Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (aantal)
88912 Peuterspeelzaalwerk Nederland 2010 525
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Nederland (LD) 2010 35
88912 Peuterspeelzaalwerk Oost-Nederland (LD) 2010 100
88912 Peuterspeelzaalwerk West-Nederland (LD) 2010 260
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuid-Nederland (LD) 2010 130
88912 Peuterspeelzaalwerk Groningen (PV) 2010 20
88912 Peuterspeelzaalwerk Friesland (PV) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Drenthe (PV) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Overijssel (PV) 2010 30
88912 Peuterspeelzaalwerk Flevoland (PV) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Gelderland (PV) 2010 65
88912 Peuterspeelzaalwerk Utrecht (PV) 2010 35
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Holland (PV) 2010 75
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuid-Holland (PV) 2010 145
88912 Peuterspeelzaalwerk Zeeland (PV) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Brabant (PV) 2010 90
88912 Peuterspeelzaalwerk Limburg (PV) 2010 40
88912 Peuterspeelzaalwerk Oost-Groningen (CR) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Delfzijl en omgeving (CR) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Overig Groningen (CR) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Friesland (CR) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidwest-Friesland (CR) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidoost-Friesland (CR) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Drenthe (CR) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidoost-Drenthe (CR) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidwest-Drenthe (CR) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Overijssel (CR) 2010 15
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidwest-Overijssel (CR) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Twente (CR) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Veluwe (CR) 2010 20
88912 Peuterspeelzaalwerk Achterhoek (CR) 2010 15
88912 Peuterspeelzaalwerk Arnhem / Nijmegen (CR) 2010 15
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidwest-Gelderland (CR) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Utrecht (CR) 2010 35
88912 Peuterspeelzaalwerk Kop van Noord-Holland (CR) 2010 25
88912 Peuterspeelzaalwerk Alkmaar en omgeving (CR) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk IJmond (CR) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Agglomeratie Haarlem (CR) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Zaanstreek (CR) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Groot-Amsterdam (CR) 2010 15
88912 Peuterspeelzaalwerk Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2010 15
88912 Peuterspeelzaalwerk Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2010 50
88912 Peuterspeelzaalwerk Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Delft en Westland (CR) 2010 20
88912 Peuterspeelzaalwerk Oost-Zuid-Holland (CR) 2010 15
88912 Peuterspeelzaalwerk Groot-Rijnmond (CR) 2010 35
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Overig Zeeland (CR) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk West-Noord-Brabant (CR) 2010 25
88912 Peuterspeelzaalwerk Midden-Noord-Brabant (CR) 2010 20
88912 Peuterspeelzaalwerk Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2010 25
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2010 20
88912 Peuterspeelzaalwerk Noord-Limburg (CR) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Midden-Limburg (CR) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Zuid-Limburg (CR) 2010 25
88912 Peuterspeelzaalwerk Flevoland (CR) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Groningen (GA) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Leeuwarden (GA) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Zwolle (GA) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Enschede (GA) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Apeldoorn (GA) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Arnhem (GA) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Nijmegen (GA) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Amersfoort (GA) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Utrecht (GA) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Amsterdam (GA) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Haarlem (GA) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Leiden (GA) 2010 35
88912 Peuterspeelzaalwerk 's-Gravenhage (GA) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Rotterdam (GA) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Dordrecht (GA) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Breda (GA) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Tilburg (GA) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk 's-Hertogenbosch (GA) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Eindhoven (GA) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Geleen / Sittard (GA) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Heerlen (GA) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Maastricht (GA) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Groningen (SG) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Leeuwarden (SG) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Zwolle (SG) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Enschede (SG) 2010 0
88912 Peuterspeelzaalwerk Apeldoorn (SG) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Arnhem (SG) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Nijmegen (SG) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Amersfoort (SG) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Utrecht (SG) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Amsterdam (SG) 2010 20
88912 Peuterspeelzaalwerk Haarlem (SG) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Leiden (SG) 2010 40
88912 Peuterspeelzaalwerk 's-Gravenhage (SG) 2010 30
88912 Peuterspeelzaalwerk Rotterdam (SG) 2010 20
88912 Peuterspeelzaalwerk Dordrecht (SG) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Breda (SG) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Tilburg (SG) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk 's-Hertogenbosch (SG) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Eindhoven (SG) 2010 10
88912 Peuterspeelzaalwerk Geleen / Sittard (SG) 2010 5
88912 Peuterspeelzaalwerk Heerlen (SG) 2010 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen naar
economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) onderverdeeld naar (sub)klassen van de SBI 2008. De bedrijven
zijn voorts ingedeeld naar regionale kenmerken gebaseerd op de
gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar. Het aantal
bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Nieuwe versie:
Met ingang van het statistiekjaar 2008 wordt de nieuwe standaard
bedrijfsindeling 2008 gehanteerd. De reeks is teruggelegd tot en met 2006.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is per 20 april 2012 stopgezet.
Het samenstellen van de cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de statistische eenheid is veranderd.
- de hoofdactiviteit (SBI 2008) van de vestiging is toegepast.
Genoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel waarin de cijfers zijn teruggelegd tot en met 2007.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Vestiging:
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of
terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten.
Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging. Meerdere locaties van
een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.