Perinatale, zuigelingensterfte eenlingkinderen; geboortegewicht, 2004-2016

Perinatale, zuigelingensterfte eenlingkinderen; geboortegewicht, 2004-2016

Gewicht Perioden Perinatale sterfte t/m dag 7 Geborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Levendgeborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinatale sterfte t/m dag 7 (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen per 1000 geborenen (promille) Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinat.st. t/m dag 7 / 1000 geborenen (promille) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte (aantal) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen (promille) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen (promille)
Totaal gewichtsklassen 2016* 167.260 166.494 766 1.089 4,6 6,5 401 548 2,4 3,3
Minder dan 500 gram 2016* 240 58 181 235 757,3 978,9 53 55 912,9 947,6
500 tot 1000 gram 2016* 652 427 225 342 344,8 524,7 135 149 315,3 348,2
1000 tot 1500 gram 2016* 670 617 54 64 80,0 95,9 18 25 28,8 40,2
1500 tot 2000 gram 2016* 1.442 1.384 57 77 39,8 53,1 27 39 19,2 28,3
2000 tot 2500 gram 2016* 4.758 4.713 46 72 9,6 15,1 33 47 6,9 9,9
2500 tot 3000 gram 2016* 22.222 22.139 83 109 3,7 4,9 36 67 1,6 3,0
3000 tot 3500 gram 2016* 58.618 58.549 69 108 1,2 1,8 56 83 1,0 1,4
3500 tot 4000 gram 2016* 56.247 56.211 36 58 0,6 1,0 33 65 0,6 1,2
4000 tot 4500 gram 2016* 19.302 19.291 11 17 0,6 0,9 8 15 0,4 0,8
4500 gram of meer 2016* 3.109 3.104 . 7 . 2,4 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over perinatale en zuigelingensterfte bij eenlingkinderen van moeders die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), uitgesplitst naar geboortegewicht.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 21 februari 2024:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Naar verwachting zal er eind 2024 een nieuwe tabellenreeks starten.

Toelichting onderwerpen

Perinatale sterfte t/m dag 7
Geborenen
Geborene
Een kind dat geboren is uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22
weken of meer.
Levendgeborenen
Levendgeborene
Een kind dat geboren is uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat na geboorte enig teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Doodgeborenen
Doodgeborene
Een kind dat geboren is uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is in deze tabel de sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
Doodgeborenen per 1000 geborenen
Doodgeborene
Een kind dat geboren is uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Perinat.st. t/m dag 7 / 1000 geborenen
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is in deze tabel de sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
Zuigelingensterfte
Neonatale sterfte
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.
Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren uit een eenlingzwangerschap na een duur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.