Beroepenmobiliteit; overgang van niveau, kenmerken, 2003/'04-2011/'12

Beroepenmobiliteit; overgang van niveau, kenmerken, 2003/'04-2011/'12

Mobiliteitsniveau, -richting Persoonskenmerken Perioden Personen die twee jaar een baan hebben (x 1 000)
Mobiliteitsniveau: Lager niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2003/'04 189
Mobiliteitsniveau: Lager niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2004/'05 169
Mobiliteitsniveau: Lager niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2005/'06 181
Mobiliteitsniveau: Lager niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2006/'07 196
Mobiliteitsniveau: Lager niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2007/'08 223
Mobiliteitsniveau: Lager niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2008/'09 212
Mobiliteitsniveau: Lager niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2009/'10 182
Mobiliteitsniveau: Lager niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2010/'11 213
Mobiliteitsniveau: Lager niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2011/'12 214
Mobiliteitsniveau: Gelijk niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2003/'04 332
Mobiliteitsniveau: Gelijk niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2004/'05 286
Mobiliteitsniveau: Gelijk niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2005/'06 307
Mobiliteitsniveau: Gelijk niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2006/'07 374
Mobiliteitsniveau: Gelijk niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2007/'08 404
Mobiliteitsniveau: Gelijk niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2008/'09 385
Mobiliteitsniveau: Gelijk niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2009/'10 342
Mobiliteitsniveau: Gelijk niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2010/'11 341
Mobiliteitsniveau: Gelijk niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2011/'12 349
Mobiliteitsniveau: Hoger niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2003/'04 198
Mobiliteitsniveau: Hoger niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2004/'05 241
Mobiliteitsniveau: Hoger niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2005/'06 285
Mobiliteitsniveau: Hoger niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2006/'07 330
Mobiliteitsniveau: Hoger niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2007/'08 353
Mobiliteitsniveau: Hoger niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2008/'09 274
Mobiliteitsniveau: Hoger niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2009/'10 233
Mobiliteitsniveau: Hoger niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2010/'11 242
Mobiliteitsniveau: Hoger niveau Geslacht: Mannen en vrouwen 2011/'12 225
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel hebben betrekking op de beroepenmobiliteit van mensen. Er is bepaald of mensen één jaar later werkzaam zijn in een ander beroep. Het gaat hierbij om zogenaamde overgangstabellen. Dit betekent bijvoorbeeld voor deze tabel dat cijfers van het jaar 2007 gaan over de verandering in beroep van 2007 naar 2008; cijfers over 2006 gaan over de verandering in beroep van 2006 naar 2007 enzovoort. Het beroep is bepaald op basis van de Standaard Beroepenclassificatie (SBC 1992). Deze classificatie bevat een beroepencode die bestaat uit vijf cijfers. Wanneer een persoon volgens deze classificatie één jaar later werkzaam is in een ander beroep, is er sprake van beroepenmobiliteit.

Met behulp van de SBC 1992 kunnen beroepen worden ingedeeld naar niveau en richting. Beroepsniveau refereert aan het eerste cijfer van de beroepencode.
Er wordt een onderscheid gemaakt naar vijf niveaus;
- elementair
- lager
- middelbaar
- hoger
- wetenschappelijk.
Door een vergelijking te maken tussen het oude en het nieuwe beroep wordt bepaald of mensen die van beroep zijn veranderd terecht komen in een beroep van lager, gelijk of hoger niveau.

Daarnaast kunnen beroepen worden onderverdeeld in zestien beroepsrichtingen;
- algemeen
- docenten, staffuncties in onderwijs, onderwijskundig
- agrarisch
- exact
- technisch
- transport, communicatie en verkeer
- medisch en paramedisch
- economisch, administratief en commercieel
- juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid
- taal en cultuur
- gedrag en maatschappij
- persoonlijke en sociale verzorging
- management
Hiermee is bepaald in hoeverre mensen die van beroep zijn veranderd terecht komen in een beroep van gelijke of andere richting.

De beroepenmobiliteit gaat over het beroep in de eerste werkkring van mensen. Beroepenmobiliteit heeft alleen betrekking op banen waarin minimaal 12 uur per week wordt gewerkt.

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Gegevens beschikbaar van 2003/’04 tot en met 2011/’12

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.
De cijfers over type scholing, kosten scholing en reden scholing van 2003 tot en met 2010 zijn definitief.
De cijfers over type scholing, kosten scholing en reden scholing van 2011 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10-10-2016
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Werkzaam; wisseling beroepsniveau. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen die twee jaar een baan hebben
Personen die in twee opeenvolgende jaren werkzaam zijn in een baan van 12
uur of meer per week. Het gaat hierbij alléén om de eerste werkkring van
personen.
Bij de bepaling van personen die twee jaar een baan hebben, wordt op twee
tijdstippen gemeten of de persoon werkzaam is in een baan van 12 uur of
meer per week (op t en t+1 jaar). Of de persoon in de tussenliggende
periode werkzaam was blijft hierbij buiten beschouwing.