ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008), 2008


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en de toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- Radio Frequency Identification (RFID).
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2009 komt in december 2010 beschikbaar.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008), 2008

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Internet, naar soort verbindingBreedbandTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingDraadloze verbinding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, algemene toepassingenTen minste één algemene toepassing (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareKantoor- en bedrijfsapplicaties (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopTotaal verkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopFacturerings- en boekhoudsystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopVoorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopProductiesystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopLogistieke systemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopTotaal inkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopBetalings- en boekhoudsysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopVoorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Orderverwerking met derden (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Verzenden van inkooporders (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ontvangen elektronische facturen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ontvangen van verkooporders (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Verzenden elektronische facturen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Productinformatie (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Met afnemersVoortgang van de levering (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeTotaal gebruik SCM-methode (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligenTotaal beveiligde berichten (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Ten minste één soort RFID (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Persoonsherkenning of toegangscontrole (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Productherkenning (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Volgen en sturen van het productieproces (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Voorraadbeheer en volgen van goederen (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Herkennen bedrijfsinventaris onderhoud (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID)Betalingstoepassingen (in % van het totale aantal bedrijven)
26-27 Elektro, elektrische apparatenind. 538 78 61 17 95 28 90 16 84 69 63 52 54 75 60 60 82 50 31 34 38 14 43 16 14 31 20 18 2 1 3 1 0
29-30 Transportmiddelenindustrie 413 56 42 11 81 18 92 5 62 49 38 28 24 62 51 38 84 50 36 28 29 9 35 10 10 31 12 9 1 1 4 2 0
47 Detailhandel (niet in auto's) 4.859 47 25 4 88 17 87 11 48 37 34 12 22 59 41 45 67 48 37 33 22 9 31 4 14 19 9 4 4 2 4 1 0
62-63 IT- en informatiedienstverlening 1.813 98 95 57 98 45 96 42 58 43 13 11 15 50 36 12 82 46 23 35 27 18 33 4 12 46 17 16 0 1 0 1 1
66.12 en 66.19 Financiële advisering 279 96 83 32 91 31 87 11 42 27 5 10 5 25 19 4 77 38 17 28 21 11 35 3 5 39 9 9 - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens