Leefbaarheid woonbuurt; politieregio (IVM), 2008-2011


In deze tabel vindt u een overzicht van de subjectief ervaren leefbaarheid van en problemen in de woonbuurt op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op vormen van overlast, dreiging en fysieke verloedering die volgens de respondenten in hun buurt kunnen voorkomen, over hun mening over fysieke voorzieningen, sociale cohesie en de ontwikkeling van de buurt, over hun oordeel van de woonomgeving, de leefbaarheid, en veiligheid in de buurt, hun eigen inzet voor de buurt, en tenslotte over hun oordeel over het functioneren van de gemeente waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonbuurt.
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio. Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context
zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Leefbaarheid en overlast in buurt; regio. zie paragraaf 3.

Leefbaarheid woonbuurt; politieregio (IVM), 2008-2011

Cijfersoort Politieregio Perioden BuurtproblemenDreiging en sociale overlastSociale overlast - schaalscore (schaalscore (0-10)) BuurtproblemenDreiging en sociale overlastDreiging - schaalscore (schaalscore (0-10)) BuurtproblemenFysieke verloederingFysieke verloedering - schaalscore (schaalscore (0-10)) BuurtproblemenOverlast van vermogensdelictenOverlast vermogensdelicten -schaalscore (schaalscore (0-10)) BuurtproblemenVerkeersoverlastVerkeersoverlast - schaalscore (schaalscore (0-10)) Leefbaarheid woonbuurtSociale cohesieSociale cohesie - schaalscore (schaalscore (0-10)) Leefbaarheid woonbuurtOordeel ontwikkeling woonbuurtVooruit gegaan (%) Leefbaarheid woonbuurtOordeel ontwikkeling woonbuurtAchteruit gegaan (%) Leefbaarheid woonbuurtBeoordeling woonbuurtWoonomgeving (rapportcijfer) Leefbaarheid woonbuurtBeoordeling woonbuurtLeefbaarheid (rapportcijfer) Leefbaarheid woonbuurtBeoordeling woonbuurtVeiligheid (rapportcijfer) Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeenteHeeft aandacht voor leefbaarheid (% (helemaal) eens) Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeenteInformeert buurt mbt aanpak leefbaarheid (% (helemaal) eens) Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeenteBetrekt buurt bij aanpak leefbaarheid (% (helemaal) eens) Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeenteIs bereikbaar voor meldingen en klachten (% (helemaal) eens) Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeenteReageert op meldingen en klachten (% (helemaal) eens) Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeenteDoet wat ze zegt (% (helemaal) eens)
Waarde Nederland 2008 1,7 1,2 3,7 2,7 3,7 6,3 14,3 13,4 7,4 7,4 7,0 49,6 47,0 39,9 51,8 32,7 25,7
Waarde Nederland 2009 1,7 1,1 3,6 2,7 3,8 6,3 13,8 14,8 7,4 7,3 6,9 49,0 47,3 39,8 50,2 31,5 24,8
Waarde Nederland 2010 1,7 1,2 3,5 2,8 3,7 6,3 13,6 14,1 7,5 7,4 7,0 48,7 47,1 39,3 52,1 32,2 24,9
Waarde Nederland 2011 1,7 1,1 3,3 2,7 3,6 6,3 14,3 14,3 7,5 7,4 7,0 48,9 47,7 39,4 52,2 32,9 26,2
Betrouwbaarheidsmarge Nederland 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
Betrouwbaarheidsmarge Nederland 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Betrouwbaarheidsmarge Nederland 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7
Betrouwbaarheidsmarge Nederland 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens