Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Regiokenmerken Perioden Totalen leerlingen naar onderwijssoort Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-t leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-g leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-k leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-b leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Nederland 2020/'21* 934.333 378.302 173.410 162.373 76.878 27.175 54.357 32.078 29.760
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 1 Totaal Woonregio Nederland 2020/'21* 195.242 188.332 6.910
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 2 Totaal Woonregio Nederland 2020/'21* 190.483 183.989 6.494
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 3 Totaal Woonregio Nederland 2020/'21* 193.527 5.981 43.359 44.177 35.948 15.060 27.165 16.146 5.691
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 4 Totaal Woonregio Nederland 2020/'21* 206.125 43.420 61.788 40.930 12.115 27.192 15.932 4.748
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 5 Totaal Woonregio Nederland 2020/'21* 106.002 45.513 56.408 4.081
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 6 Totaal Woonregio Nederland 2020/'21* 42.954 41.118 1.836
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over de schooljaren 2019/'20 en 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 februari 2021:
De voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Totaal leerlingen
Algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)/voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Omvatten voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Vwo leerjaar 3-6
Inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Inclusief Engelse Stroom.
Vmbo-t leerjaar 3-4
Theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Tot 2005/'06 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-g leerjaar 3-4
Gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-k leerjaar 3-4
Kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-b leerjaar 3-4
Basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het vmbo.

Het praktijkonderwijs kent officieel geen leerjaren. De leerjaren in deze tabel moeten bij het praktijkonderwijs opgevat worden als verblijfsjaren.