Varkens- en pluimveerechten

Varkens- en pluimveerechten

Perioden Regio's Varkensrechten Varkensrechten in eenheden (1 000 varkenseenheden) Varkensrechten Varkensrechten in fosfaat (1 000 kg fosfaat) Pluimveerechten Pluimveerechten in eenheden (1 000 pluimvee-eenheden) Pluimveerechten Pluimveerechten in fosfaat (1 000 kg fosfaat) Aantal dieren Vlees- en fokvarkens (x 1 000) Aantal dieren Kippen en kalkoenen (x 1 000) Fosfaatproductie varkens en pluimvee Varkens (1 000 kg fosfaat) Fosfaatproductie varkens en pluimvee Pluimvee (1 000 kg fosfaat)
2000 Nederland 10.355 76.628 8.015 105.558 48.200 32.100
2005 Nederland 8.838 65.402 67.870 33.935 6.749 94.160 41.500 26.800
2010 Nederland 8.974 66.411 67.494 33.747 7.131 102.284 45.500 29.100
2015 Nederland 8.747 64.728 67.164 33.582 7.005 107.626 40.100 28.300
2016 Nederland 8.728 64.588 67.164 33.582 6.883 106.382 39.200 28.900
2017 Nederland 8.700 64.383 67.162 33.581 6.789 105.855 37.100 28.000
2018 Nederland 8.687 64.284 67.162 33.581 6.738 98.348 37.700 25.900
2019 Nederland 8.663 64.105 67.162 33.581 6.665 94.495 36.800 25.100
2020 Nederland 8.586 63.534 67.161 33.580 6.447 95.719 36.700 24.100
2021 Nederland 8.048 59.553 67.161 33.580 6.203 90.098 34.500 23.200
2000 Noord-Nederland (LD) 471 3.487 348 18.995 2.140 4.920
2005 Noord-Nederland (LD) 415 3.070 11.050 5.525 318 18.677 1.960 4.500
2010 Noord-Nederland (LD) 403 2.981 11.390 5.695 328 20.491 2.080 4.680
2015 Noord-Nederland (LD) 406 3.005 12.194 6.097 299 22.535 1.720 4.500
2016 Noord-Nederland (LD) 417 3.088 12.260 6.130 307 21.593 1.740 4.460
2017 Noord-Nederland (LD) 439 3.249 12.362 6.181 283 21.626 1.510 4.320
2018 Noord-Nederland (LD) 434 3.214 12.604 6.302 287 19.332 1.900 3.960
2019 Noord-Nederland (LD) 436 3.226 12.611 6.305 290 19.715 1.890 3.910
2020 Noord-Nederland (LD) 433 3.205 12.530 6.265 322 19.459 1.750 3.730
2021 Noord-Nederland (LD) 429 3.171 12.276 6.138 311 18.118 1.930 3.720
2000 Oost-Nederland (LD) 3.524 26.075 2.730 32.544 16.100 10.320
2005 Oost-Nederland (LD) 3.008 22.258 23.090 11.545 2.252 28.462 13.670 8.860
2010 Oost-Nederland (LD) 2.793 20.670 22.455 11.228 2.299 31.547 14.490 9.860
2015 Oost-Nederland (LD) 2.714 20.083 22.394 11.197 2.098 33.018 11.890 9.870
2016 Oost-Nederland (LD) 2.706 20.028 22.398 11.199 2.011 32.374 11.340 9.920
2017 Oost-Nederland (LD) 2.688 19.890 22.433 11.217 1.989 31.821 10.710 9.550
2018 Oost-Nederland (LD) 2.728 20.190 21.988 10.994 1.963 30.920 11.000 9.330
2019 Oost-Nederland (LD) 2.689 19.901 22.032 11.016 1.947 29.132 10.620 8.900
2020 Oost-Nederland (LD) 2.677 19.812 22.063 11.031 1.852 30.508 10.400 8.590
2021 Oost-Nederland (LD) 2.622 19.401 22.308 11.154 1.858 29.386 10.170 8.280
2000 West-Nederland (LD) 604 4.472 497 6.589 2.790 1.910
2005 West-Nederland (LD) 494 3.658 4.435 2.218 356 6.058 2.110 1.590
2010 West-Nederland (LD) 386 2.854 4.309 2.155 317 5.987 1.960 1.710
2015 West-Nederland (LD) 347 2.569 4.228 2.114 277 7.143 1.530 1.940
2016 West-Nederland (LD) 352 2.605 4.255 2.127 276 7.317 1.510 2.000
2017 West-Nederland (LD) 356 2.632 4.097 2.048 274 7.269 1.460 1.870
2018 West-Nederland (LD) 354 2.622 4.196 2.098 272 6.686 1.580 1.620
2019 West-Nederland (LD) 356 2.637 4.111 2.055 262 6.112 1.450 1.530
2020 West-Nederland (LD) 353 2.611 4.185 2.092 251 5.918 1.390 1.420
2021 West-Nederland (LD) 346 2.564 4.204 2.102 250 5.723 1.360 1.450
2000 Zuid-Nederland (LD) 5.756 42.595 4.441 47.431 27.140 14.920
2005 Zuid-Nederland (LD) 4.867 36.018 29.104 14.552 3.823 40.963 23.770 11.840
2010 Zuid-Nederland (LD) 5.387 39.867 29.318 14.659 4.188 44.260 26.920 12.870
2015 Zuid-Nederland (LD) 5.275 39.036 28.307 14.153 4.331 44.930 24.970 12.040
2016 Zuid-Nederland (LD) 5.248 38.832 28.249 14.124 4.289 45.098 24.610 12.550
2017 Zuid-Nederland (LD) 5.214 38.580 28.268 14.134 4.243 45.139 23.410 12.250
2018 Zuid-Nederland (LD) 5.169 38.253 28.371 14.185 4.216 41.410 23.190 10.950
2019 Zuid-Nederland (LD) 5.181 38.336 28.406 14.203 4.166 39.536 22.820 10.750
2020 Zuid-Nederland (LD) 5.122 37.902 28.381 14.190 4.022 39.834 23.140 10.310
2021 Zuid-Nederland (LD) 4.650 34.413 28.371 14.186 3.783 36.870 21.050 9.720
2000 Niet in te delen (LD) 0 0 0 0 0 0
2005 Niet in te delen (LD) 54 398 191 96 0 0 0 0
2010 Niet in te delen (LD) 5 39 21 11 0 0 0 0
2015 Niet in te delen (LD) 5 35 41 20 0 0 0 0
2016 Niet in te delen (LD) 5 35 2 1 0 0 0 0
2017 Niet in te delen (LD) 4 32 2 1 0 0 0 0
2018 Niet in te delen (LD) 1 5 2 1 0 0 0 0
2019 Niet in te delen (LD) 1 5 2 1 0 0 0 0
2020 Niet in te delen (LD) 1 4 2 1 0 0 0 0
2021 Niet in te delen (LD) 1 4 2 1 0 0 0 0
Bron: CBS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over varkens- en pluimveerechten (dierrechten). Dierrechten zijn productierechten die tot doel hebben de productie van dierlijke mest te beperken. Een veehouder mag niet meer varkens, kippen en kalkoenen houden dan het op het bedrijf rustende productierecht.
Varkensrechten en pluimveerechten worden uitgedrukt in eenheden. Het aantal eenheden verschilt per diercategorie. Voor het houden van varkens is geen productierecht nodig als er niet meer dieren aanwezig zijn dan overeenkomt met 3 varkenseenheden. Voor het houden van kippen en kalkoenen is geen productierecht nodig als er niet meer dieren aanwezig zijn dan overeenkomt met 250 pluimvee-eenheden. In de tabel zijn ook de aantallen dieren en de fosfaatproductie opgenomen van die diercategorieën waarop dierrechten van toepassing zijn. Een rechtstreekse vergelijking van dierrechten en aantallen dieren is niet mogelijk. Dit komt doordat het productierecht, uitgedrukt in eenheden, tussen de verschillende categorieën varkens en pluimvee verschilt. Bovendien zijn de verschillende categorieën varkens en pluimvee in de Meststoffenwet en in de landbouwtelling anders gedefinieerd. Dierrechten zijn gefaseerd in de plaats gekomen van mestproductierechten.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In deze tabel betreft het enkel absolute dierrechten van de veehouder zelf, er wordt geen rekening gehouden met het verleasen van dierrechten aan andere veehouders

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Cijfers over dierrechten zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het bestand van RVO is een zogenaamd dynamisch bestand. Dit houdt in dat wijzigingen (bijvoorbeeld als gevolg van rechtzaken over toegewezen rechten) met terugwerkende kracht worden verwerkt.

Wijzigingen per 8 maart 2023:
Definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2024 verschijnen cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Varkensrechten
Varkensrechten zijn productierechten die tot doel hebben de productie van dierlijke mest te beperken. Varkensrechten zijn ingesteld op 1 september 1998 ter vervanging van een deel van de mestproductierechten. Een veehouder mag niet meer varkens houden dan het op het bedrijf rustende varkensrecht. In de praktijk kan het voorkomen dat het varkensrecht niet volledig wordt benut. Daarnaast is het mogelijk dat het varkensrecht gedurende een bepaalde tijd wordt overschreden. Varkensrechten worden uitgedrukt in varkenseenheden. Het aantal varkenseenheden verschilt per diercategorie.
Enkele voorbeelden: een vleesvarken komt overeen met 1 varkenseenheid. Een fokzeug, waarvan de biggen op 25 kg worden afgeleverd, komt overeen met 2,74 varkenseenheid. Het varkensrecht voor biggen is opgenomen in de varkenseenheid per fokzeug. Uitgedrukt in fosfaat komt 1 varkenseenheid overeen met 7,4 kg fosfaat.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 144.466 varkensrechten.

Varkensrechten in eenheden
Varkensrechten worden uitgedrukt in varkenseenheden. Het aantal varkenseenheden varieert per diercategorie. Een vleesvarken komt overeen met 1 varkenseenheid. Een fokzeug, waarvan de biggen op 25 kg worden afgeleverd, komt overeen met 2,74 varkenseenheid.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 144.466 varkensrechten.
Varkensrechten in fosfaat
Een varkenseenheid komt overeen met 7,4 kg fosfaat.
Pluimveerechten
Pluimveerechten zijn productierechten die tot doel hebben de productie van dierlijke mest te beperken. Pluimveerechten zijn ingesteld op 1 januari 2001 ter vervanging van een deel van de mestproductierechten. Een veehouder mag niet meer kippen en kalkoenen houden dan het op het bedrijf rustende pluimveerecht. In de praktijk kan het voorkomen dat het pluimveerecht niet volledig wordt benut. Daarnaast is het mogelijk dat het pluimveerecht gedurende een bepaalde tijd wordt overschreden. Pluimveerechten worden uitgedrukt in pluimvee-eenheden. Het aantal pluimvee-eenheden varieert per diercategorie.
Enkele voorbeelden: een leghen komt overeen met 1 pluimvee-eenheid en een vleeskuiken met 0,48 pluimvee-eenheid. Uitgedrukt in fosfaat komt een pluimvee-eenheid overeen met 0,5 kg fosfaat.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 3.210.511 pluimveerechten.
Pluimveerechten in eenheden
Pluimveerechten worden uitgedrukt in pluimvee-eenheden. Het aantal pluimvee-eenheden varieert per diercategorie. Een leghen komt overeen met 1 pluimvee-eenheid en een vleeskuiken met 0,48 pluimvee-eenheid.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 3.210.511 pluimveerechten.
Pluimveerechten in fosfaat
Een pluimvee-eenheid komt overeen met 0,5 kg fosfaat.
Aantal dieren
Aantal dieren volgens de landbouwtelling.
Vlees- en fokvarkens
Het totaal aantal vlees- en fokvarkens, exclusief biggen. Voor het houden van deze dieren zijn varkensrechten nodig.
Kippen en kalkoenen
Het totaal aantal kippen en kalkoenen. Voor het houden van deze dieren
zijn pluimveerechten nodig.
Fosfaatproductie varkens en pluimvee
De berekende fosfaatproductie van varkens en pluimvee op basis van de
methodiek van de Werkgroep Uniformering berekening Mest- en
mineralencijfers (WUM).
Varkens
Pluimvee
Inclusief de fosfaatproductie door eenden. De fosfaatproductie van eenden bedraagt 1 à 2 procent van de fosfaatproductie van pluimvee. Voor het houden van eenden zijn geen pluimveerechten vereist.