Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Generatie Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortAlgemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortHavo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo leerjaar 3-4 (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 950.447 382.312 173.107 164.148 201.566 29.314
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 704.408 276.073 136.769 127.504 147.285 16.777
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 72.122 29.945 15.467 11.979 12.554 2.177
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Niet-westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 170.719 74.113 20.552 24.329 41.463 10.262
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 3.198 2.181 319 336 264 98
Bron: CBS.
Verklaring van tekens