Innovatie bij bedrijven; grootteklasse en SBI'93, 2004-2006

Innovatie bij bedrijven; grootteklasse en SBI'93, 2004-2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Bedrijfsgrootte Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor De logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Ondersteunende activiteiten (aantal)
Totaal bedrijven Totaal (10 en meer) werkzame personen 65 10.030 5.725 3.360 6.608
Totaal bedrijven 10 tot 50 werkzame personen 64 7.128 4.050 2.150 4.719
Totaal bedrijven 50 tot 250 werkzame personen 65 2.210 1.239 894 1.448
Totaal bedrijven 250 en meer werkzame personen 74 693 437 316 442
D Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 67 3.048 2.392 806 1.589
D Industrie 10 tot 50 werkzame personen 66 1.901 1.471 397 958
D Industrie 50 tot 250 werkzame personen 65 864 690 285 477
D Industrie 250 en meer werkzame personen 74 283 231 124 154
5000f Commerciële en milieudienstverl... Totaal (10 en meer) werkzame personen 63 5.858 2.672 2.266 4.294
5000f Commerciële en milieudienstverl... 10 tot 50 werkzame personen 62 4.387 2.068 1.554 3.255
5000f Commerciële en milieudienstverl... 50 tot 250 werkzame personen 65 1.130 438 537 806
5000f Commerciële en milieudienstverl... 250 en meer werkzame personen 77 341 166 176 233
0100d Landbouw, winning, energie en bouw Totaal (10 en meer) werkzame personen 68 1.125 662 288 725
0100d Landbouw, winning, energie en bouw 10 tot 50 werkzame personen 68 840 511 200 505
0100d Landbouw, winning, energie en bouw 50 tot 250 werkzame personen 71 216 111 72 165
0100d Landbouw, winning, energie en bouw 250 en meer werkzame personen 64 68 39 16 55
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2004-2006 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar over 2004-2006.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; grootteklasse, 2006-2008. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
In procenten van het aantal innovatoren.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven met procesvernieuwingen.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.
De logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de logistiek (levering of distributie) van
inputs (goederen of diensten).
Ondersteunende activiteiten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor ondersteunende activiteiten voor processen,
zoals onderhoudssystemen danwel aankoop-, boekhoudkundige- of
calculatiemethoden.