Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Regiokenmerken Perioden Totalen leerlingen naar onderwijssoortTotaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortAlgemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortHavo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo-t leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo-g leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo-k leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo-b leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortPraktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 950.447 382.312 173.107 164.148 82.323 28.008 56.613 34.622 29.314
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 1 Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 195.754 188.776 6.978
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 2 Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 194.293 187.982 6.311
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 3 Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 198.983 5.554 44.075 44.600 38.083 15.743 28.434 17.332 5.162
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 4 Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 213.938 43.917 63.047 44.240 12.265 28.179 17.290 5.000
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 5 Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 105.271 44.573 56.501 4.197
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 6 Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 42.208 40.542 1.666
Bron: CBS.
Verklaring van tekens