Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Regiokenmerken Perioden Totalen leerlingen naar onderwijssoort Totaal vmbo/havo/vwo (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo (exclusief lwoo) leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-g/t leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-g/t (exclusief lwoo) leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-t leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-g leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-b/k leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-b/k (exclusief lwoo) leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-k leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-b leerjaar 3-4 (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Totaal (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Gymnasium (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Lyceum/vwo (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Atheneum (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Havo/vwo (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Havo (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Vmbo-g/t-havo-vwo (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Vmbo-g/t-havo (aantal) Algemene leerjaren 1-2-3 in detail Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo Vmbo-g/t (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 900.023 184.621 170.829 101.558 100.053 73.882 27.676 83.063 70.776 52.817 30.246 273.071 19.749 16.321 31.232 62.063 40.800 15.750 29.066 58.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 113.026 20.520 17.472 10.678 10.332 9.064 1.614 9.842 7.140 5.823 4.019 35.897 4.349 2.553 3.501 9.550 4.490 2.522 3.187 5.745
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Amsterdam 2021/'22* 37.438 6.074 6.043 3.127 3.124 2.887 240 2.947 2.919 1.735 1.212 11.856 1.653 1.225 1.233 2.747 1.371 1.031 1.073 1.523
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 28.408 5.251 3.993 2.777 2.629 2.417 360 2.474 1.364 1.488 986 8.531 915 995 404 2.302 1.253 393 825 1.444
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Rotterdam 2021/'22* 29.055 6.576 4.864 3.360 3.167 2.676 684 3.216 1.697 1.896 1.320 9.199 791 141 1.012 2.676 1.100 471 964 2.044
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 18.125 2.619 2.572 1.414 1.412 1.084 330 1.205 1.160 704 501 6.311 990 192 852 1.825 766 627 325 734
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 207.870 41.279 38.983 23.320 22.987 18.034 5.286 17.959 15.996 11.396 6.563 63.426 4.672 3.477 7.204 14.224 9.796 4.193 6.617 13.243
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 576.869 122.399 113.976 67.310 66.487 46.632 20.678 55.089 47.489 35.494 19.595 173.109 10.680 10.260 20.453 38.178 26.362 8.974 19.208 38.994
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 2.258 423 398 250 247 152 98 173 151 104 69 639 48 31 74 111 152 61 54 108
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 86.634 20.088 17.895 10.579 10.417 7.858 2.721 9.509 7.478 6.357 3.152 24.739 1.401 1.833 2.115 4.782 4.277 1.381 2.067 6.883
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 199.014 44.579 41.405 23.648 23.257 15.004 8.644 20.931 18.148 13.699 7.232 59.935 3.229 3.995 5.615 14.404 8.723 2.716 7.853 13.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 436.729 82.662 75.817 46.343 45.678 37.063 9.280 36.319 30.139 22.346 13.973 136.380 11.669 8.228 17.588 31.860 19.144 7.531 13.890 26.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 175.388 36.869 35.314 20.738 20.454 13.805 6.933 16.131 14.860 10.311 5.820 51.378 3.402 2.234 5.840 10.906 8.504 4.061 5.202 11.229
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 2.258 423 398 250 247 152 98 173 151 104 69 639 48 31 74 111 152 61 54 108
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Nederland 2021/'22* 900.023 184.621 170.829 101.558 100.053 73.882 27.676 83.063 70.776 52.817 30.246 273.071 19.749 16.321 31.232 62.063 40.800 15.750 29.066 58.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 121.110 20.150 17.279 10.955 10.567 8.930 2.025 9.195 6.712 5.469 3.726 38.664 4.925 2.677 3.891 10.256 5.040 2.772 3.054 6.049
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Amsterdam 2021/'22* 42.202 6.543 6.542 3.450 3.450 3.177 273 3.093 3.092 1.861 1.232 13.498 1.871 1.379 1.368 3.047 1.673 1.251 1.156 1.753
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 27.909 4.661 3.506 2.519 2.369 2.112 407 2.142 1.137 1.273 869 8.181 897 863 334 2.463 1.135 376 844 1.269
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Rotterdam 2021/'22* 34.311 6.826 5.111 3.820 3.582 2.887 933 3.006 1.529 1.749 1.257 11.113 1.018 291 1.349 3.247 1.381 475 950 2.402
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 16.688 2.120 2.120 1.166 1.166 754 412 954 954 586 368 5.872 1.139 144 840 1.499 851 670 104 625
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 258.540 47.411 45.071 27.181 26.852 21.062 6.119 20.230 18.219 12.968 7.262 79.368 6.907 4.803 9.156 18.094 11.927 5.613 8.197 14.671
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 520.373 117.060 108.479 63.422 62.634 43.890 19.532 53.638 45.845 34.380 19.258 155.039 7.917 8.841 18.185 33.713 23.833 7.365 17.815 37.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 86.594 20.142 17.917 10.611 10.450 7.857 2.754 9.531 7.467 6.375 3.156 24.808 1.369 1.855 2.149 4.765 4.286 1.374 2.062 6.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 198.483 44.620 41.347 23.647 23.246 14.891 8.756 20.973 18.101 13.692 7.281 59.695 3.231 3.991 5.546 14.282 8.710 2.802 7.855 13.278
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 438.659 82.685 75.952 46.410 45.751 37.214 9.196 36.275 30.201 22.325 13.950 136.937 11.737 8.249 17.643 32.072 19.222 7.499 13.976 26.539
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 176.287 37.174 35.613 20.890 20.606 13.920 6.970 16.284 15.007 10.425 5.859 51.631 3.412 2.226 5.894 10.944 8.582 4.075 5.173 11.325
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio Niet in te delen (LD) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Nederland 2021/'22* 658.696 132.890 124.251 76.119 75.126 53.047 23.072 56.771 49.125 37.825 18.946 203.999 14.199 12.729 24.248 46.784 30.160 11.259 21.055 43.565
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 48.091 6.409 5.585 3.833 3.703 3.111 722 2.576 1.882 1.615 961 16.617 2.474 1.253 2.061 4.616 1.753 954 1.198 2.308
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Amsterdam 2021/'22* 14.432 1.415 1.402 850 848 780 70 565 554 354 211 5.056 897 614 681 1.070 534 400 338 522
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 11.479 1.774 1.416 1.069 1.005 873 196 705 411 456 249 3.643 494 403 219 1.144 348 161 316 558
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Rotterdam 2021/'22* 11.701 2.122 1.699 1.227 1.164 970 257 895 535 561 334 3.993 405 81 540 1.258 461 67 372 809
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 10.479 1.098 1.068 687 686 488 199 411 382 244 167 3.925 678 155 621 1.144 410 326 172 419
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 144.192 27.579 26.041 16.419 16.173 12.280 4.139 11.160 9.868 7.419 3.741 45.352 3.355 2.710 5.327 10.328 6.707 3.106 4.474 9.345
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 465.780 98.734 92.465 55.769 55.152 37.602 18.167 42.965 37.313 28.745 14.220 141.874 8.358 8.759 16.844 31.812 21.663 7.186 15.365 31.887
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 633 168 160 98 98 54 44 70 62 46 24 156 12 7 16 28 37 13 18 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 73.852 17.399 15.598 9.302 9.185 6.854 2.448 8.097 6.413 5.511 2.586 21.472 1.148 1.623 1.875 4.223 3.676 1.164 1.753 6.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 159.378 35.488 32.929 19.279 18.956 11.788 7.491 16.209 13.973 10.905 5.304 49.152 2.477 3.514 4.481 12.136 6.947 2.196 6.281 11.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 289.894 51.797 48.639 31.054 30.715 23.783 7.271 20.743 17.924 13.530 7.213 92.969 7.882 5.748 13.208 21.623 12.954 4.631 8.926 17.997
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 134.939 28.038 26.925 16.386 16.172 10.568 5.818 11.652 10.753 7.833 3.819 40.250 2.680 1.837 4.668 8.774 6.546 3.255 4.077 8.413
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 633 168 160 98 98 54 44 70 62 46 24 156 12 7 16 28 37 13 18 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Nederland 2021/'22* 658.696 132.890 124.251 76.119 75.126 53.047 23.072 56.771 49.125 37.825 18.946 203.999 14.199 12.729 24.248 46.784 30.160 11.259 21.055 43.565
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 55.678 6.901 6.077 4.339 4.181 3.263 1.076 2.562 1.896 1.656 906 19.110 2.883 1.347 2.469 5.176 2.305 1.049 1.143 2.738
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Amsterdam 2021/'22* 17.241 1.703 1.702 1.034 1.034 931 103 669 668 433 236 5.978 1.035 711 779 1.255 671 496 373 658
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 12.156 1.735 1.367 1.035 969 789 246 700 398 465 235 3.741 495 321 185 1.305 369 153 345 568
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Rotterdam 2021/'22* 16.882 2.663 2.208 1.744 1.652 1.280 464 919 556 568 351 5.769 562 202 893 1.730 788 33 399 1.162
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 9.399 800 800 526 526 263 263 274 274 190 84 3.622 791 113 612 886 477 367 26 350
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 185.955 32.794 31.259 19.814 19.577 14.932 4.882 12.980 11.682 8.756 4.224 58.796 5.138 3.835 6.965 13.620 8.421 4.376 5.762 10.679
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 417.063 93.195 86.915 51.966 51.368 34.852 17.114 41.229 35.547 27.413 13.816 126.093 6.178 7.547 14.814 27.988 19.434 5.834 14.150 30.148
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 73.854 17.441 15.612 9.325 9.209 6.846 2.479 8.116 6.403 5.529 2.587 21.540 1.125 1.644 1.907 4.205 3.687 1.158 1.745 6.069
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 158.334 35.440 32.799 19.248 18.916 11.673 7.575 16.192 13.883 10.871 5.321 48.814 2.471 3.497 4.422 12.025 6.906 2.267 6.253 10.973
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 291.575 51.804 48.744 31.093 30.760 23.918 7.175 20.711 17.984 13.524 7.187 93.457 7.939 5.765 13.251 21.794 13.019 4.593 9.023 18.073
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 134.933 28.205 27.096 16.453 16.241 10.610 5.843 11.752 10.855 7.901 3.851 40.188 2.664 1.823 4.668 8.760 6.548 3.241 4.034 8.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Schoolregio Niet in te delen (LD) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Nederland 2021/'22* 238.886 51.595 46.454 25.391 24.880 20.801 4.590 26.204 21.574 14.958 11.246 68.782 5.534 3.582 6.963 15.237 10.531 4.462 7.998 14.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 64.467 14.057 11.840 6.827 6.612 5.937 890 7.230 5.228 4.192 3.038 19.194 1.871 1.295 1.437 4.925 2.713 1.552 1.980 3.421
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Amsterdam 2021/'22* 22.823 4.621 4.603 2.264 2.263 2.096 168 2.357 2.340 1.368 989 6.763 755 610 550 1.675 832 621 731 989
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 16.787 3.468 2.573 1.706 1.623 1.542 164 1.762 950 1.030 732 4.858 420 588 185 1.154 889 232 506 884
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Rotterdam 2021/'22* 17.259 4.448 3.161 2.131 2.001 1.704 427 2.317 1.160 1.334 983 5.193 385 60 472 1.417 638 398 590 1.233
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 7.598 1.520 1.503 726 725 595 131 794 778 460 334 2.380 311 37 230 679 354 301 153 315
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 63.271 13.683 12.926 6.896 6.809 5.752 1.144 6.787 6.117 3.971 2.816 18.030 1.316 766 1.876 3.889 3.065 1.087 2.143 3.888
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 109.863 23.632 21.481 11.536 11.330 9.027 2.509 12.096 10.151 6.743 5.353 31.178 2.320 1.500 3.605 6.357 4.678 1.785 3.841 7.092
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 1.285 223 207 132 129 85 47 91 78 52 39 380 27 21 45 66 75 38 34 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 12.551 2.681 2.291 1.275 1.230 1.004 271 1.406 1.061 841 565 3.262 253 210 240 559 600 217 314 869
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 39.262 9.085 8.470 4.367 4.299 3.216 1.151 4.718 4.171 2.792 1.926 10.762 752 480 1.133 2.262 1.770 519 1.572 2.274
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 145.951 30.780 27.102 15.265 14.940 13.259 2.006 15.515 12.162 8.797 6.718 43.297 3.782 2.474 4.374 10.219 6.159 2.883 4.954 8.452
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 39.837 8.826 8.384 4.352 4.282 3.237 1.115 4.474 4.102 2.476 1.998 11.081 720 397 1.171 2.131 1.927 805 1.124 2.806
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 1.285 223 207 132 129 85 47 91 78 52 39 380 27 21 45 66 75 38 34 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Nederland 2021/'22* 238.886 51.595 46.454 25.391 24.880 20.801 4.590 26.204 21.574 14.958 11.246 68.782 5.534 3.582 6.963 15.237 10.531 4.462 7.998 14.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 64.868 13.193 11.155 6.598 6.369 5.651 947 6.595 4.786 3.797 2.798 19.467 2.038 1.323 1.419 5.071 2.710 1.707 1.903 3.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Amsterdam 2021/'22* 24.756 4.802 4.802 2.402 2.402 2.234 168 2.400 2.400 1.415 985 7.481 835 667 587 1.790 995 745 779 1.083
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 15.605 2.916 2.135 1.483 1.400 1.322 161 1.433 735 806 627 4.409 401 536 149 1.154 751 223 496 699
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Rotterdam 2021/'22* 17.326 4.157 2.900 2.074 1.928 1.605 469 2.083 972 1.180 903 5.332 455 89 456 1.516 591 436 550 1.239
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 7.181 1.318 1.318 639 639 490 149 679 679 396 283 2.245 347 31 227 611 373 303 78 275
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 71.839 14.596 13.791 7.357 7.265 6.124 1.233 7.239 6.526 4.207 3.032 20.442 1.763 967 2.184 4.456 3.433 1.229 2.434 3.976
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 102.179 23.806 21.508 11.436 11.246 9.026 2.410 12.370 10.262 6.954 5.416 28.873 1.733 1.292 3.360 5.710 4.388 1.526 3.661 7.203
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 12.504 2.691 2.297 1.284 1.239 1.011 273 1.407 1.058 842 565 3.262 244 211 242 560 598 215 317 875
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 39.715 9.166 8.534 4.393 4.324 3.216 1.177 4.773 4.210 2.817 1.956 10.843 759 492 1.121 2.248 1.791 534 1.601 2.297
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 146.168 30.794 27.131 15.292 14.967 13.275 2.017 15.502 12.164 8.782 6.720 43.363 3.793 2.476 4.386 10.259 6.172 2.889 4.943 8.445
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 40.499 8.944 8.492 4.422 4.350 3.299 1.123 4.522 4.142 2.517 2.005 11.314 738 403 1.214 2.170 1.970 824 1.137 2.858
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Met migratieachtergrond Schoolregio Niet in te delen (LD) 2021/'22*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Nederland 2021/'22* 74.095 12.200 11.232 6.763 6.638 5.299 1.464 5.437 4.594 3.278 2.159 23.434 2.380 1.562 2.836 5.194 3.750 1.630 2.180 3.902
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 15.016 1.830 1.507 999 960 847 152 831 547 487 344 5.182 784 518 492 1.208 801 426 370 583
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Amsterdam 2021/'22* 5.016 506 505 302 302 278 24 204 203 132 72 1.811 356 160 206 337 269 192 122 169
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio 's-Gravenhage (gemeente) 2021/'22* 4.862 558 400 292 272 252 40 266 128 145 121 1.557 208 315 71 348 306 51 100 158
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Rotterdam 2021/'22* 3.399 604 444 308 289 243 65 296 155 175 121 1.182 111 16 135 346 130 132 120 192
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Utrecht (gemeente) 2021/'22* 1.739 162 158 97 97 74 23 65 61 35 30 632 109 27 80 177 96 51 28 64
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 2021/'22* 18.432 2.940 2.803 1.719 1.700 1.390 329 1.221 1.103 777 444 5.822 527 325 704 1.368 1.001 398 539 960
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Gemeenten < 100 000 inwoners 2021/'22* 39.669 7.284 6.787 3.958 3.894 3.007 951 3.326 2.893 1.979 1.347 12.113 1.045 702 1.601 2.563 1.885 774 1.243 2.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Gemeenten; niet in te delen 2021/'22* 978 146 135 87 84 55 32 59 51 35 24 317 24 17 39 55 63 32 28 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Noord-Nederland (LD) 2021/'22* 4.296 820 728 440 431 339 101 380 297 242 138 1.231 105 105 90 230 232 106 107 256
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Oost-Nederland (LD) 2021/'22* 11.580 2.257 2.112 1.238 1.215 872 366 1.019 897 659 360 3.531 274 209 393 863 513 206 461 612
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio West-Nederland (LD) 2021/'22* 42.197 6.119 5.508 3.456 3.388 2.939 517 2.663 2.120 1.546 1.117 13.931 1.655 1.036 1.758 3.178 2.139 927 1.213 2.025
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Zuid-Nederland (LD) 2021/'22* 15.044 2.858 2.749 1.542 1.520 1.094 448 1.316 1.229 796 520 4.424 322 195 556 868 803 359 371 950
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Woonregio Niet in te delen (LD) 2021/'22* 978 146 135 87 84 55 32 59 51 35 24 317 24 17 39 55 63 32 28 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Schoolregio Nederland 2021/'22* 74.095 12.200 11.232 6.763 6.638 5.299 1.464 5.437 4.594 3.278 2.159 23.434 2.380 1.562 2.836 5.194 3.750 1.630 2.180 3.902
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Schoolregio Vier grootste gemeenten (G4) 2021/'22* 15.860 1.764 1.463 1.007 963 826 181 757 500 449 308 5.478 850 577 494 1.281 849 464 367 596
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 april 2022:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Totaal vmbo/havo/vwo
Algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Vmbo leerjaar 3-4
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en de leerlingen met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Tot 2005/'06 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Vmbo (exclusief lwoo) leerjaar 3-4
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Behalve de leerlingen met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot 2005/'06 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.

Vmbo-g/t leerjaar 3-4
Gemengde en theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Vmbo-g/t (exclusief lwoo) leerjaar 3-4
Gemengde en theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Behalve de leerlingen met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot 2005/'06 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Vmbo-t leerjaar 3-4
Theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Tot 2005/'06 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-g leerjaar 3-4
Gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-b/k leerjaar 3-4
De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
Vmbo-b/k (exclusief lwoo) leerjaar 3-4
Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Behalve de leerlingen met een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-k leerjaar 3-4
Kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-b leerjaar 3-4
Basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Algemene leerjaren 1-2-3 in detail
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo).

Leerlingen in algemene leerjaren kunnen vanaf schooljaar 2005/'06 op meer detail worden uitgesplitst naar brugklastype dan in de schooljaren 2003/'04 en 2004/'05. De bekostiging van de scholen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is voor de algemene leerjaren (met uitzondering van het leerwegondersteunend onderwijs) niet afhankelijk van hun registratie. Met andere woorden: een school kan zelf bepalen hoe gedetailleerd zij leerlingen in verschillende brugklastypen indeelt bij de registratie. Een leerling die feitelijk in een havo/vwo brugklas zit, kan door de school dus bij de registratie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in een brede vmbo/havo/vwo brugklas worden ingedeeld. Het CBS beschikt alleen over de 'registratieve werkelijkheid' van de brugklastypen.
Alg. leerjaren vmbo-g/t-havo-vwo
De eerste 2 leerjaren voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-gt), het havo en/of het vwo én dat deel van het derde leerjaar waarin leerlingen nog geen keuze hebben gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo). Het vmbo-gt, havo en vwo worden ook wel overkoepelend "algemeen voortgezet onderwijs" (avo) genoemd.

Leerlingen in algemene leerjaren kunnen vanaf schooljaar 2005/'06 op meer detail worden uitgesplitst naar brugklastype dan in de schooljaren 2003/'04 en 2004/'05. De bekostiging van de scholen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is voor de algemene leerjaren (met uitzondering van het leerwegondersteunend onderwijs) niet afhankelijk van hun registratie. Met andere woorden: een school kan zelf bepalen hoe gedetailleerd zij leerlingen in verschillende brugklastypen indeelt bij de registratie. Een leerling die feitelijk in een havo/vwo brugklas zit, kan door de school dus bij de registratie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in een brede vmbo/havo/vwo brugklas worden ingedeeld. Het CBS beschikt alleen over de 'registratieve werkelijkheid' van de brugklastypen.
Totaal
Het totaal aantal leerlingen in de gekozen onderwijssoort.
Gymnasium
Leerlingen op het gymnasium.
Dit zijn leerlingen op een categoraal gymnasium (school die uitsluitend gymnasium verzorgt) én leerlingen die gymnasium op een scholengemeenschap volgen.
Lyceum/vwo
Leerlingen op het lyceum.
Een lyceum is een school waar leerlingen het atheneum of gymnasium kunnen volgen.
Het betreft leerlingen met een vwo inschrijving algemeen leerjaar (leerjaar 1-3), European Secondary School (ESS, leerjaar 1-5) en Internationaal Baccalareaat (leerjaar 5 en 6).
Vanaf 2009/'10 worden leerlingen op het lyceum in de onderwijsregistraties niet meer apart weergegeven. Hierdoor wordt het aantal leerlingen onder ""Atheneum"" groter.
Atheneum
Leerlingen op het atheneum.
Havo/vwo
Leerlingen in een combinatieklas voor havo en vwo.
Havo
Leerlingen op het havo.
Vmbo-g/t-havo-vwo
Leerlingen in een combinatieklas voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo, havo en vwo.
Vmbo-g/t-havo
Leerlingen in een combinatieklas voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo en havo.
Vmbo-g/t
Leerlingen in de gemengde en/of theoretische leerweg van het vmbo.