Arbeidsmarktmobiliteit; wissel arbeidsmarktpositie (12-uursgrens) 2003-2014

Arbeidsmarktmobiliteit; wissel arbeidsmarktpositie (12-uursgrens) 2003-2014

Arbeidspositie einde periode Persoonskenmerken Perioden Begin periode, totaal 15 tot 65 jaar (x 1 000) Begin periode, werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Begin periode, werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Begin periode, niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Totaal persoonskenmerken 2014 3e kwartaal 10.973 7.284 630 3.060
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Geslacht: mannen 2014 3e kwartaal 5.506 4.039 299 1.167
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Geslacht: vrouwen 2014 3e kwartaal 5.468 3.245 331 1.892
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 3e kwartaal 2.045 707 148 1.190
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2014 3e kwartaal 4.230 3.431 236 563
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2014 3e kwartaal 4.698 3.146 247 1.306
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Onderwijsniveau: lager onderwijs 2014 3e kwartaal 3.016 1.362 197 1.457
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Onderwijsniveau: middelbaar 2014 3e kwartaal 4.602 3.148 287 1.167
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Onderwijsniveau: hoog 2014 3e kwartaal 3.257 2.722 141 395
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Onderwijsniveau: onbekend 2014 3e kwartaal 98 52 6 41
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2014 3e kwartaal 4.905 4.857 18 30
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel.. 2014 3e kwartaal 1.531 1.344 97 90
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Werkkring: zelfstandige 2014 3e kwartaal 1.118 1.083 11 23
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Totaal persoonskenmerken 2014 3e kwartaal 7.243 6.972 127 144
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Geslacht: mannen 2014 3e kwartaal 4.019 3.893 62 64
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Geslacht: vrouwen 2014 3e kwartaal 3.224 3.080 64 80
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 3e kwartaal 679 555 39 85
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2014 3e kwartaal 3.438 3.348 55 34
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2014 3e kwartaal 3.126 3.069 32 24
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Onderwijsniveau: lager onderwijs 2014 3e kwartaal 1.330 1.260 29 40
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Onderwijsniveau: middelbaar 2014 3e kwartaal 3.123 3.000 54 69
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Onderwijsniveau: hoog 2014 3e kwartaal 2.740 2.663 42 34
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Onderwijsniveau: onbekend 2014 3e kwartaal 50 49 . .
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2014 3e kwartaal 4.828 4.779 18 30
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel.. 2014 3e kwartaal 1.322 1.134 97 90
Einde periode ,werkzame beroepsbevolking Werkkring: zelfstandige 2014 3e kwartaal 1.093 1.059 11 23
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Totaal persoonskenmerken 2014 3e kwartaal 617 99 335 182
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Geslacht: mannen 2014 3e kwartaal 289 47 163 79
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Geslacht: vrouwen 2014 3e kwartaal 327 52 172 104
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 3e kwartaal 124 25 45 55
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2014 3e kwartaal 234 40 127 67
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2014 3e kwartaal 258 34 163 61
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Onderwijsniveau: lager onderwijs 2014 3e kwartaal 191 26 101 65
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Onderwijsniveau: middelbaar 2014 3e kwartaal 289 47 160 82
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Onderwijsniveau: hoog 2014 3e kwartaal 130 25 72 33
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Onderwijsniveau: onbekend 2014 3e kwartaal 7 2 3 2
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2014 3e kwartaal 31 31 . .
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel.. 2014 3e kwartaal 62 62 . .
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Werkkring: zelfstandige 2014 3e kwartaal 6 6 . .
Einde periode, niet-beroepsbevolking Totaal persoonskenmerken 2014 3e kwartaal 3.114 212 168 2.733
Einde periode, niet-beroepsbevolking Geslacht: mannen 2014 3e kwartaal 1.198 99 74 1.025
Einde periode, niet-beroepsbevolking Geslacht: vrouwen 2014 3e kwartaal 1.916 113 95 1.708
Einde periode, niet-beroepsbevolking Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 3e kwartaal 1.242 128 64 1.050
Einde periode, niet-beroepsbevolking Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2014 3e kwartaal 557 42 53 462
Einde periode, niet-beroepsbevolking Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2014 3e kwartaal 1.314 42 51 1.221
Einde periode, niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: lager onderwijs 2014 3e kwartaal 1.495 77 67 1.352
Einde periode, niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: middelbaar 2014 3e kwartaal 1.190 101 73 1.016
Einde periode, niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: hoog 2014 3e kwartaal 387 33 26 327
Einde periode, niet-beroepsbevolking Onderwijsniveau: onbekend 2014 3e kwartaal 42 . 3 38
Einde periode, niet-beroepsbevolking Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2014 3e kwartaal 46 46 . .
Einde periode, niet-beroepsbevolking Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel.. 2014 3e kwartaal 147 147 . .
Einde periode, niet-beroepsbevolking Werkkring: zelfstandige 2014 3e kwartaal 19 19 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan kwartaalcijfers over de arbeidsmarktmobiliteit van 15 tot 65 jarige personen in Nederland. Vermeld wordt de verandering in arbeidsmarktpositie tussen het eerste moment van enquêteren (begin periode) en de arbeidsmarktpositie drie maanden later (einde periode). Op deze manier beschrijft deze tabel in hoeverre personen na één kwartaal van arbeidsmarktpositie zijn gewisseld.
Er worden drie arbeidsmarktposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking.

Voor het samenstellen van cijfers over de arbeidsmarktmobiliteit is een andere weegmethode van de EBB van toepassing dan voor andere EBB tabellen. Hierdoor kunnen de cijfers in deze tabel afwijken van andere EBB tabellen.

Gegevens beschikbaar van 2003 1e kwartaal tot en met 2014 3e kwartaal

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juni 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar. Zie paragraaf 3.
Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Begin periode, totaal 15 tot 65 jaar
Begin periode, werkzame beroepsbevolking
Begin periode, werkloze beroepsbevolking
Begin periode, niet-beroepsbevolking