Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail


Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Er zijn geen examengegevens bekend van:
- leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het schooljaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Geslacht Onderwijssoort Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Examenkandidaten (aantal) Gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 37.899 34.478 91
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 53.992 47.063 87
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 109.055 103.203 95
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-t Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 51.412 47.899 93
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-g Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 7.128 6.413 90
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-k Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 29.689 28.479 96
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 20.826 20.412 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-t (exclusief lwoo) Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 49.508 46.197 93
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-g (exclusief lwoo) Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 6.615 5.970 90
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-k (exclusief lwoo) Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 21.580 20.748 96
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b (exclusief lwoo) Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 7.810 7.692 98
Totaal mannen en vrouwen Lwoo-t Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 1.904 1.702 89
Totaal mannen en vrouwen Lwoo-g Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 513 443 86
Totaal mannen en vrouwen Lwoo-k Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 8.109 7.731 95
Totaal mannen en vrouwen Lwoo-b Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 13.016 12.720 98
Bron: CBS.
Verklaring van tekens