Varkens- en pluimveerechten

Varkens- en pluimveerechten

Perioden Regio's Varkensrechten Varkensrechten in eenheden (1 000 varkenseenheden) Varkensrechten Varkensrechten in fosfaat (1 000 kg fosfaat) Pluimveerechten Pluimveerechten in eenheden (1 000 pluimvee-eenheden) Pluimveerechten Pluimveerechten in fosfaat (1 000 kg fosfaat) Aantal dieren Vlees- en fokvarkens (x 1 000) Aantal dieren Kippen en kalkoenen (x 1 000) Fosfaatproductie varkens en pluimvee Varkens (1 000 kg fosfaat) Fosfaatproductie varkens en pluimvee Pluimvee (1 000 kg fosfaat)
2000 Nederland 10.355 76.628 8.015 105.558 48.200 32.100
2005 Nederland 8.838 65.402 67.870 33.935 6.749 94.160 41.500 26.800
2010 Nederland 8.974 66.411 67.494 33.747 7.131 102.284 45.500 29.100
2015 Nederland 8.747 64.728 67.164 33.582 7.005 107.626 40.100 28.300
2020 Nederland 8.586 63.534 67.161 33.580 6.447 95.719 36.700 24.100
2021 Nederland 8.048 59.553 67.161 33.580 6.203 90.098 34.500 23.200
2022 Nederland 7.987 59.104 67.041 33.520 6.115 88.846 34.400 22.500
2023* Nederland 7.937 58.735 66.786 33.393 5.836 86.804 33.100 22.400
2000 Noord-Nederland (LD) 471 3.487 348 18.995 2.140 4.920
2005 Noord-Nederland (LD) 415 3.070 11.050 5.525 318 18.677 1.960 4.500
2010 Noord-Nederland (LD) 403 2.981 11.390 5.695 328 20.491 2.080 4.680
2015 Noord-Nederland (LD) 399 2.954 12.212 6.106 299 22.535 1.720 4.500
2020 Noord-Nederland (LD) 433 3.202 12.506 6.253 322 19.459 2.000 3.820
2021 Noord-Nederland (LD) 429 3.171 12.276 6.138 311 18.118 1.930 3.720
2022 Noord-Nederland (LD) 431 3.191 12.022 6.011 306 16.845 1.870 3.320
2023* Noord-Nederland (LD) 418 3.097 12.153 6.077 306 16.144 1.590 3.160
2000 Oost-Nederland (LD) 3.524 26.075 2.730 32.544 16.100 10.320
2005 Oost-Nederland (LD) 3.008 22.258 23.090 11.545 2.252 28.462 13.670 8.860
2010 Oost-Nederland (LD) 2.793 20.670 22.455 11.228 2.299 31.547 14.490 9.860
2015 Oost-Nederland (LD) 2.710 20.051 21.989 10.995 2.098 33.018 11.890 9.870
2020 Oost-Nederland (LD) 2.678 19.815 22.101 11.051 1.852 30.508 10.370 8.550
2021 Oost-Nederland (LD) 2.622 19.401 22.308 11.154 1.858 29.386 10.170 8.280
2022 Oost-Nederland (LD) 2.616 19.360 22.605 11.303 1.849 29.361 10.300 8.340
2023* Oost-Nederland (LD) 2.628 19.444 22.533 11.267 1.783 28.603 9.960 8.360
2000 West-Nederland (LD) 604 4.472 497 6.589 2.790 1.910
2005 West-Nederland (LD) 494 3.658 4.435 2.218 356 6.058 2.110 1.590
2010 West-Nederland (LD) 386 2.854 4.309 2.155 317 5.987 1.960 1.710
2015 West-Nederland (LD) 358 2.648 4.616 2.308 277 7.143 1.530 1.940
2020 West-Nederland (LD) 354 2.619 4.172 2.086 251 5.918 1.470 1.440
2021 West-Nederland (LD) 346 2.564 4.204 2.102 250 5.723 1.360 1.450
2022 West-Nederland (LD) 348 2.577 4.129 2.065 253 5.113 1.400 1.330
2023* West-Nederland (LD) 350 2.587 4.061 2.030 227 5.619 1.350 1.360
2000 Zuid-Nederland (LD) 5.756 42.595 4.441 47.431 27.140 14.920
2005 Zuid-Nederland (LD) 4.867 36.018 29.104 14.552 3.823 40.963 23.770 11.840
2010 Zuid-Nederland (LD) 5.387 39.867 29.318 14.659 4.188 44.260 26.920 12.870
2015 Zuid-Nederland (LD) 5.280 39.070 28.345 14.173 4.331 44.930 24.970 12.040
2020 Zuid-Nederland (LD) 5.121 37.895 28.381 14.190 4.022 39.834 22.840 10.240
2021 Zuid-Nederland (LD) 4.650 34.413 28.371 14.186 3.783 36.870 21.050 9.720
2022 Zuid-Nederland (LD) 4.591 33.972 28.283 14.141 3.706 37.527 20.840 9.520
2023* Zuid-Nederland (LD) 4.541 33.603 28.037 14.019 3.520 36.438 20.210 9.490
2000 Niet in te delen (LD) 0 0 0 0 0 0
2005 Niet in te delen (LD) 54 398 191 96 0 0 0 0
2010 Niet in te delen (LD) 5 39 21 11 0 0 0 0
2015 Niet in te delen (LD) 1 4 2 1 0 0 0 0
2020 Niet in te delen (LD) 1 4 2 1 0 0 0 0
2021 Niet in te delen (LD) 1 4 2 1 0 0 0 0
2022 Niet in te delen (LD) 1 4 2 1 0 0 0 0
2023* Niet in te delen (LD) 1 4 2 1 0 0 0 0
Bron: CBS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over varkens- en pluimveerechten (dierrechten). Dierrechten zijn productierechten die tot doel hebben de productie van dierlijke mest te beperken. Een veehouder mag niet meer varkens, kippen en kalkoenen houden dan het op het bedrijf rustende productierecht.
Varkensrechten en pluimveerechten worden uitgedrukt in eenheden. Het aantal eenheden verschilt per diercategorie. Voor het houden van varkens is geen productierecht nodig als er niet meer dieren aanwezig zijn dan overeenkomt met 3 varkenseenheden. Voor het houden van kippen en kalkoenen is geen productierecht nodig als er niet meer dieren aanwezig zijn dan overeenkomt met 250 pluimvee-eenheden. In de tabel zijn ook de aantallen dieren en de fosfaatproductie opgenomen van die diercategorieën waarop dierrechten van toepassing zijn. Een rechtstreekse vergelijking van dierrechten en aantallen dieren is niet mogelijk. Dit komt doordat het productierecht, uitgedrukt in eenheden, tussen de verschillende categorieën varkens en pluimvee verschilt. Bovendien zijn de verschillende categorieën varkens en pluimvee in de Meststoffenwet en in de landbouwtelling anders gedefinieerd. Dierrechten zijn gefaseerd in de plaats gekomen van mestproductierechten.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In deze tabel betreft het enkel absolute dierrechten van de veehouder zelf, er wordt geen rekening gehouden met het verleasen van dierrechten aan andere veehouders

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Cijfers over dierrechten zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het bestand van RVO is een zogenaamd dynamisch bestand. Dit houdt in dat wijzigingen (bijvoorbeeld als gevolg van rechtzaken over toegewezen rechten) met terugwerkende kracht worden verwerkt.

Wijzigingen per 26 april 2024:
Definitieve cijfers over 2022 en voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2025 verschijnen definitieve cijfers over 2023 en voorlopige cijfers over 2024.

Toelichting onderwerpen

Varkensrechten
Varkensrechten zijn productierechten die tot doel hebben de productie van dierlijke mest te beperken. Varkensrechten zijn ingesteld op 1 september 1998 ter vervanging van een deel van de mestproductierechten. Een veehouder mag niet meer varkens houden dan het op het bedrijf rustende varkensrecht. In de praktijk kan het voorkomen dat het varkensrecht niet volledig wordt benut. Daarnaast is het mogelijk dat het varkensrecht gedurende een bepaalde tijd wordt overschreden. Varkensrechten worden uitgedrukt in varkenseenheden. Het aantal varkenseenheden verschilt per diercategorie.
Enkele voorbeelden: een vleesvarken komt overeen met 1 varkenseenheid. Een fokzeug, waarvan de biggen op 25 kg worden afgeleverd, komt overeen met 2,74 varkenseenheid. Het varkensrecht voor biggen is opgenomen in de varkenseenheid per fokzeug. Uitgedrukt in fosfaat komt 1 varkenseenheid overeen met 7,4 kg fosfaat.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 144.466 varkensrechten.

Varkensrechten in eenheden
Varkensrechten worden uitgedrukt in varkenseenheden. Het aantal varkenseenheden varieert per diercategorie. Een vleesvarken komt overeen met 1 varkenseenheid. Een fokzeug, waarvan de biggen op 25 kg worden afgeleverd, komt overeen met 2,74 varkenseenheid.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 144.466 varkensrechten.
Varkensrechten in fosfaat
Een varkenseenheid komt overeen met 7,4 kg fosfaat.
Pluimveerechten
Pluimveerechten zijn productierechten die tot doel hebben de productie van dierlijke mest te beperken. Pluimveerechten zijn ingesteld op 1 januari 2001 ter vervanging van een deel van de mestproductierechten. Een veehouder mag niet meer kippen en kalkoenen houden dan het op het bedrijf rustende pluimveerecht. In de praktijk kan het voorkomen dat het pluimveerecht niet volledig wordt benut. Daarnaast is het mogelijk dat het pluimveerecht gedurende een bepaalde tijd wordt overschreden. Pluimveerechten worden uitgedrukt in pluimvee-eenheden. Het aantal pluimvee-eenheden varieert per diercategorie.
Enkele voorbeelden: een leghen komt overeen met 1 pluimvee-eenheid en een vleeskuiken met 0,48 pluimvee-eenheid. Uitgedrukt in fosfaat komt een pluimvee-eenheid overeen met 0,5 kg fosfaat.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 3.210.511 pluimveerechten.
Pluimveerechten in eenheden
Pluimveerechten worden uitgedrukt in pluimvee-eenheden. Het aantal pluimvee-eenheden varieert per diercategorie. Een leghen komt overeen met 1 pluimvee-eenheid en een vleeskuiken met 0,48 pluimvee-eenheid.
De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 3.210.511 pluimveerechten.
Pluimveerechten in fosfaat
Een pluimvee-eenheid komt overeen met 0,5 kg fosfaat.
Aantal dieren
Aantal dieren volgens de landbouwtelling.
Vlees- en fokvarkens
Het totaal aantal vlees- en fokvarkens, exclusief biggen. Voor het houden van deze dieren zijn varkensrechten nodig.
Kippen en kalkoenen
Het totaal aantal kippen en kalkoenen. Voor het houden van deze dieren
zijn pluimveerechten nodig.
Fosfaatproductie varkens en pluimvee
De berekende fosfaatproductie van varkens en pluimvee op basis van de
methodiek van de Werkgroep Uniformering berekening Mest- en
mineralencijfers (WUM).
Varkens
Pluimvee
Inclusief de fosfaatproductie door eenden. De fosfaatproductie van eenden bedraagt 1 à 2 procent van de fosfaatproductie van pluimvee. Voor het houden van eenden zijn geen pluimveerechten vereist.