Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager jan 1995-dec 2017


Deze tabel geeft het verbruik en de producentenprijs van energie weer.

De cijfers over het energieverbruik voor totaal energie, aardgas, aardolie, steenkool en andere bronnen betreffen het primair verbruik. Voor elektriciteit is dit het finaal verbruik.

Bij de cijfers over de producentenprijs gaat het om de prijs van goederen die beschikbaar zijn voor binnenlands verbruik. Dit is de prijs die producenten of importeurs hebben gekregen voor het geleverde energieproduct.

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met december 2017

Status van de cijfers

Energieverbruik:
Gegevens van 1995 tot en met 2014 zijn definitief. Gegevens van 2015 en 2016 zijn nader voorlopig en gegevens vanaf 2017 zijn voorlopig.

Producentenprijs:
Gegevens van 1995 tot en met juli 2017 zijn definitief. Gegevens vanaf augustus 2017 zijn voorlopig.

Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 januari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met het verleggen van de basis bij de producentenprijzen wordt een vergelijking tussen verschillende basisjaren niet goed mogelijk.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager jan 1995-dec 2017

Energiedragers Perioden EnergieverbruikHoeveelheid (PJ) EnergieverbruikOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) ProducentenprijsPrijsindexcijfer (2010=100) ProducentenprijsOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Totaal energiedragers 2016 3.141 1,5 66,8 -24,2
Totaal energiedragers 2017 oktober* 248 -7,4 81,6 15,5
Totaal energiedragers 2017 november* 281 -4,7 85,9 16,0
Totaal energiedragers 2017 december* 309 -0,3 82,8 1,6
Totaal energiedragers 2017* 3.151 0,3 81,0 21,4
Aardgas 2016 1.264 4,4 68,5 -32,7
Aardgas 2017 oktober* 96 -9,3 78,9 16,0
Aardgas 2017 november* 130 -4,2 81,8 5,9
Aardgas 2017 december* 155 3,3 86,4 7,6
Aardgas 2017* 1.299 2,8 77,6 13,3
Aardoliegrondstoffen en -producten 2016 1.208 3,6 63,9 -17,7
Aardoliegrondstoffen en -producten 2017 oktober* 100 -5,7 78,1 7,6
Aardoliegrondstoffen en -producten 2017 november* 99 -4,2 90,3 31,8
Aardoliegrondstoffen en -producten 2017 december* 98 -4,9 73,4 -10,9
Aardoliegrondstoffen en -producten 2017* 1.212 0,3 78,4 22,7
Steenkool en steenkoolproducten 2016 428 -7,2 66,8 -5,7
Steenkool en steenkoolproducten 2017 oktober* 29 -26,9 112,2 55,4
Steenkool en steenkoolproducten 2017 november* 32 -16,0 91,7 15,3
Steenkool en steenkoolproducten 2017 december* 32 -14,5 107,6 28,4
Steenkool en steenkoolproducten 2017* 382 -10,7 110,7 65,7
Andere energiedragers 2016 241 -5,9 . .
Andere energiedragers 2017 oktober* 23 42,6 . .
Andere energiedragers 2017 november* 20 11,9 . .
Andere energiedragers 2017 december* 23 25,1 . .
Andere energiedragers 2017* 258 6,9 . .
Elektriciteit 2016 434 1,9 73,6 -11,5
Elektriciteit 2017 oktober* 38 -0,2 73,4 -3,6
Elektriciteit 2017 november* 39 -2,3 77,0 -2,3
Elektriciteit 2017 december* 41 4,6 74,7 -5,3
Elektriciteit 2017* 429 -1,2 73,3 -0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens