Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Regiokenmerken Perioden Havo naar profiel leerjaar 4-5 Totaal (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo natuurprofiel Totaal (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo natuurprofiel Natuur en techniek (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo natuurprofiel Natuur en gezondheid (aantal) Havo naar profiel leerjaar 4-5 Havo natuurprofiel Natuur ongedeeld (aantal)
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2003/'04 43.642 16.551 8.965 6.898 688
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2004/'05 45.532 17.330 8.657 7.482 1.191
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2005/'06 47.720 18.017 8.460 8.068 1.489
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2006/'07 49.322 18.633 8.441 8.476 1.716
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2007/'08 51.573 20.241 9.728 8.297 2.216
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2008/'09 52.046 21.112 10.241 7.452 3.419
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2009/'10 53.355 22.304 10.532 7.832 3.940
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2010/'11 53.961 22.498 10.124 8.156 4.218
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2011/'12 54.013 22.390 9.862 8.479 4.049
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2012/'13 53.622 22.481 9.893 9.032 3.556
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2013/'14 54.618 23.900 10.423 9.584 3.893
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2014/'15 55.987 25.619 11.030 10.245 4.344
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2015/'16 57.528 26.725 11.629 10.760 4.336
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2016/'17 58.009 26.492 11.613 10.958 3.921
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2017/'18 58.648 25.924 10.985 10.980 3.959
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2018/'19 58.589 25.212 10.495 11.101 3.616
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 57.600 24.273 9.642 11.212 3.419
Mannen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2020/'21* 57.411 23.183 8.229 10.925 4.029
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2003/'04 47.656 8.808 731 7.872 205
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2004/'05 48.558 9.419 746 8.340 333
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2005/'06 50.021 10.056 715 8.896 445
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2006/'07 51.980 10.951 816 9.714 421
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2007/'08 53.723 12.995 1.101 10.861 1.033
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2008/'09 53.835 14.737 1.437 11.187 2.113
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2009/'10 55.482 15.738 1.559 11.779 2.400
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2010/'11 56.367 16.297 1.550 12.249 2.498
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2011/'12 56.736 16.767 1.702 12.448 2.617
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2012/'13 56.830 17.594 2.063 13.046 2.485
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2013/'14 57.703 19.475 2.243 14.451 2.781
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2014/'15 59.290 21.518 2.645 15.768 3.105
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2015/'16 60.954 23.112 3.048 16.705 3.359
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2016/'17 61.387 23.655 3.180 17.275 3.200
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2017/'18 62.215 24.254 3.310 17.800 3.144
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2018/'19 62.693 24.398 3.226 18.047 3.125
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 61.944 23.692 3.015 17.706 2.971
Vrouwen Leerjaar 4 en hoger Totaal Woonregio Nederland 2020/'21* 60.784 22.589 2.424 16.953 3.212
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over de schooljaren 2019/'20 en 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 februari 2021:
De voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Havo naar profiel leerjaar 4-5
Leerlingen in het havo vanaf leerjaar 4.

Profiel is sinds schooljaar 1998/'99 een onderwijsprogramma in de leerjaren 4 en 5 van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) met een relatief vaststaand vakkenpakket voor het eindexamen. De voorheen vrije keuze van examenvakken kwam daarmee grotendeels te vervallen. Elk profiel bereidt leerlingen voor op bepaalde studierichtingen in het hoger onderwijs.
Er zijn 4 profielen:
- natuur en techniek;
- natuur en gezondheid;
- economie en maatschappij;
- cultuur en maatschappij.
Leerlingen kunnen ook een combinatie van twee profielen kiezen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat leerlingen door hun vakkenkeuze in het vrije gedeelte van hun profiel ook een combinatie van twee profielen kunnen hebben. Dit is echter niet opgenomen in de registraties die door het CBS gebruikt worden.
Totaal
Het totaal aantal leerlingen in de gekozen onderwijssoort.
Havo natuurprofiel
Leerlingen in het havo met het profiel
- natuur en techniek;
- natuur en gezondheid
of een combinatie hiervan.
Totaal
Het totaal aantal leerlingen in de gekozen onderwijssoort.
Natuur en techniek
Leerlingen met het profiel natuur en techniek.
Natuur en gezondheid
Leerlingen met het profiel natuur en gezondheid.
Natuur ongedeeld
Leerlingen met het combinatie-profiel van natuur en gezondheid en natuur en techniek.