Drugsgebruik, kenmerken van gebruikers

Drugsgebruik, kenmerken van gebruikers

Kenmerken gebruikers Cijfersoort Perioden Heeft ooit drugs gebruikt Hasj of marihuana (%)
Totaal Percentages 2009 25,7
Totaal Ondergrens 2009 24,5
Totaal Bovengrens 2009 26,9
Mannen Percentages 2009 32,9
Mannen Ondergrens 2009 31,1
Mannen Bovengrens 2009 34,7
Vrouwen Percentages 2009 18,4
Vrouwen Ondergrens 2009 17,0
Vrouwen Bovengrens 2009 20,0
Leeftijd: 15 tot 20 jaar Percentages 2009 19,1
Leeftijd: 15 tot 20 jaar Ondergrens 2009 16,0
Leeftijd: 15 tot 20 jaar Bovengrens 2009 22,7
Leeftijd: 20 tot 25 jaar Percentages 2009 43,6
Leeftijd: 20 tot 25 jaar Ondergrens 2009 39,1
Leeftijd: 20 tot 25 jaar Bovengrens 2009 48,2
Leeftijd: 25 tot 30 jaar Percentages 2009 45,0
Leeftijd: 25 tot 30 jaar Ondergrens 2009 40,4
Leeftijd: 25 tot 30 jaar Bovengrens 2009 49,8
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Percentages 2009 34,2
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Ondergrens 2009 31,4
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Bovengrens 2009 37,2
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Percentages 2009 22,2
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Ondergrens 2009 19,9
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Bovengrens 2009 24,7
Leeftijd: 50 tot 65 jaar Percentages 2009 13,4
Leeftijd: 50 tot 65 jaar Ondergrens 2009 11,7
Leeftijd: 50 tot 65 jaar Bovengrens 2009 15,2
Onderwijsniveau: lager onderwijs Percentages 2009 18,2
Onderwijsniveau: lager onderwijs Ondergrens 2009 15,4
Onderwijsniveau: lager onderwijs Bovengrens 2009 21,5
Onderwijsniveau: lager voortgezet onderw Percentages 2009 20,8
Onderwijsniveau: lager voortgezet onderw Ondergrens 2009 18,5
Onderwijsniveau: lager voortgezet onderw Bovengrens 2009 23,3
Onderwijsniveau: hoger voortgezet onderw Percentages 2009 25,6
Onderwijsniveau: hoger voortgezet onderw Ondergrens 2009 23,7
Onderwijsniveau: hoger voortgezet onderw Bovengrens 2009 27,6
Onderwijsniveau: hoger onderwijs Percentages 2009 32,7
Onderwijsniveau: hoger onderwijs Ondergrens 2009 30,3
Onderwijsniveau: hoger onderwijs Bovengrens 2009 35,2
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Percentages 2009 38,7
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Ondergrens 2009 35,4
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Bovengrens 2009 42,0
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Percentages 2009 27,6
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Ondergrens 2009 25,4
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Bovengrens 2009 29,9
Stedelijkheid: Matig stedelijk Percentages 2009 22,9
Stedelijkheid: Matig stedelijk Ondergrens 2009 20,3
Stedelijkheid: Matig stedelijk Bovengrens 2009 25,6
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Percentages 2009 17,5
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Ondergrens 2009 15,5
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Bovengrens 2009 19,7
Stedelijkheid: Niet stedelijk Percentages 2009 18,6
Stedelijkheid: Niet stedelijk Ondergrens 2009 16,0
Stedelijkheid: Niet stedelijk Bovengrens 2009 21,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze cijfers zijn afkomstig uit de jaarlijkse module gezondheid van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS). Het CBS houdt deze Gezondheidsenquête met het doel een zo
volledig mogelijk overzicht te geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. De volgende soorten drugs nagevraagd aan personen van 15 tot 65 jaar: marihuana/hasj, cocaïne, amfetaminen, ecstasy, heroïne, prestatieverhogende middelen en LSD. Er is gevraagd of mensen "ooit" drugs gebruikt hebben. Aan de mensen die aangaven dat ze ooit drugs gebruikt hebben is vervolgens gevraagd of ze ook de "afgelopen 30 dagen" drugs gebruikt hebben.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende
kenmerken:
- geslacht
- leeftijdsklasse
- opleidingsniveau
- stedelijkheid woonplaats

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 tot en met 2009

Status van de cijfers: definitief.

Wijziging per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wijziging per 15 juni 2010:
De cijfers van 2009 zijn toegevoegd.
De 2007 en 2008 cijfers over "In de afgelopen 30 dagen drugs gebruikt" zijn verbeterd naar aanleiding van een technische fout in het programma.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Heeft ooit drugs gebruikt
Percentage van de personen van 15 tot 65 jaar in de Nederlandse bevolking
dat ooit drugs heeft gebruikt.
Hasj of marihuana
Heeft u zelf ooit hasj of marihuana gebruikt?
Hasj of marihuana is een zogeheten softdrug. Jongeren gebruiken dit
meestal door een joint op te steken waarbij de hasj of marihuana wordt
vermengd met tabak. Hasj of marihuana vermengen met het eten zoals een
taart (space-cake) doen jongeren minder vaak.