Veiligheidszorg; kerncijfers 2002-2015

Veiligheidszorg; kerncijfers 2002-2015

Perioden Uitgaven in lopende prijzen Totale uitgaven veiligheidszorg (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Totaal personele uitgaven (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Totaal materiële uitgaven (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Uitgaven per hoofd van de bevolking (euro) Uitgaven in lopende prijzen Uitgaven als percentage van het BBP (%) Uitgaven in lopende prijzen Activiteiten veiligheidszorg Totaal activiteiten (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Activiteiten veiligheidszorg Preventie (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Activiteiten veiligheidszorg Opsporing (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Activiteiten veiligheidszorg Vervolging (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Activiteiten veiligheidszorg Berechting (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Activiteiten veiligheidszorg Tenuitvoerlegging (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Activiteiten veiligheidszorg Ondersteuning slachtoffers (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Activiteiten veiligheidszorg Ondersteuning verdachten en daders (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Activiteiten veiligheidszorg Rechtskundige diensten (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Activiteiten veiligheidszorg Schadeloosstelling (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Activiteiten veiligheidszorg Overige activiteiten (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Financieringsbronnen veiligheidszorg Totaal financieringsbronnen (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Financieringsbronnen veiligheidszorg Ministerie van Veiligheid en Justitie (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Financieringsbronnen veiligheidszorg Ministerie van Binnenlandse Zaken (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Financieringsbronnen veiligheidszorg Overige ministeries (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Financieringsbronnen veiligheidszorg Lokale overheid (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Financieringsbronnen veiligheidszorg Bedrijven (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Financieringsbronnen veiligheidszorg Huishoudens (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Aanbieders veiligheidszorg Totaal aanbieders (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Aanbieders veiligheidszorg Ministerie van Veiligheid en Justitie (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Aanbieders veiligheidszorg Ministerie van Binnenlandse zaken (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Aanbieders veiligheidszorg Overige ministeries (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Aanbieders veiligheidszorg Lokale overheid (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Aanbieders veiligheidszorg Bedrijven (mln euro) Index 2005 = 100 Index totaal uitgaven (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Activiteiten veiligheidszorg Preventie (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Activiteiten veiligheidszorg Opsporing (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Activiteiten veiligheidszorg Berechting (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Activiteiten veiligheidszorg Tenuitvoerlegging (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Activiteiten veiligheidszorg Ondersteuning slachtoffers (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Activiteiten veiligheidszorg Ondersteuning verdachten en daders (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Activiteiten veiligheidszorg Rechtskundige diensten (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Activiteiten veiligheidszorg Schadeloosstelling (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Activiteiten veiligheidszorg Overige activiteiten (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Financieringsbronnen veiligheidszorg Ministerie van Veiligheid en Justitie (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Financieringsbronnen veiligheidszorg Ministerie van Binnenlandse Zaken (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Financieringsbronnen veiligheidszorg Overige ministeries (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Financieringsbronnen veiligheidszorg Lokale overheid (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Financieringsbronnen veiligheidszorg Bedrijven (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Aanbieders veiligheidszorg Ministerie van Veiligheid en Justitie (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Aanbieders veiligheidszorg Ministerie van Binnenlandse Zaken (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Aanbieders veiligheidszorg Overige ministeries (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Aanbieders veiligheidszorg Lokale overheid (index (2005 = 100)) Index 2005 = 100 Aanbieders veiligheidszorg Bedrijven (index (2005 = 100))
2002 8.526 5.288 3.239 529 1,7 8.526 4.036 2.139 502 185 1.284 26 349 . 6 8.526 2.152 3.080 989 248 1.372 685 8.526 2.220 3.277 517 209 2.303 93 93 101 81 86 81 92 . 120 88 96 96 65 99 89 97 94 57 97
2003 9.109 5.784 3.325 563 1,8 9.109 4.321 2.246 546 200 1.398 28 366 . 5 9.109 2.321 3.290 1.055 269 1.464 710 9.109 2.379 3.467 564 234 2.464 96 96 102 84 90 84 94 . 94 92 99 99 68 102 92 99 99 61 101
2004 9.488 5.917 3.571 584 1,8 9.488 4.431 2.243 600 214 1.586 32 377 . 5 9.488 2.545 3.376 1.077 328 1.456 705 9.488 2.589 3.579 569 302 2.449 98 97 101 89 101 96 96 . 98 99 100 99 82 99 99 101 98 78 98
2005 9.818 6.073 3.745 602 1,8 9.818 4.678 2.268 594 243 1.595 34 400 . 5 9.818 2.602 3.427 1.107 410 1.514 758 9.818 2.651 3.619 590 393 2.565 100 100 100 100 100 100 100 . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2006 10.451 6.375 4.076 640 1,8 10.451 4.936 2.421 590 259 1.709 36 494 . 6 10.451 2.762 3.664 1.171 442 1.570 841 10.451 2.810 3.858 619 438 2.725 106 105 106 105 106 104 122 . 103 105 106 105 107 104 105 106 104 110 106
2007 11.120 6.751 4.369 680 1,8 11.120 5.262 2.535 619 276 1.853 42 526 . 6 11.120 3.132 3.829 1.074 470 1.716 899 11.120 3.033 4.040 641 460 2.945 110 110 109 109 112 119 127 . 111 116 109 94 112 112 110 109 104 113 113
2008 12.031 7.453 4.579 733 1,9 12.031 5.645 2.758 669 291 2.047 44 570 . 7 12.031 3.460 4.170 1.074 550 1.834 943 12.031 3.353 4.373 633 536 3.135 114 113 111 111 120 121 134 . 117 124 111 90 126 115 118 111 99 127 117
2009 12.828 7.944 4.884 778 2,1 12.828 5.966 2.938 714 308 2.200 45 651 . 7 12.828 3.716 4.512 1.140 601 1.882 977 12.828 3.606 4.697 657 619 3.249 119 117 117 114 126 122 150 . 116 131 119 94 136 116 124 117 101 145 118
2010 12.880 7.976 4.905 777 2,0 12.880 5.952 2.932 715 316 2.260 43 656 . 7 12.880 3.792 4.490 1.145 691 1.801 961 12.880 3.684 4.683 703 668 3.143 117 114 114 114 126 113 149 . 110 129 115 92 153 109 123 114 105 153 112
2011 12.955 8.030 4.925 778 2,0 12.955 5.962 2.895 752 322 2.295 46 677 . 7 12.955 8.134 200 1.111 683 1.831 994 12.955 8.204 200 669 658 3.224 117 114 113 115 127 120 150 . 115 276 5 88 150 109 273 5 99 149 113
2012 13.063 8.121 4.941 781 2,0 13.063 6.022 2.937 751 319 2.272 50 704 . 7 13.063 8.353 202 1.032 648 1.832 996 13.063 8.300 202 675 643 3.242 116 112 112 112 124 128 153 . 113 278 5 81 139 106 271 5 98 143 111
2013 12.851 8.140 4.711 766 2,0 12.851 5.828 2.752 662 344 2.499 53 708 . 4 12.851 8.272 196 997 631 1.789 966 12.851 8.166 195 670 635 3.184 113 107 105 120 135 135 151 . 68 274 5 77 134 102 265 5 97 140 107
2014 12.783 8.193 4.590 760 1,9 12.783 5.933 2.816 562 352 2.351 59 709 . 0 12.783 8.126 194 993 643 1.824 1.004 12.783 8.016 193 681 640 3.252 112 109 107 123 127 149 150 . 0 268 5 77 136 104 260 5 98 140 109
2015* 12.932 8.350 4.582 765 1,9 12.932 6.138 2.817 563 354 2.288 64 707 . 0 12.932 7.989 208 1.025 675 1.982 1.053 12.932 7.948 208 688 609 3.480 112 112 107 124 123 161 149 . 0 263 5 79 141 111 257 5 99 132 115
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de veiligheidszorg in Nederland. In de tabel wordt het totaal van de uitgaven aan veiligheidszorg gegeven per hoofd van de bevolking, ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product en uitgesplitst naar financieringsbron, aanbieder en activiteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 januari 2018:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven in lopende prijzen
Uitgaven aan veiligheidszorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar.
Totale uitgaven veiligheidszorg
Totaal personele uitgaven
Deze omvatten salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en kosten van werving, keuring, bijscholing, reiskosten in woon/werkverkeer e.d.,excl. reis- en verblijfskosten in verband met uitoefening van de functie en inhuur van tijdelijk personeel.
Totaal materiële uitgaven
Omvatten alle andere uitgaven dan personele uitgaven, zoals huisvesting, aanschaf van goederen en diensten, subsidies en exploitatiebijdragen aan uitvoeringsinstanties.
Uitgaven per hoofd van de bevolking
Uitgaven als percentage van het BBP
Uitgaven als percentage van het Bruto Binnenlands Product

Het BBP is het eindresultaat van de productieve activiteiten van de ingezeten productie-eenheden. Het is gelijk aan de toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar bedrijfsklassen worden verdeeld.
Activiteiten veiligheidszorg
Activiteiten die tot doel hebben criminaliteit, verloedering en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, en daarnaast onveiligheidsgevoelens weg te nemen.
Totaal activiteiten
Preventie
Activiteiten met het oog op het voorkomen van criminaliteit.

Hierbij worden ook activiteiten ter voorkoming van overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens gerekend.
Opsporing
Activiteiten in het kader van het onderzoek naar (mogelijk) gepleegde strafbare feiten.

Hierbij worden ook het verrichten van forensisch (sporen)onderzoek en het afdoen van strafbare feiten door de opsporingsautoriteit gerekend.
Vervolging
Activiteiten in het kader van de afhandeling van door opsporingsinstanties aan het Openbaar Ministerie aangeleverde strafdossiers.

Hierbij worden ook de rapportages van de reclasseringsorganisaties het basis- en vervolgonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming gerekend.
Berechting
Activiteiten in het kader van de afhandeling van aan de rechter aangeleverde zaken.

Hierbij worden alleen activiteiten gerekend, voor zover deze betrekking hebben op criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens.
Tenuitvoerlegging
Activiteiten in het kader van de uitvoering van een eindbeslissing van het Openbaar Ministerie of de rechter in individuele zaken.

Hierbij worden ook de uitvoering van politietransacties gerekend. Het gaat hier alleen om eindbeslissingen met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens.
Ondersteuning slachtoffers
Activiteiten die erop gericht zijn slachtoffers, of hun directe omgeving, te ondersteunen bij fysiek en psychisch herstel en bij juridische kwesties.

Hier zijn alleen de activiteiten gericht op slachtoffers van criminaliteit, overlast, verloedering of onveiligheidsgevoelens gerekend.
Ondersteuning verdachten en daders
Activiteiten die erop gericht zijn verdachten en veroordeelden te ondersteunen.

Ondersteuning van verdachten en veroordeelden vindt plaats in alle fases van de strafrechtelijke keten, en bij terugkeer in de maatschappij (resocialisatie).
Rechtskundige diensten
De uitgaven van de activiteit Rechtskundige dienstverlening zijn nu ondergebracht bij de activiteit Ondersteuning aan verdachten en daders.

Activiteiten op het terrein van (rechtskundig) advies, bemiddeling, procedurele hulpverlening, notariële vastlegging, beslaglegging, registratie en belangenbehartiging.

Hierbij zijn alleen activiteiten met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering of onveiligheidsgevoelens gerekend.
Schadeloosstelling
Activiteiten ter verzekering tegen schade.

Hierbij worden alleen verzekeringen tegen gevolgen van criminaliteit, overlast en verloedering gerekend. De inkomsten aan premies voor de verzekeringsmaatschappijen worden gecorrigeerd met de uitgekeerde bedragen.
Overige activiteiten
Overige activiteiten met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens.

Algemene, niet aan een specifieke groep toe te wijzen activiteiten
Financieringsbronnen veiligheidszorg
Bronnen waaruit de uitgaven aan veiligheidszorg worden betaald.
Totaal financieringsbronnen
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie dat verantwoordelijk is voor de volgende beleidsterreinen en diensten: rechtshandhaving (politie en criminaliteitsbestrijding), vreemdelingenzaken en asielzoekers, preventie, jeugdbescherming en reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen, wetgeving, rechtspleging en rechtsbijstand, politie en het Centraal Justitieel Incasso Bureau.
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie met onder andere als taken het waarborgen van de democratische rechtsstaat, de zorg voor een goed functionerend openbaar bestuur, het bewaken van de Grondwet, het bevorderen van de openbare orde en veiligheid en de zorg voor het constitutionele staatsrechtelijke bestel.
Overige ministeries
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
- Ministerie van Defensie
- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
- Ministerie van Financiën
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Lokale overheid
Subsector van de institutionele sector overheid. Tot deze subsector behoren:
- provincies en waterschappen
- gemeenten, exclusief hun quasi-vennootschappen zoals gemeentelijke vervoersbedrijven
- gemeenschappelijke regelingen, zoals samenwerkingsverbanden van gemeenten op het gebied van afvalverwerking, waterzuivering, brandweer of sociale werkvoorziening
- verzelfstandigde lokale overheidsdiensten, zoals bureaus voor arbeidsbemiddeling en regionale politiekorpsen
- privaatrechtelijke lokale instellingen op het gebied van arbeid, maatschappelijk werk, cultuur en onderwijs
Bedrijven
Een bedrijf is de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten en/of diensten aan derden. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd als zij personeel in loondienst hebben.
Huishoudens
Huishoudens worden onderscheiden in particuliere en institutionele huishoudens.

In deze tabel betreft het particuliere huishoudens. Een particulier huishouden is één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Aanbieders veiligheidszorg
Aanbieders van goederen of diensten die tot doel hebben criminaliteit, verloedering en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, en daarnaast onveiligheidsgevoelens weg te nemen.
Totaal aanbieders
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie dat verantwoordelijk is voor de volgende beleidsterreinen en diensten: rechtshandhaving (politie en criminaliteitsbestrijding), vreemdelingenzaken en asielzoekers, preventie, jeugdbescherming en reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen, wetgeving, rechtspleging en rechtsbijstand en het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Ministerie van Binnenlandse zaken
Ministerie met onder andere als taken het waarborgen van de democratische rechtsstaat, de zorg voor een goed functionerend openbaar bestuur, het bewaken van de Grondwet, het bevorderen van de openbare orde en veiligheid en de zorg voor het constitutionele staatsrechtelijke bestel.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Overige ministeries
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
- Ministerie van Defensie
- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
- Ministerie van Financiën
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Lokale overheid
Subsector van de institutionele sector overheid. Tot deze subsector behoren:
- provincies en waterschappen
- gemeenten, exclusief hun quasi-vennootschappen zoals gemeentelijke vervoersbedrijven
- gemeenschappelijke regelingen, zoals samenwerkingsverbanden van gemeenten op het gebied van afvalverwerking, waterzuivering, brandweer of sociale werkvoorziening
- verzelfstandigde lokale overheidsdiensten, zoals bureaus voor arbeidsbemiddeling en regionale politiekorpsen
- privaatrechtelijke lokale instellingen op het gebied van arbeid, maatschappelijk werk, cultuur en onderwijs

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast en verloedering zijn meegerekend.
Bedrijven
Een bedrijf is de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten en/of diensten aan derden. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd als zij personeel in loondienst hebben.

In deze versie van de tabel zijn geen gegevens gepubliceerd over de uitgaven aan beveiligingsmaterialen en schadeverzekeringen. Op dit ogenblik is de kwaliteit van de data ontoereikend om betrouwbare uitspraken te doen over de omvang van het bedrag dat in deze aanbieders omgaat. Het CBS werkt er aan om alsnog betrouwbare cijfers samen te stellen.
Index 2005 = 100
Een indexcijfer is een cijfer dat de verhouding weergeeft tussen twee waarden, waarbij het basisjaar gelijk is aan 100. Het betreft hier de ontwikkeling uitgedrukt in het prijsniveau van 2005. Het gebruik van indexcijfers maakt het eenvoudiger en overzichtelijker om de ontwikkelingen van bepaalde grootheden (lonen, prijzen) in de tijd te bekijken en te vergelijken.
Index totaal uitgaven
Activiteiten veiligheidszorg
Activiteiten die tot doel hebben criminaliteit, verloedering en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, en daarnaast onveiligheidsgevoelens weg te nemen.
Preventie
Activiteiten met het oog op het voorkomen van criminaliteit.

Hierbij worden ook activiteiten ter voorkoming van overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens gerekend.
Opsporing
Activiteiten in het kader van het onderzoek naar (mogelijk) gepleegde strafbare feiten.

Hierbij worden ook het verrichten van forensisch (sporen)onderzoek en het afdoen van strafbare feiten door de opsporingsautoriteit gerekend.
Berechting
Activiteiten in het kader van de afhandeling van aan de rechter aangeleverde zaken.

Hierbij worden alleen activiteiten gerekend, voor zover deze betrekking hebben op criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens.
Tenuitvoerlegging
Activiteiten in het kader van de uitvoering van een eindbeslissing van het Openbaar Ministerie of de rechter in individuele zaken.

Hierbij worden ook de uitvoering van politietransacties gerekend. Het gaat hier alleen om eindbeslissingen met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens.
Ondersteuning slachtoffers
Activiteiten die erop gericht zijn slachtoffers, of hun directe omgeving, te ondersteunen bij fysiek en psychisch herstel en bij juridische kwesties.

Hier zijn alleen de activiteiten gericht op slachtoffers van criminaliteit, overlast, verloedering of onveiligheidsgevoelens gerekend.
Ondersteuning verdachten en daders
Activiteiten die erop gericht zijn verdachten en veroordeelden te ondersteunen.

Ondersteuning van verdachten en veroordeelden vindt plaats in alle fases van de strafrechtelijke keten, en bij terugkeer in de maatschappij (resocialisatie).
Rechtskundige diensten
De uitgaven van de activiteit Rechtskundige dienstverlening zijn nu ondergebracht bij de activiteit Ondersteuning aan verdachten en daders

Activiteiten op het terrein van (rechtskundig) advies, bemiddeling, procedurele hulpverlening, notariële vastlegging, beslaglegging, registratie en belangenbehartiging.

Hierbij zijn alleen activiteiten met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering of onveiligheidsgevoelens gerekend.
Schadeloosstelling
Activiteiten ter verzekering tegen schade.

Hierbij worden alleen verzekeringen tegen gevolgen van criminaliteit, overlast en verloedering gerekend. De inkomsten aan premies voor de verzekeringsmaatschappijen worden gecorrigeerd met de uitgekeerde bedragen.
Overige activiteiten
Overige activiteiten met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens.

Algemene, niet aan een specifieke groep toe te wijzen activiteiten.
Financieringsbronnen veiligheidszorg
Bronnen waaruit de uitgaven aan veiligheidszorg worden betaald.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie dat verantwoordelijk is voor de volgende beleidsterreinen en diensten: rechtshandhaving (politie en criminaliteitsbestrijding), vreemdelingenzaken en asielzoekers, preventie, jeugdbescherming en reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen, wetgeving, rechtspleging en rechtsbijstand en het Centraal Justitieel Incasso Bureau.
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie met onder andere als taken het waarborgen van de democratische rechtsstaat, de zorg voor een goed functionerend openbaar bestuur, het bewaken van de Grondwet, het bevorderen van de openbare orde en veiligheid en de zorg voor het constitutionele staatsrechtelijke bestel.
Overige ministeries
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
- Ministerie van Defensie
- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
- Ministerie van Financiën
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Lokale overheid
Subsector van de institutionele sector overheid. Tot deze subsector behoren:
- provincies en waterschappen
- gemeenten, exclusief hun quasi-vennootschappen zoals gemeentelijke vervoersbedrijven
- gemeenschappelijke regelingen, zoals samenwerkingsverbanden van gemeenten op het gebied van afvalverwerking, waterzuivering, brandweer of sociale werkvoorziening
- verzelfstandigde lokale overheidsdiensten, zoals bureaus voor arbeidsbemiddeling en regionale politiekorpsen
- privaatrechtelijke lokale instellingen op het gebied van arbeid, maatschappelijk werk, cultuur en onderwijs
Bedrijven
Een bedrijf is de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten en/of diensten aan derden. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd als zij personeel in loondienst hebben.
Aanbieders veiligheidszorg
Aanbieders van goederen of diensten die tot doel hebben criminaliteit, verloedering en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, en daarnaast onveiligheidsgevoelens weg te nemen.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie dat verantwoordelijk is voor de volgende beleidsterreinen en diensten: rechtshandhaving (politie en criminaliteitsbestrijding), vreemdelingenzaken en asielzoekers, preventie, jeugdbescherming en reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen, wetgeving, rechtspleging en rechtsbijstand en het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie met onder andere als taken het waarborgen van de democratische rechtsstaat, de zorg voor een goed functionerend openbaar bestuur, het bewaken van de Grondwet, het bevorderen van de openbare orde en veiligheid en de zorg voor het constitutionele staatsrechtelijke bestel.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Overige ministeries
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
- Ministerie van Defensie
- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
- Ministerie van Financiën
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Lokale overheid
Subsector van de institutionele sector overheid. Tot deze subsector behoren:
- provincies en waterschappen
- gemeenten, exclusief hun quasi-vennootschappen zoals gemeentelijke vervoersbedrijven
- gemeenschappelijke regelingen, zoals samenwerkingsverbanden van gemeenten op het gebied van afvalverwerking, waterzuivering, brandweer of sociale werkvoorziening
- verzelfstandigde lokale overheidsdiensten, zoals bureaus voor arbeidsbemiddeling en regionale politiekorpsen
- privaatrechtelijke lokale instellingen op het gebied van arbeid, maatschappelijk werk, cultuur en onderwijs

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast en verloedering
zijn meegerekend.
Bedrijven
Een bedrijf is de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten en/of diensten aan derden. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd als zij personeel in loondienst hebben.

In deze versie van de tabel zijn geen gegevens gepubliceerd over de uitgaven aan beveiligingsmaterialen en schadeverzekeringen. Op dit ogenblik is de kwaliteit van de data ontoereikend om betrouwbare uitspraken te doen over de omvang van het bedrag dat in deze aanbieders omgaat. Het CBS werkt er aan om alsnog betrouwbare cijfers samen te stellen.