Veiligheidszorg; kerncijfers 2002-2015

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de veiligheidszorg in Nederland. In de tabel wordt het totaal van de uitgaven aan veiligheidszorg gegeven per hoofd van de bevolking, ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product en uitgesplitst naar financieringsbron, aanbieder en activiteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 januari 2018:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven in lopende prijzen
Uitgaven aan veiligheidszorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar.
Activiteiten veiligheidszorg
Activiteiten die tot doel hebben criminaliteit, verloedering en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, en daarnaast onveiligheidsgevoelens weg te nemen.
Tenuitvoerlegging
Activiteiten in het kader van de uitvoering van een eindbeslissing van het Openbaar Ministerie of de rechter in individuele zaken.

Hierbij worden ook de uitvoering van politietransacties gerekend. Het gaat hier alleen om eindbeslissingen met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens.
Index 2005 = 100
Een indexcijfer is een cijfer dat de verhouding weergeeft tussen twee waarden, waarbij het basisjaar gelijk is aan 100. Het betreft hier de ontwikkeling uitgedrukt in het prijsniveau van 2005. Het gebruik van indexcijfers maakt het eenvoudiger en overzichtelijker om de ontwikkelingen van bepaalde grootheden (lonen, prijzen) in de tijd te bekijken en te vergelijken.
Activiteiten veiligheidszorg
Activiteiten die tot doel hebben criminaliteit, verloedering en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, en daarnaast onveiligheidsgevoelens weg te nemen.
Tenuitvoerlegging
Activiteiten in het kader van de uitvoering van een eindbeslissing van het Openbaar Ministerie of de rechter in individuele zaken.

Hierbij worden ook de uitvoering van politietransacties gerekend. Het gaat hier alleen om eindbeslissingen met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens.