ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2008


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- Radio Frequency Identification (RFID).
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2009 komt in december 2010 beschikbaar.

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2008

Bedrijfstakken/branches SBI2008 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Internet, naar soort verbindingBreedbandTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingDraadloze verbinding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, algemene toepassingenTen minste één algemene toepassing (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareKantoor- en bedrijfsapplicaties (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopTotaal verkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopFacturerings- en boekhoudsystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopVoorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopProductiesystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopLogistieke systemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopTotaal inkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopBetalings- en boekhoudsysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopVoorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Orderverwerking met derden (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Verzenden van inkooporders (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ontvangen elektronische facturen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ontvangen van verkooporders (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Verzenden elektronische facturen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Productinformatie (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain ManagementMet afnemersVoortgang van de levering (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain ManagementGebruikte SCM-methodeTotaal gebruik SCM-methode (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligenTotaal beveiligde berichten (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Ten minste één soort RFID (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Persoonsherkenning of toegangscontrole (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Productherkenning (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Volgen en sturen van het productieproces (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Voorraadbeheer en volgen van goederen (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Herkennen bedrijfsinventaris onderhoud (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Betalingstoepassingen (in % van het totale aantal bedrijven)
C Industrie 10 en meer werkzame personen 9.715 53 41 12 88 18 90 12 75 60 42 40 37 62 46 39 79 49 27 25 36 14 34 9 12 29 12 10 1 2 2 1 0
C Industrie 250 en meer werkzame personen 470 56 42 13 98 50 94 14 88 80 81 75 81 90 81 81 90 66 40 35 47 36 28 40 45 49 43 39 5 7 13 4 4
G Handel 10 en meer werkzame personen 15.036 65 51 16 88 24 89 14 69 56 51 20 34 69 50 52 78 57 35 35 36 23 39 8 17 30 10 7 2 1 3 1 0
G Handel 250 en meer werkzame personen 300 56 38 14 97 56 88 28 84 80 78 41 72 89 77 78 97 83 66 53 54 46 53 38 55 61 34 27 9 4 7 2 3
J Informatie en communicatie 10 en meer werkzame personen 2.539 96 93 46 97 41 95 40 60 45 16 14 17 48 35 14 82 50 24 35 30 19 35 6 14 43 16 16 1 1 0 1 1
J Informatie en communicatie 250 en meer werkzame personen 104 96 92 45 100 61 99 55 82 63 45 42 42 62 59 36 85 65 43 44 46 35 43 29 43 78 42 38 1 3 3 4 7
M Specialistische zakelijke diensten 10 en meer werkzame personen 6.377 92 87 36 93 31 93 20 47 38 11 11 10 42 34 10 80 43 19 32 23 12 30 4 6 42 9 9 0 1 1 0 1
M Specialistische zakelijke diensten 250 en meer werkzame personen 129 93 89 45 100 68 96 30 45 36 19 20 21 53 46 26 92 53 28 39 29 22 42 22 24 56 36 35 - 5 6 2 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens