Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Regiokenmerken Perioden Totalen leerlingen naar onderwijssoort Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-t leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-g leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-k leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-b leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 950.447 382.312 173.107 164.148 82.323 28.008 56.613 34.622 29.314
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 1 Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 195.754 188.776 6.978
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 2 Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 194.293 187.982 6.311
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 3 Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 198.983 5.554 44.075 44.600 38.083 15.743 28.434 17.332 5.162
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 4 Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 213.938 43.917 63.047 44.240 12.265 28.179 17.290 5.000
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 5 Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 105.271 44.573 56.501 4.197
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 6 Totaal Woonregio Nederland 2019/'20* 42.208 40.542 1.666
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Totaal leerlingen
Algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)/voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Omvatten voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Vwo leerjaar 3-6
Inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Inclusief Engelse Stroom.
Vmbo-t leerjaar 3-4
Theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Tot 2005/'06 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-g leerjaar 3-4
Gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-k leerjaar 3-4
Kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-b leerjaar 3-4
Basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het vmbo.

Het praktijkonderwijs kent officieel geen leerjaren. De leerjaren in deze tabel moeten bij het praktijkonderwijs opgevat worden als verblijfsjaren.