Drugsgebruik, kenmerken van gebruikers

Drugsgebruik, kenmerken van gebruikers

Kenmerken gebruikers Cijfersoort Perioden Heeft ooit drugs gebruikt Hasj of marihuana (%)
Totaal Percentages 2007 23,8
Totaal Percentages 2008 25,7
Totaal Percentages 2009 25,7
Mannen Percentages 2007 29,5
Mannen Percentages 2008 32,1
Mannen Percentages 2009 32,9
Vrouwen Percentages 2007 18,1
Vrouwen Percentages 2008 19,2
Vrouwen Percentages 2009 18,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze cijfers zijn afkomstig uit de jaarlijkse module gezondheid van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS). Het CBS houdt deze Gezondheidsenquête met het doel een zo
volledig mogelijk overzicht te geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. De volgende soorten drugs nagevraagd aan personen van 15 tot 65 jaar: marihuana/hasj, cocaïne, amfetaminen, ecstasy, heroïne, prestatieverhogende middelen en LSD. Er is gevraagd of mensen "ooit" drugs gebruikt hebben. Aan de mensen die aangaven dat ze ooit drugs gebruikt hebben is vervolgens gevraagd of ze ook de "afgelopen 30 dagen" drugs gebruikt hebben.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende
kenmerken:
- geslacht
- leeftijdsklasse
- opleidingsniveau
- stedelijkheid woonplaats

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 tot en met 2009

Status van de cijfers: definitief.

Wijziging per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wijziging per 15 juni 2010:
De cijfers van 2009 zijn toegevoegd.
De 2007 en 2008 cijfers over "In de afgelopen 30 dagen drugs gebruikt" zijn verbeterd naar aanleiding van een technische fout in het programma.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Heeft ooit drugs gebruikt
Percentage van de personen van 15 tot 65 jaar in de Nederlandse bevolking
dat ooit drugs heeft gebruikt.
Hasj of marihuana
Heeft u zelf ooit hasj of marihuana gebruikt?
Hasj of marihuana is een zogeheten softdrug. Jongeren gebruiken dit
meestal door een joint op te steken waarbij de hasj of marihuana wordt
vermengd met tabak. Hasj of marihuana vermengen met het eten zoals een
taart (space-cake) doen jongeren minder vaak.