communicatie 50 tot 100 werkzame personen 2012 1e kwartaal . . . 9 .
J Informatie en communicatie 50 tot 100 werkzame personen 2012 2e kwartaal . . . . .
J Informatie en communicatie 50 tot 100 werkzame personen 2012 3e kwartaal . . . . .
J Informatie en communicatie 50 tot 100 werkzame personen 2012 4e kwartaal . . . . .
J Informatie en communicatie 100 tot 250 werkzame personen 2012 1e kwartaal 54 45 2 . 6
J Informatie en communicatie 100 tot 250 werkzame personen 2012 2e kwartaal 45 45 10 . .
J Informatie en communicatie 100 tot 250 werkzame personen 2012 3e kwartaal 57 41 2 . 15
J Informatie en communicatie 100 tot 250 werkzame personen 2012 4e kwartaal . . . . .
Uitzend- en uitleenbureaus, pay.. 50 tot 100 werkzame personen 2012 1e kwartaal 48 51 1 25 31
Uitzend- en uitleenbureaus, pay.. 50 tot 100 werkzame personen 2012 2e kwartaal 48 50 2 18 24
Uitzend- en uitleenbureaus, pay.. 50 tot 100 werkzame personen 2012 3e kwartaal 43 56 1 24 26
Uitzend- en uitleenbureaus, pay.. 50 tot 100 werkzame personen 2012 4e kwartaal 44 54 1 27 28
Uitzend- en uitleenbureaus, pay.. 100 tot 250 werkzame personen 2012 1e kwartaal 49 48 3 26 23
Uitzend- en uitleenbureaus, pay.. 100 tot 250 werkzame personen 2012 2e kwartaal 44 54 2 22 23
Uitzend- en uitleenbureaus, pay.. 100 tot 250 werkzame personen 2012 3e kwartaal 47 50 2 21 24
Uitzend- en uitleenbureaus, pay.. 100 tot 250 werkzame personen 2012 4e kwartaal 47 53 0 22 24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van omzetstijging en -daling. De ontwikkeling wordt weergegeven als het percentage bedrijven dat ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder in omzet is gestegen, gedaald of in omzet gelijk is gebleven. De gegevens zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2004 tot en met 4e kwartaal 2012.

Status van de cijfers:
Alle gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 oktober 2013:
De cijfers van het 3e en 4e kwartaal van 2012 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt per 7 oktober 2013 stopgezet en zal worden voortgezet als: Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), SBI 2008. Zie paragraaf 3.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven met omzetstijging
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan een half procent is gestegen ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder.

Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens
gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS.
Bedrijven met omzetdaling
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan een half procent is gedaald ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder.

Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens
gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS.
Bedrijven met omzet stabiel
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder (met minder dan een half procent is gestegen of gedaald).

Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens
gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS.
Bedrijven met snelle omzetstijging
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan twintig procent is gestegen ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder.

Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens
gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS.
Bedrijven met snelle omzetdaling
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan twintig procent is gedaald ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder.

Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens
gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS.