Rundveestapel, 2008 - 2020

Rundveestapel, 2008 - 2020

Perioden Rundvee, totaal (x 1 000) Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee voor de melkveehouderij, totaal (x 1 000) Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, < 1 jaar, vrouwelijk (x 1 000) Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk (x 1 000) Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouwelijk (x 1 000) Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk (x 1 000) Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk (x 1 000) Vleeskalveren Vleeskalveren, totaal (x 1 000) Vleeskalveren Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) (x 1 000) Vleeskalveren Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) (x 1 000) Jongvee voor de vleesproductie Jongvee voor de vleesproductie, totaal (x 1 000) Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. (x 1 000) Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. (x 1 000) Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. (x 1 000) Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. (x 1 000) Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl. (x 1 000) Melk- en kalfkoeien (>= 2 jr) (x 1 000) Overige koeien Overige koeien, totaal (x 1 000) Overige koeien Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar) (x 1 000) Overige koeien Zoogkoeien (>= 2 jaar) (x 1 000) Stieren (>= 2 jaar) Stieren (>= 2 jaar), totaal (x 1 000) Stieren (>= 2 jaar) Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar) (x 1 000) Stieren (>= 2 jaar) Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar) (x 1 000)
2020 1 april 3.766 935 439 41 373 8 74 1.000 371 628 166 32 46 28 36 24 1.593 58 . . 14 . .
2020 1 december 3.691 985 455 54 394 10 72 939 325 614 144 24 39 26 35 21 1.569 43 . . 11 . .
Bron: CBS, Rijksdienst voor Ondernemend Ned
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft het aantal runderen op Nederlandse agrarische bedrijven weer. Behalve het totaal aantal runderen, wordt ook de verdeling gegeven naar melkvee en naar vleesvee.
De omvang van de rundveestapel wordt vastgesteld op 1 april en op 1 december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 december 2008 t/m 1 december 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december, zie de links in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Rundvee, totaal
Voor de peildatum 1 april: totaal aantal runderen aanwezig op Nederlandse landbouwbedrijven van 3000 euro SO of meer. Voor de peildatum 1 december: totaal aantal runderen volgens de oormerkregistratie (I&R) van de Dienst Regelingen van het Ministerie
van (EZ) Economische Zaken.
Jongvee voor de melkveehouderij
Jongvee dat voor melkproductie wordt aangehouden.

Jongvee voor de melkveehouderij, totaal
Jongvee dat voor melkproductie wordt aangehouden.
Jongvee melkvee, < 1 jaar, vrouwelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, jonger dan 1 jaar, vrouwelijk.
Jongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, jonger dan 1 jaar, mannelijk.
Jongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouwelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, van 1 tot 2 jaar, vrouwelijk.
.
Jongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, van 1 tot 2 jaar, mannelijk.
Jongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, 2 jaar of ouder, vrouwelijk (nog nooit gekalfd).
Vleeskalveren
Vleeskalveren voor de productie van wit- en rosévlees (jonger dan 1 jaar).
Vleeskalveren, totaal
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar)
Vleeskalveren voor de productie van rosé-vlees (jonger dan 1 jaar).

Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar)
Vleeskalveren voor de productie van witvlees (jonger dan 1 jaar).
Jongvee voor de vleesproductie
Jongvee dat voor de productie van vlees wordt aangehouden (exclusief vleeskalveren).

Jongvee voor de vleesproductie, totaal
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl.
Jongvee voor de vleesproductie, jonger dan 1 jaar, vrouwelijk.
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl.
Jongvee voor de vleesproductie (inclusief ossen), jonger dan 1 jaar mannelijk.
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl.
Jongvee voor de vleesproductie, van 1 tot 2 jaar, vrouwelijk.
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl.
Jongvee voor de vleesproductie (inclusief ossen), van 1 tot 2 jaar, mannelijk.
Jongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl.
Jongvee voor de vleesproductie, 2 jaar of ouder, vrouwelijk (nog nooit gekalfd).
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jr)
Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn).
Overige koeien
Overige koeien, totaal
Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)
Koeien van 2 jaar en ouder, die worden vetgemest of vetgeweid na één of meer keren te hebben gekalfd. Betreft uitgeschifte (uit productie genomen) melkkoeien, die worden vetgemest of geweid tussen de laatste lactatie (melkgift) en het slachten.
Zoogkoeien (>= 2 jaar)
Zoogkoeien, 2 jaar of ouder (ten minste eenmaal gekalfd). Zoogkoeien zijn koeien van vleesrassen waar het kalf bij de koe wordt gelaten en de koe daarom niet wordt gemolken.
Stieren (>= 2 jaar)
Stieren (>= 2 jaar), totaal
Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)
Stieren voor de fokkerij (2 jaar of ouder).
Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)
Stieren voor vleesproductie, 2 jaar of ouder.