Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Generatie Woonregio/schoolregio Regiokenmerken Perioden Totalen leerlingen naar onderwijssoort Totaal vmbo/havo/vwo (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-g/t leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-t leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-g leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-b/k leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-k leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-b leerjaar 3-4 (aantal) Leerlingen exclusief lwoo Vmbo (exclusief lwoo) leerjaar 3-4 (aantal) Leerlingen exclusief lwoo Vmbo-g/t (exclusief lwoo) leerjaar 3-4 (aantal) Leerlingen exclusief lwoo Vmbo-b/k (exclusief lwoo) leerjaar 3-4 (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 900.023 184.621 101.558 73.882 27.676 83.063 52.817 30.246 170.829 100.053 70.776
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 113.026 20.520 10.678 9.064 1.614 9.842 5.823 4.019 17.472 10.332 7.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Amsterdam 2021/'22* 37.438 6.074 3.127 2.887 240 2.947 1.735 1.212 6.043 3.124 2.919
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 28.408 5.251 2.777 2.417 360 2.474 1.488 986 3.993 2.629 1.364
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Rotterdam 2021/'22* 29.055 6.576 3.360 2.676 684 3.216 1.896 1.320 4.864 3.167 1.697
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 18.125 2.619 1.414 1.084 330 1.205 704 501 2.572 1.412 1.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 207.870 41.279 23.320 18.034 5.286 17.959 11.396 6.563 38.983 22.987 15.996
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 576.869 122.399 67.310 46.632 20.678 55.089 35.494 19.595 113.976 66.487 47.489
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 2.258 423 250 152 98 173 104 69 398 247 151
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 86.634 20.088 10.579 7.858 2.721 9.509 6.357 3.152 17.895 10.417 7.478
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 199.014 44.579 23.648 15.004 8.644 20.931 13.699 7.232 41.405 23.257 18.148
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 436.729 82.662 46.343 37.063 9.280 36.319 22.346 13.973 75.817 45.678 30.139
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 175.388 36.869 20.738 13.805 6.933 16.131 10.311 5.820 35.314 20.454 14.860
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 2.258 423 250 152 98 173 104 69 398 247 151
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Nederland 2021/'22* 900.023 184.621 101.558 73.882 27.676 83.063 52.817 30.246 170.829 100.053 70.776
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 121.110 20.150 10.955 8.930 2.025 9.195 5.469 3.726 17.279 10.567 6.712
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Amsterdam 2021/'22* 42.202 6.543 3.450 3.177 273 3.093 1.861 1.232 6.542 3.450 3.092
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 27.909 4.661 2.519 2.112 407 2.142 1.273 869 3.506 2.369 1.137
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Rotterdam 2021/'22* 34.311 6.826 3.820 2.887 933 3.006 1.749 1.257 5.111 3.582 1.529
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 16.688 2.120 1.166 754 412 954 586 368 2.120 1.166 954
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 258.540 47.411 27.181 21.062 6.119 20.230 12.968 7.262 45.071 26.852 18.219
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 520.373 117.060 63.422 43.890 19.532 53.638 34.380 19.258 108.479 62.634 45.845
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 86.594 20.142 10.611 7.857 2.754 9.531 6.375 3.156 17.917 10.450 7.467
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 198.483 44.620 23.647 14.891 8.756 20.973 13.692 7.281 41.347 23.246 18.101
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 438.659 82.685 46.410 37.214 9.196 36.275 22.325 13.950 75.952 45.751 30.201
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 176.287 37.174 20.890 13.920 6.970 16.284 10.425 5.859 35.613 20.606 15.007
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Schoolregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Nederland 2021/'22* 57.113 11.197 4.523 3.531 992 6.674 3.277 3.397 9.750 4.364 5.386
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 12.445 2.244 864 722 142 1.380 686 694 1.695 808 887
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Amsterdam 2021/'22* 3.559 690 285 249 36 405 202 203 688 285 403
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 4.555 721 284 246 38 437 206 231 441 249 192
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Rotterdam 2021/'22* 3.100 695 241 185 56 454 233 221 432 221 211
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 1.231 138 54 42 12 84 45 39 134 53 81
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 13.806 2.500 1.077 885 192 1.423 726 697 2.310 1.055 1.255
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 29.905 6.308 2.499 1.874 625 3.809 1.832 1.977 5.612 2.420 3.192
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 957 145 83 50 33 62 33 29 133 81 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 3.770 731 276 215 61 455 246 209 557 249 308
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 9.310 1.948 771 556 215 1.177 624 553 1.768 751 1.017
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 31.527 6.151 2.489 2.078 411 3.662 1.747 1.915 5.202 2.402 2.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 11.549 2.222 904 632 272 1.318 627 691 2.090 881 1.209
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 957 145 83 50 33 62 33 29 133 81 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Nederland 2021/'22* 57.113 11.197 4.523 3.531 992 6.674 3.277 3.397 9.750 4.364 5.386
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 13.813 2.250 893 734 159 1.357 663 694 1.703 833 870
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Amsterdam 2021/'22* 4.269 752 318 278 40 434 217 217 752 318 434
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 4.645 682 277 239 38 405 182 223 412 240 172
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Rotterdam 2021/'22* 3.500 691 243 180 63 448 228 220 414 220 194
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 1.399 125 55 37 18 70 36 34 125 55 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 17.247 2.927 1.243 1.007 236 1.684 866 818 2.698 1.217 1.481
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 26.053 6.020 2.387 1.790 597 3.633 1.748 1.885 5.349 2.314 3.035
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 3.746 741 280 217 63 461 250 211 564 253 311
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 9.613 1.994 795 567 228 1.199 635 564 1.812 776 1.036
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 31.735 6.175 2.504 2.084 420 3.671 1.748 1.923 5.225 2.416 2.809
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 12.019 2.287 944 663 281 1.343 644 699 2.149 919 1.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 1e generatie migratieachtergrond Schoolregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Nederland 2021/'22* 181.773 40.398 20.868 17.270 3.598 19.530 11.681 7.849 36.704 20.516 16.188
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 52.022 11.813 5.963 5.215 748 5.850 3.506 2.344 10.145 5.804 4.341
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Amsterdam 2021/'22* 19.264 3.931 1.979 1.847 132 1.952 1.166 786 3.915 1.978 1.937
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 12.232 2.747 1.422 1.296 126 1.325 824 501 2.132 1.374 758
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Rotterdam 2021/'22* 14.159 3.753 1.890 1.519 371 1.863 1.101 762 2.729 1.780 949
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 6.367 1.382 672 553 119 710 415 295 1.369 672 697
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 49.465 11.183 5.819 4.867 952 5.364 3.245 2.119 10.616 5.754 4.862
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 79.958 17.324 9.037 7.153 1.884 8.287 4.911 3.376 15.869 8.910 6.959
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 328 78 49 35 14 29 19 10 74 48 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 8.781 1.950 999 789 210 951 595 356 1.734 981 753
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 29.952 7.137 3.596 2.660 936 3.541 2.168 1.373 6.702 3.548 3.154
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 114.424 24.629 12.776 11.181 1.595 11.853 7.050 4.803 21.900 12.538 9.362
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 28.288 6.604 3.448 2.605 843 3.156 1.849 1.307 6.294 3.401 2.893
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 328 78 49 35 14 29 19 10 74 48 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Nederland 2021/'22* 181.773 40.398 20.868 17.270 3.598 19.530 11.681 7.849 36.704 20.516 16.188
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 51.055 10.943 5.705 4.917 788 5.238 3.134 2.104 9.452 5.536 3.916
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Amsterdam 2021/'22* 20.487 4.050 2.084 1.956 128 1.966 1.198 768 4.050 2.084 1.966
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 10.960 2.234 1.206 1.083 123 1.028 624 404 1.723 1.160 563
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Rotterdam 2021/'22* 13.826 3.466 1.831 1.425 406 1.635 952 683 2.486 1.708 778
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 5.782 1.193 584 453 131 609 360 249 1.193 584 609
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 54.592 11.669 6.114 5.117 997 5.555 3.341 2.214 11.093 6.048 5.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 76.126 17.786 9.049 7.236 1.813 8.737 5.206 3.531 16.159 8.932 7.227
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 8.758 1.950 1.004 794 210 946 592 354 1.733 986 747
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 30.102 7.172 3.598 2.649 949 3.574 2.182 1.392 6.722 3.548 3.174
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 114.433 24.619 12.788 11.191 1.597 11.831 7.034 4.797 21.906 12.551 9.355
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 28.480 6.657 3.478 2.636 842 3.179 1.873 1.306 6.343 3.431 2.912
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal 2e generatie migratieachtergrond Schoolregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Nederland 2021/'22* 661.137 133.026 76.167 53.081 23.086 56.859 37.859 19.000 124.375 75.173 49.202
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 48.559 6.463 3.851 3.127 724 2.612 1.631 981 5.632 3.720 1.912
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Amsterdam 2021/'22* 14.615 1.453 863 791 72 590 367 223 1.440 861 579
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 11.621 1.783 1.071 875 196 712 458 254 1.420 1.006 414
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Rotterdam 2021/'22* 11.796 2.128 1.229 972 257 899 562 337 1.703 1.166 537
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 10.527 1.099 688 489 199 411 244 167 1.069 687 382
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 144.599 27.596 16.424 12.282 4.142 11.172 7.425 3.747 26.057 16.178 9.879
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 467.006 98.767 55.774 37.605 18.169 42.993 28.751 14.242 92.495 55.157 37.338
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 973 200 118 67 51 82 52 30 191 118 73
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 74.083 17.407 9.304 6.854 2.450 8.103 5.516 2.587 15.604 9.187 6.417
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 159.752 35.494 19.281 11.788 7.493 16.213 10.907 5.306 32.935 18.958 13.977
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 290.778 51.882 31.078 23.804 7.274 20.804 13.549 7.255 48.715 30.738 17.977
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 135.551 28.043 16.386 10.568 5.818 11.657 7.835 3.822 26.930 16.172 10.758
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 973 200 118 67 51 82 52 30 191 118 73
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Schoolregio Nederland 2021/'22* 661.137 133.026 76.167 53.081 23.086 56.859 37.859 19.000 124.375 75.173 49.202
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Ned. achtergrond of generatie onbekend Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 56.242 6.957 4.357 3.279 1.078 2.600 1.672 928 6.124 4.198 1.926
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 april 2022:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Totaal vmbo/havo/vwo
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Vmbo leerjaar 3-4
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Vmbo-g/t leerjaar 3-4
De gemengde en theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Vmbo-t leerjaar 3-4
Theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-g leerjaar 3-4
Gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-b/k leerjaar 3-4
De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
Vmbo-k leerjaar 3-4
Kaderberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-b leerjaar 3-4
Basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Leerlingen exclusief lwoo
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), exclusief de leerlingen binnen het vmbo met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Vmbo (exclusief lwoo) leerjaar 3-4
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), exclusief de leerlingen binnen het vmbo met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).erwijs.

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Vmbo-g/t (exclusief lwoo) leerjaar 3-4
Gemengde en theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), exclusief de leerlingen binnen het vmbo met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Vmbo-b/k (exclusief lwoo) leerjaar 3-4
Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), exclusief de leerlingen binnen het vmbo met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)..

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.