Varkens- en pluimveerechten

Varkens- en pluimveerechten

Regio's Perioden Varkensrechten Varkensrechten in eenheden (1 000 varkenseenheden) Varkensrechten Varkensrechten in fosfaat (1 000 kg fosfaat) Pluimveerechten Pluimveerechten in eenheden (1 000 pluimvee-eenheden) Pluimveerechten Pluimveerechten in fosfaat (1 000 kg fosfaat) Aantal dieren Vlees- en fokvarkens (x 1 000) Aantal dieren Kippen en kalkoenen (x 1 000) Fosfaatproductie varkens en pluimvee Varkens (1 000 kg fosfaat) Fosfaatproductie varkens en pluimvee Pluimvee (1 000 kg fosfaat)
Nederland 2020 8.586 63.534 67.161 33.580 6.447 95.719 36.700 24.100
Noord-Nederland (LD) 2020 433 3.205 12.530 6.265 322 19.459 1.750 3.730
Oost-Nederland (LD) 2020 2.677 19.812 22.063 11.031 1.852 30.508 10.400 8.590
West-Nederland (LD) 2020 353 2.611 4.185 2.092 251 5.918 1.390 1.420
Zuid-Nederland (LD) 2020 5.122 37.902 28.381 14.190 4.022 39.834 23.140 10.310
Niet in te delen (LD) 2020 1 4 2 1 0 0 0 0
Groningen (PV) 2020 183 1.357 3.269 1.634 148 4.731 740 950
Fryslân (PV) 2020 81 597 4.506 2.253 52 7.084 330 1.200
Drenthe (PV) 2020 169 1.251 4.756 2.378 121 7.644 690 1.570
Overijssel (PV) 2020 1.163 8.609 7.247 3.624 832 11.379 4.690 2.720
Flevoland (PV) 2020 66 489 2.113 1.056 37 2.633 190 880
Gelderland (PV) 2020 1.448 10.714 12.703 6.351 983 16.496 5.520 5.000
Utrecht (PV) 2020 211 1.559 1.891 946 156 2.213 830 690
Noord-Holland (PV) 2020 22 160 757 379 11 1.480 70 210
Zuid-Holland (PV) 2020 65 483 307 153 48 585 310 120
Zeeland (PV) 2020 55 409 1.229 615 36 1.641 180 400
Noord-Brabant (PV) 2020 3.929 29.072 16.916 8.458 3.048 24.703 17.460 5.750
Limburg (PV) 2020 1.193 8.831 11.465 5.732 974 15.131 5.680 4.560
Niet in te delen (PV) 2020 1 4 2 1 0 0 0 0
Bron: CBS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over varkens- en pluimveerechten (dierrechten). Dierrechten zijn productierechten die tot doel hebben de productie van dierlijke mest te beperken. Een veehouder mag niet meer varkens, kippen en kalkoenen houden dan het op het bedrijf rustende productierecht.
Varkensrechten en pluimveerechten worden uitgedrukt in eenheden. Het aantal eenheden verschilt per diercategorie. Voor het houden van varkens is geen productierecht nodig als er niet meer dieren aanwezig zijn dan overeenkomt met 3 varkenseenheden. Voor het houden van kippen en kalkoenen is geen productierecht nodig als er niet meer dieren aanwezig zijn dan overeenkomt met 250 pluimvee-eenheden. In de tabel zijn ook de aantallen dieren en de fosfaatproductie opgenomen van die diercategorieën waarop dierrechten van toepassing zijn. Een rechtstreekse vergelijking van dierrechten en aantallen dieren is niet mogelijk. Dit komt doordat het productierecht, uitgedrukt in eenheden, tussen de verschillende categorieën varkens en pluimvee verschilt. Bovendien zijn de verschillende categorieën varkens en pluimvee in de Meststoffenwet en in de landbouwtelling anders gedefinieerd. Dierrechten zijn gefaseerd in de plaats gekomen van mestproductierechten.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In deze tabel betreft het enkel absolute dierrechten van de veehouder zelf, er wordt geen rekening gehouden met het verleasen van dierrechten aan andere veehouders

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Cijfers over dierrechten zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het bestand van RVO is een zogenaamd dynamisch bestand. Dit houdt in dat wijzigingen (bijvoorbeeld als gevolg van rechtzaken over toegewezen rechten) met terugwerkende kracht worden verwerkt.

Wijzigingen per 10 november 2021:
Voorlopige cijfers van 2019 zijn vervangen door definitieve cijfers. Definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 verschijnen voorlopige cijfers over 2021.

Toelichting onderwerpen

Varkensrechten
Varkensrechten zijn productierechten die tot doel hebben de productie van dierlijke mest te beperken. Varkensrechten zijn ingesteld op 1 september 1998 ter vervanging van een deel van de mestproductierechten. Een veehouder mag niet meer varkens houden dan het op het bedrijf rustende varkensrecht. In de praktijk kan het voorkomen dat het varkensrecht niet volledig wordt benut. Daarnaast is het mogelijk dat het varkensrecht gedurende een bepaalde tijd wordt overschreden. Varkensrechten worden uitgedrukt in varkenseenheden. Het aantal varkenseenheden verschilt per diercategorie.
Enkele voorbeelden: een vleesvarken komt overeen met 1 varkenseenheid. Een fokzeug, waarvan de biggen op 25 kg worden afgeleverd, komt overeen met 2,74 varkenseenheid. Het varkensrecht voor biggen is opgenomen in de varkenseenheid per fokzeug. Uitgedrukt in fosfaat komt 1 varkenseenheid overeen met 7,4 kg fosfaat.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 144.466 varkensrechten.

Varkensrechten in eenheden
Varkensrechten worden uitgedrukt in varkenseenheden. Het aantal varkenseenheden varieert per diercategorie. Een vleesvarken komt overeen met 1 varkenseenheid. Een fokzeug, waarvan de biggen op 25 kg worden afgeleverd, komt overeen met 2,74 varkenseenheid.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 144.466 varkensrechten.
Varkensrechten in fosfaat
Een varkenseenheid komt overeen met 7,4 kg fosfaat.
Pluimveerechten
Pluimveerechten zijn productierechten die tot doel hebben de productie van dierlijke mest te beperken. Pluimveerechten zijn ingesteld op 1 januari 2001 ter vervanging van een deel van de mestproductierechten. Een veehouder mag niet meer kippen en kalkoenen houden dan het op het bedrijf rustende pluimveerecht. In de praktijk kan het voorkomen dat het pluimveerecht niet volledig wordt benut. Daarnaast is het mogelijk dat het pluimveerecht gedurende een bepaalde tijd wordt overschreden. Pluimveerechten worden uitgedrukt in pluimvee-eenheden. Het aantal pluimvee-eenheden varieert per diercategorie.
Enkele voorbeelden: een leghen komt overeen met 1 pluimvee-eenheid en een vleeskuiken met 0,48 pluimvee-eenheid. Uitgedrukt in fosfaat komt een pluimvee-eenheid overeen met 0,5 kg fosfaat.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 3.210.511 pluimveerechten.
Pluimveerechten in eenheden
Pluimveerechten worden uitgedrukt in pluimvee-eenheden. Het aantal pluimvee-eenheden varieert per diercategorie. Een leghen komt overeen met 1 pluimvee-eenheid en een vleeskuiken met 0,48 pluimvee-eenheid.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 3.210.511 pluimveerechten.
Pluimveerechten in fosfaat
Een pluimvee-eenheid komt overeen met 0,5 kg fosfaat.
Aantal dieren
Aantal dieren volgens de landbouwtelling.
Vlees- en fokvarkens
Het totaal aantal vlees- en fokvarkens, exclusief biggen. Voor het houden van deze dieren zijn varkensrechten nodig.
Kippen en kalkoenen
Het totaal aantal kippen en kalkoenen. Voor het houden van deze dieren
zijn pluimveerechten nodig.
Fosfaatproductie varkens en pluimvee
De berekende fosfaatproductie van varkens en pluimvee op basis van de
methodiek van de Werkgroep Uniformering berekening Mest- en
mineralencijfers (WUM).
Varkens
Pluimvee
Inclusief de fosfaatproductie door eenden. De fosfaatproductie van eenden bedraagt 1 à 2 procent van de fosfaatproductie van pluimvee. Voor het houden van eenden zijn geen pluimveerechten vereist.