Perinatale en zuigelingensterfte; diverse kenmerken, regio, 2004-2015

Perinatale en zuigelingensterfte; diverse kenmerken, regio, 2004-2015

Kenmerken Perioden Regio's Perinatale sterfte t/m dag 7 Geborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Levendgeborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Overleden 1e week (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinatale sterfte t/m dag 7 (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen per 1000 geborenen (promille) Perinatale sterfte t/m dag 7 Overleden 1e week / 1000 levendgeborenen (promille) Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinat.st. t/m dag 7 / 1000 geborenen (promille) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte (aantal) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen (promille) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen (promille)
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Nederland 175.130 174.262 868 397 1.265 5,0 2,3 7,2 531 693 3,0 4,0
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Nederland 170.958 170.105 853 343 1.196 5,0 2,0 7,0 469 598 2,8 3,5
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Groningen (PV) 5.395 5.366 29 12 40 5,3 2,2 7,4 14 24 2,5 4,5
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Groningen (PV) 5.291 5.279 12 13 25 2,3 2,5 4,8 23 29 4,4 5,6
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Friesland (PV) 6.320 6.296 23 16 39 3,7 2,5 6,2 20 27 3,1 4,3
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Friesland (PV) 6.037 6.000 38 11 49 6,2 1,9 8,1 20 30 3,4 4,9
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Drenthe (PV) 4.302 4.280 22 9 31 5,1 2,2 7,3 12 15 2,9 3,6
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Drenthe (PV) 4.045 4.024 21 . 24 5,3 . 6,0 5 6 1,3 1,5
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Overijssel (PV) 12.123 12.052 70 24 94 5,8 2,0 7,8 28 38 2,3 3,2
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Overijssel (PV) 11.824 11.751 73 20 93 6,2 1,7 7,9 27 40 2,3 3,4
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Flevoland (PV) 4.933 4.897 37 11 48 7,4 2,3 9,7 11 16 2,3 3,3
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Flevoland (PV) 4.767 4.736 31 11 42 6,5 2,3 8,8 15 17 3,2 3,6
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Gelderland (PV) 19.893 19.790 103 43 146 5,2 2,2 7,3 60 75 3,0 3,8
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Gelderland (PV) 19.608 19.515 93 55 148 4,7 2,8 7,6 68 78 3,5 4,0
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Utrecht (PV) 14.837 14.783 55 37 92 3,7 2,5 6,2 49 68 3,3 4,6
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Utrecht (PV) 14.427 14.359 69 27 96 4,7 1,9 6,6 35 51 2,5 3,5
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Noord-Holland (PV) 29.928 29.783 145 74 219 4,8 2,5 7,3 106 137 3,6 4,6
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Noord-Holland (PV) 29.596 29.451 145 57 202 4,9 1,9 6,8 78 93 2,6 3,2
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Zuid-Holland (PV) 40.638 40.436 202 91 294 5,0 2,3 7,2 122 150 3,0 3,7
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Zuid-Holland (PV) 39.377 39.167 210 81 291 5,3 2,1 7,4 111 141 2,8 3,6
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Zeeland (PV) 3.656 3.634 22 . 25 6,1 . 6,9 . 8 . 2,3
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Zeeland (PV) 3.614 3.602 12 . 15 3,3 . 4,1 . . . .
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Noord-Brabant (PV) 24.289 24.167 122 61 183 5,0 2,5 7,5 82 101 3,4 4,2
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Noord-Brabant (PV) 23.608 23.507 101 48 149 4,3 2,0 6,3 63 80 2,7 3,4
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2014 Limburg (PV) 8.817 8.778 39 14 54 4,5 1,6 6,1 23 32 2,6 3,6
Zwangerschapsduur: Totaal 22 wkn of meer 2015 Limburg (PV) 8.762 8.714 48 13 61 5,5 1,5 7,0 20 28 2,3 3,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over perinatale en zuigelingensterfte bij kinderen van moeders die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), uitgesplitst naar regio en diverse kenmerken (migratieachtergrond, meerling, en zwangerschapsduur).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2015

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 maart 2019:
De voorlopige cijfers over 2015 zijn ongewijzigd definitief gemaakt en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet omdat de aantallen te klein zijn geworden om naar regionaal niveau uit te splitsen. Andere cijfers over perinatale- en zuigelingensterfte zijn te vinden via de link 'Perinatale en zuigelingensterfte' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Perinatale sterfte t/m dag 7
Geborenen
Geborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer.
Levendgeborenen
Levendgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte enig teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Doodgeborenen
Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Overleden 1e week
Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
Doodgeborenen per 1000 geborenen
Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Overleden 1e week / 1000 levendgeborenen
Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
Perinat.st. t/m dag 7 / 1000 geborenen
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
Zuigelingensterfte
Neonatale sterfte
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.
Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.