Particuliere huishoudens naar grootte, 2009-2050

Particuliere huishoudens naar grootte, 2009-2050

Leeftijd Perioden Totaal aantal huishoudens (aantal) Eenpersoonshuishouden (aantal) Meerpersoonshuishoudens Totaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Meerpersoonshuishoudens 2 personen (aantal) Meerpersoonshuishoudens 3 personen (aantal) Meerpersoonshuishoudens 4 personen (aantal) Meerpersoonshuishoudens 5 of meer personen (aantal)
Totaal over alle leeftijden 2009 7.302.484 2.607.426 4.695.058 2.395.712 902.581 972.424 424.341
Totaal over alle leeftijden 2010 7.354.720 2.639.631 4.715.089 2.417.942 904.778 972.091 420.278
Totaal over alle leeftijden 2015 7.618.874 2.822.316 4.796.558 2.524.626 921.113 957.006 393.813
Totaal over alle leeftijden 2020 7.860.148 3.009.204 4.850.944 2.602.673 941.862 939.203 367.206
Totaal over alle leeftijden 2025 8.060.523 3.187.236 4.873.287 2.636.735 951.120 927.310 358.122
Totaal over alle leeftijden 2030 8.195.689 3.340.254 4.855.435 2.616.216 940.185 936.323 362.711
Totaal over alle leeftijden 2035 8.259.578 3.456.765 4.802.813 2.549.133 929.306 952.963 371.411
Totaal over alle leeftijden 2040 8.271.998 3.536.076 4.735.922 2.468.434 927.386 962.746 377.356
Totaal over alle leeftijden 2045 8.257.798 3.585.086 4.672.712 2.399.129 935.281 961.160 377.142
Totaal over alle leeftijden 2050 8.229.146 3.607.141 4.622.005 2.349.164 943.957 954.939 373.945
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal personen naar huishoudens grootte.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 - 2050

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal huishoudens
Totaal aantal particuliere huishoudens.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishouden
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Meerpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens bestaan uit (niet-gehuwde en gehuwde) paren
(met of zonder kinderen) en overige huishoudens.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
Totaal meerpersoonshuishoudens
2 personen
Meerpersoonshuishoudens bestaande uit 2 personen.
3 personen
Meerpersoonshuishoudens bestaande uit 3 personen.
4 personen
Meerpersoonshuishoudens bestaande uit 4 personen.
5 of meer personen
Meerpersoonshuishoudens bestaande uit 5 of meer personen.