Innovatie bij bedrijven; grootteklasse en SBI'93, 2004-2006


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2004-2006 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar over 2004-2006.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; grootteklasse, 2006-2008. Zie paragraaf 3.

Innovatie bij bedrijven; grootteklasse en SBI'93, 2004-2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Bedrijfsgrootte Onderzoekspopulatie en innovatorenOnderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenInnovatoren (aantal) Samenwerkende innovatorenInnovatoren met partner (aantal) Innovatie-uitgavenInnovatie-uitgaven en toegevoegde waardeTotale innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgavenInnovatie-uitgaven en toegevoegde waardeUitgaven in % bruto toegevoegde waarde (%) Intellectuele eigendomsrechtenInnovatoren met intellectueel eigendo... (%) Innovatoren met afgeronde innovatiesProductinnovatorenBedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesProcesinnovatorenBedrijven met procesinnovaties (aantal)
Totaal bedrijven Totaal (10 en meer) werkzame personen 62.792 15.464 5.585 10.208 2,70 25 10.207 10.030
Totaal bedrijven 10 tot 50 werkzame personen 52.265 11.152 3.524 1.443 . 22 7.153 7.128
Totaal bedrijven 50 tot 250 werkzame personen 8.868 3.380 1.462 1.973 . 31 2.346 2.210
Totaal bedrijven 250 en meer werkzame personen 1.659 933 599 6.792 . 43 709 693
D Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 10.856 4.565 2.000 6.588 9,92 34 3.439 3.048
D Industrie 10 tot 50 werkzame personen 8.144 2.859 1.051 598 . 28 2.084 1.901
D Industrie 50 tot 250 werkzame personen 2.195 1.324 680 946 . 41 1.028 864
D Industrie 250 en meer werkzame personen 517 382 268 5.044 . 56 327 283
Bron: CBS.
Verklaring van tekens