Varkens- en pluimveerechten


De tabel bevat cijfers over varkens- en pluimveerechten (dierrechten). Dierrechten zijn productierechten die tot doel hebben de productie van dierlijke mest te beperken. Een veehouder mag niet meer varkens, kippen en kalkoenen houden dan het op het bedrijf rustende productierecht.
Varkensrechten en pluimveerechten worden uitgedrukt in eenheden. Het aantal eenheden verschilt per diercategorie. Voor het houden van varkens is geen productierecht nodig als er niet meer dieren aanwezig zijn dan overeenkomt met 3 varkenseenheden. Voor het houden van kippen en kalkoenen is geen productierecht nodig als er niet meer dieren aanwezig zijn dan overeenkomt met 250 pluimvee-eenheden. In de tabel zijn ook de aantallen dieren en de fosfaatproductie opgenomen van die diercategorieën waarop dierrechten van toepassing zijn. Een rechtstreekse vergelijking van dierrechten en aantallen dieren is niet mogelijk. Dit komt doordat het productierecht, uitgedrukt in eenheden, tussen de verschillende categorieën varkens en pluimvee verschilt. Bovendien zijn de verschillende categorieën varkens en pluimvee in de Meststoffenwet en in de landbouwtelling anders gedefinieerd. Dierrechten zijn gefaseerd in de plaats gekomen van mestproductierechten.

De regeling Ontheffing Productierechten is niet meegenomen in de cijfers. In totaal gaat het om 144.466 varkensrechten en 3.210.511 pluimveerechten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
Definitieve cijfers, met uitzondering van de cijfers van 2017.

Wijzigingen per 12 maart 2018:
Voorlopige cijfers van 2015 zijn vervangen door definitieve cijfers. Definitieve cijfers van 2016 en voorlopige cijfers van 2017 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2019 verschijnen definitieve cijfers over 2017 en voorlopige cijfers over 2018.

Varkens- en pluimveerechten

Perioden Regio's VarkensrechtenVarkensrechten in eenheden (1 000 varkenseenheden) VarkensrechtenVarkensrechten in fosfaat (1 000 kg fosfaat) PluimveerechtenPluimveerechten in eenheden (1 000 pluimvee-eenheden) PluimveerechtenPluimveerechten in fosfaat (1 000 kg fosfaat) Aantal dierenVlees- en fokvarkens (x 1 000) Aantal dierenKippen en kalkoenen (x 1 000) Fosfaatproductie varkens en pluimveeVarkens (1 000 kg fosfaat) Fosfaatproductie varkens en pluimveePluimvee (1 000 kg fosfaat)
2000 Nederland 10.355 76.628 8.015 105.558 48.200 32.100
2005 Nederland 8.838 65.402 67.870 33.935 6.749 94.160 41.500 26.800
2010 Nederland 8.974 66.411 67.494 33.747 7.131 102.284 45.500 29.100
2014 Nederland 8.771 64.904 67.164 33.582 6.856 103.832 38.800 27.700
2015 Nederland 8.747 64.729 67.164 33.582 7.005 107.626 40.100 28.300
2016 Nederland 8.728 64.588 67.164 33.582 6.883 106.382 39.200 28.900
2017* Nederland 8.698 64.362 67.162 33.581 6.789 105.855 37.100 28.000
2000 Noord-Nederland (LD) 471 3.487 348 18.995 2.140 4.920
2005 Noord-Nederland (LD) 415 3.070 11.050 5.525 318 18.677 1.960 4.500
2010 Noord-Nederland (LD) 403 2.981 11.390 5.695 328 20.491 2.080 4.680
2014 Noord-Nederland (LD) 386 2.855 11.920 5.960 301 20.878 1.700 4.390
2015 Noord-Nederland (LD) 396 2.933 12.210 6.105 299 22.535 1.720 4.500
2016 Noord-Nederland (LD) 404 2.990 12.295 6.148 307 21.593 1.740 4.460
2017* Noord-Nederland (LD) 420 3.111 12.374 6.187 283 21.626 1.510 4.320
2000 Oost-Nederland (LD) 3.524 26.075 2.730 32.544 16.100 10.320
2005 Oost-Nederland (LD) 3.008 22.258 23.090 11.545 2.252 28.462 13.670 8.860
2010 Oost-Nederland (LD) 2.793 20.670 22.455 11.228 2.299 31.547 14.490 9.860
2014 Oost-Nederland (LD) 2.701 19.986 21.948 10.974 2.108 32.588 11.760 9.740
2015 Oost-Nederland (LD) 2.709 20.046 21.990 10.995 2.098 33.018 11.890 9.870
2016 Oost-Nederland (LD) 2.702 19.994 22.005 11.003 2.011 32.374 11.340 9.920
2017* Oost-Nederland (LD) 2.688 19.890 22.031 11.015 1.989 31.821 10.710 9.550
2000 West-Nederland (LD) 604 4.472 497 6.589 2.790 1.910
2005 West-Nederland (LD) 494 3.658 4.435 2.218 356 6.058 2.110 1.590
2010 West-Nederland (LD) 386 2.854 4.309 2.155 317 5.987 1.960 1.710
2014 West-Nederland (LD) 366 2.707 4.607 2.304 277 6.724 1.500 1.920
2015 West-Nederland (LD) 358 2.651 4.618 2.309 277 7.143 1.530 1.940
2016 West-Nederland (LD) 361 2.668 4.611 2.306 276 7.317 1.510 2.000
2017* West-Nederland (LD) 363 2.686 4.497 2.248 274 7.269 1.460 1.870
2000 Zuid-Nederland (LD) 5.756 42.595 4.441 47.431 27.140 14.920
2005 Zuid-Nederland (LD) 4.867 36.018 29.104 14.552 3.823 40.963 23.770 11.840
2010 Zuid-Nederland (LD) 5.387 39.867 29.318 14.659 4.188 44.260 26.920 12.870
2014 Zuid-Nederland (LD) 5.314 39.321 28.594 14.297 4.170 43.642 23.850 11.690
2015 Zuid-Nederland (LD) 5.279 39.066 28.254 14.127 4.331 44.930 24.970 12.040
2016 Zuid-Nederland (LD) 5.254 38.878 28.224 14.112 4.289 45.098 24.610 12.550
2017* Zuid-Nederland (LD) 5.219 38.617 28.257 14.129 4.243 45.139 23.410 12.250
2000 Niet in te delen (LD) 0 0 0 0 0 0
2005 Niet in te delen (LD) 54 398 191 96 0 0 0 0
2010 Niet in te delen (LD) 5 39 21 11 0 0 0 0
2014 Niet in te delen (LD) 5 34 95 47 0 0 0 0
2015 Niet in te delen (LD) 4 33 93 46 0 0 0 0
2016 Niet in te delen (LD) 8 57 28 14 0 0 0 0
2017* Niet in te delen (LD) 8 57 3 2 0 0 0 0
Bron: CBS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verklaring van tekens