Gezondheid en Zorg, afgesloten reeksen; 1900 - 2004


In deze tabel staat een aantal lang lopende reeksen op het gebied van gezondheid en zorg, die niet meer worden aangevuld.

De afgesloten reeksen gaan over lengte en gewicht van dienstplichtigen, bedrijfsongevallen, ziekteverzuim naar geslacht bij particuliere
bedrijven, het aantal meldingen van enkele infectieziekten (syfilis, gonorroe en salmonella-infecties), crematies, plaats en zorg rondom de geboorte, het
aantal ziekenhuizen en de kosten daarvan, en de kosten en financiering van de gezondheidszorg.

Gegevens beschikbaar vanaf 1900 tot en met 2004

Wijzigingen per 10 juli 2019:
In het onderwerp 'Zorg rond de geboorte' bleken de cijfers vanaf 1921 een jaar versprongen te zijn. Dit is nu hersteld.

Wijzigingen per 8 juli 2009:
Deze tabel bevat cijfers die uit de tabel 'Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900' zijn verwijderd en niet meer worden geactualiseerd.

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Gezondheid en Zorg, afgesloten reeksen; 1900 - 2004

Perioden Keuring dienstplichtigenGemiddelde lengte (cm) Keuring dienstplichtigenGemiddeld gewicht (kg) Bedrijfsongevallen (per 1000 arbeidsjaren) Ziekteverzuim bij particuliere bedrijvenMannen (%) Ziekteverzuim bij particuliere bedrijvenVrouwen (%) Optreden van enkele infectieziektenSalmonellainfecties excl. (para-)tyfus (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenGonorroe (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenSyfilis (aantal meldingen) Crematies (per 100 overledenen) Geborenen naar zorg rond geboorteAlleen met hulp geneeskundige geboren (%) Geborenen naar zorg rond geboorteAlleen met hulp verloskundige geboren (%) Geborenen naar zorg rond geboorteThuis geboren (%) Geborenen naar zorg rond geboorteIn ziekenhuis of kraamkliniek geboren (%) Kwantitatieve gegevens van ziekenhuizenZiekenhuizen (aantal) Kwantitatieve gegevens van ziekenhuizenKosten van ziekenhuizen (mln euro) Kosten gezondheidszorgTotale kosten (mln euro) Kosten gezondheidszorgIn % van Bruto Binnenlands Product (BBP) (in % BBP) Kosten gezondheidszorgFinanciering gezondheidszorg in % kostenZiekenfondsen (%) Kosten gezondheidszorgFinanciering gezondheidszorg in % kostenAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten (%) Kosten gezondheidszorgFinanciering gezondheidszorg in % kostenOverheid (%) Kosten gezondheidszorgFinanciering gezondheidszorg in % kostenOverige financieringsvormen (%)
1900 169,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1910 170,0 . . . . . . . . 38,0 57,7 . . . . . . . . . .
1920 170,0 . . . . . . . 0,2 . . . . . . . . . . . .
1930 172,0 . . . . . . . 0,7 . . . . 279 . . . . . . .
1940 173,0 . . . . 165 . . 1,2 51,3 47,7 . . 267 . . . . . . .
1950 173,5 . . 4,0 4,6 400 . . 2,0 58,1 41,1 . . 261 . . . . . . .
1960 175,6 65,2 . 5,3 5,1 3.959 . . 4,0 63,0 36,6 72,6 27,4 276 195 . . . . . .
1970 178,2 67,7 35,7 7,6 8,4 5.596 . . 13,6 62,7 36,7 57,3 42,7 256 1.027 3.292 6,0 44 15 5 36
1980 180,3 68,9 23,4 9,1 11,3 6.347 12.264 1.171 35,0 59,7 39,4 35,4 64,6 231 4.236 12.286 8,0 44 25 6 25
1990 181,1 70,2 16,5 6,3 9,1 . 3.666 499 44,4 54,1 44,8 32,1 67,9 169 6.053 19.515 8,3 36 31 5 28
2000 . . . . . . . . . . . . . 131 9.972 . . . . . .
2001 . . . . . . . . . . . . . 129 11.191 . . . . . .
2002 . . . . . . . . . . . . . 130 12.487 . . . . . .
2003 . . . . . . . . . . . . . 129 13.422 . . . . . .
2004 . . . . . . . . . . . . . 129 13.978 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens