Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2011

Bewerk tabel

Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland.
De gegevens worden samengesteld uit twee bronnen:
- voor grote ondernemingen (met een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro) vindt directe enquêtering plaats
- voor de kleine ondernemingen (balanstotaal kleiner dan 40 miljoen euro) maakt het CBS gebruik van de databank 'vennootschapsbelasting' van het Ministerie van Financiën.

Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.

De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008.
Zie paragraaf 3.

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2011

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal) Balanstotaal, eindstand (mln euro) ResultatenrekeningNetto omzet (mln euro) ResultatenrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) ResultatenrekeningResultaat, netto (mln euro)
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2000 174.696 790.259,3 764.431,6 44.600,7 59.747,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2001 195.759 865.970,3 825.818,0 38.508,4 21.882,2
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2002 200.714 858.327,0 818.442,2 39.600,1 18.982,9
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2003 210.795 846.162,7 830.142,3 37.096,1 38.741,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2004 208.866 860.918,1 836.803,6 44.434,2 47.978,9
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2005 213.894 926.879,8 896.686,4 62.668,0 82.410,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2006 219.513 1.001.956,3 959.881,2 64.713,1 89.288,9
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2007 242.047 1.083.483,6 1.036.461,0 72.625,9 115.037,3
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2008 262.600 1.193.290,6 1.106.395,0 65.298,7 87.024,4
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2009 276.315 1.247.437,2 1.016.279,7 48.645,3 56.061,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2010 274.571 1.322.328,8 1.087.688,1 57.246,6 76.759,5
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2011 270.241 1.554.081,4 1.272.426,1 63.316,7 91.969,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens