Plaatsnamen in Nederland 2009

Plaatsnamen in Nederland 2009

Plaats- en gemeentenamen Gemeentecode Gemeentenaam EGG-Code EGG-Naam Provinciecode Provincienaam Plaatsnaam = PTT woonplaatsnaam ? Plaatsnaam = gemeentenaam ? Plaatsnaam
Aa en Hunze 1.680 Aa en Hunze 16 Overige gemeenten Drentse Veenkoloniën 22 Drenthe nee ja Aa en Hunze
Aa, De 1.724 Bergeijk 116 Kempenland 30 Noord-Brabant nee nee Aa, De
Aadorp 141 Almelo 24 Overige gemeenten in Twente 23 Overijssel ja nee Aadorp
Aagtdorp 373 Bergen (NH 55 Noord-Kennemerland 27 Noord-Holland nee nee Aagtdorp
Aagtekerke 717 Veere 96 Overige gemeenten Walcheren 29 Zeeland ja nee Aagtekerke
Aalbeek 951 Nuth 125 Oostelijke Mijnstreek 31 Limburg nee nee Aalbeek
Aalburg 738 Aalburg 105 Land van Altena 30 Noord-Brabant nee ja Aalburg
Aardam 569 Nieuwkoop 72 Noordelijke Veenstreek in Zuid-Holland 28 Zuid-Holland nee nee Aardam
Katwolde 193 Zwolle 20 IJssel- en Vechtdelta 23 Overijssel nee nee Katwolde
Katwoude 852 Waterland 57 Waterland 27 Noord-Holland ja nee Katwoude
Kavelingen 1.681 Borger-Odoorn 16 Overige gemeenten Drentse Veenkoloniën 22 Drenthe nee nee Kavelingen
Kedichem 545 Leerdam 78 Vijfheerenlanden 28 Zuid-Holland ja nee Kedichem
Keent 828 Oss 111 Maaskant 30 Noord-Brabant nee nee Keent
Keent 988 Weert 123 Midden-Limburg ten westen van de Maas 31 Limburg nee nee Keent
Keersop 858 Valkenswaard 117 Valkenswaard en oostelijke randgemeenten 30 Noord-Brabant nee nee Keersop
Keijenborg 1.876 Bronckhorst 28 Overige gemeenten westelijke Achterhoek 25 Gelderland ja nee Keijenborg
Keinsmerbrug 441 Schagen 53 Westelijk West-Friesland 27 Noord-Holland nee nee Keinsmerbrug
Keizerbosch 1.640 Leudal 123 Midden-Limburg ten westen van de Maas 31 Limburg nee nee Keizerbosch
Keizersdijk 617 Strijen 90 Hoeksche Waard 28 Zuid-Holland nee nee Keizersdijk
Keizersveer 870 Werkendam 105 Land van Altena 30 Noord-Brabant nee nee Keizersveer
Kekerdom 282 Ubbergen 40 Gebied om Nijmegen 25 Gelderland ja nee Kekerdom
Keldonk 860 Veghel 112 Midden-Meijerij 30 Noord-Brabant nee nee Keldonk
Kelmond 888 Beek 124 Westelijke Mijnstreek 31 Limburg nee nee Kelmond
Kelpen 1.640 Leudal 123 Midden-Limburg ten westen van de Maas 31 Limburg ja nee Kelpen
Kemp, De 957 Roermond 122 Overig Midden-Limburg ten oosten v 31 Limburg nee nee Kemp, De
Zweins 70 Franekeradeel 12 Friese Bouwstreek 21 Friesland ja nee Zweins
Zwiep 262 Lochem 28 Overige gemeenten westelijke Achterhoek 25 Gelderland nee nee Zwiep
Zwiggelte 1.731 Midden-Drenthe 17 Drentse Zandgronden 22 Drenthe ja nee Zwiggelte
Zwijndrecht 642 Zwijndrecht 87 Oostelijk IJsselmonde 28 Zuid-Holland ja ja Zwijndrecht
Zwijnsbergen 846 Sint-Oedenrode 112 Midden-Meijerij 30 Noord-Brabant nee nee Zwijnsbergen
Zwinderen 109 Coevorden 18 Zuid-Drents Randgebied 22 Drenthe ja nee Zwinderen
Zwingelspaan 1.709 Moerdijk 101 Zeekleigebied in Noord-Brabant 30 Noord-Brabant nee nee Zwingelspaan
Zwolle 193 Zwolle 20 IJssel- en Vechtdelta 23 Overijssel ja ja Zwolle
Zwolle 1.859 Berkelland 30 Overige gemeenten oostelijke Achterhoek 25 Gelderland nee nee Zwolle
Zwollerkerspel 193 Zwolle 20 IJssel- en Vechtdelta 23 Overijssel nee nee Zwollerkerspel
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Naast gemeentenamen komen in Nederland plaatsnamen voor.
Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen in Nederland in 2009.

In Nederland is een groot aantal plaatsnamen in gebruik. Deze plaatsen vallen lang niet altijd samen met gemeenten, mede als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Plaatsen die vroeger zelfstandige gemeenten vormden, kunnen tegenwoordig deel uit maken van een grotere gemeente.
Plaatsen zijn bijvoorbeeld dorpen, gehuchten, buurtschappen, lintbebouwingen, grotere stadswijken (veelal oudere kernen, tuindorpen of recentere uitbreidingsgebieden). Ook zijn in de tabel namen opgenomen van omvangrijke industrieterreinen, lucht- en zeehavens en duidelijk herkenbare polders.

Deze tabel stelt gebruikers in staat namen van plaatsen te lokaliseren naar gemeente, naar economisch-geografisch gebied en naar provincie.
Bovendien kan worden nagegaan of de naam van een plaats overeenkomt met de in het Geografisch Basis Register opgenomen plaatsnamen die voor postale doeleinden (de PTT-woonplaats naam genoemd) zijn vastgesteld.

Gegevens beschikbaar over: 2009

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet; ieder jaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente plaatsnamenindeling samengesteld.

Toelichting onderwerpen

Gemeentecode
Codes van de gemeenten op 1 januari 2009.
De gemeentecode is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van
de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het
CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Gemeentenaam
Namen van de gemeenten op 1 januari 2009.
De naam van de gemeente volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en
voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijvoorbeeld Ter Aar).
EGG-Code
Codes (001 t/m 129) van de economisch-geografische gebieden (EGG).
De indeling in economisch-geografische gebieden dateert uit 1920 en is
voor het laatst herzien naar aanleiding van de volkstelling 1960.
Nederland telt 129 economisch-geografische gebieden, elk bestaand uit een
groep in economisch-geografisch opzicht bij elkaar horende gebieden.
EGG-Naam
Namen van de economisch-geografische gebieden (EGG).
De indeling in economisch-geografische gebieden dateert uit 1920 en is
voor het laatst herzien naar aanleiding van de volkstelling 1960.
Nederland telt 129 economisch-geografische gebieden, elk bestaand uit een
groep in economisch-geografisch opzicht bij elkaar horende gebieden.
Provinciecode
Codes (20 t/m 31) van de provincies.
Provincies vormen een bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands
grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari
1986 telt Nederland 12 provincies.
De codering houdt rekening met de wijziging in volgorde van provincies
vanwege de instelling van de provincie Flevoland per 1 januari 1986.
Provincienaam
Provincies vormen een bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands
grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari
1986 telt Nederland 12 provincies.
Plaatsnaam = PTT woonplaatsnaam ?
De plaatsnaam komt voor in de PTT-lijst van woonplaatsnamen ("ja").
De plaatsnaam komt niet voor in de PTT-lijst van woonplaatsnamen ("nee").
De in het Geografisch Basis Register opgenomen plaatsnamen die voor
postale doeleinden zijn vastgesteld worden ook wel de PTT-woonplaatsnamen
genoemd.
Plaatsnaam = gemeentenaam ?
De plaatsnaam komt overeen met de naam van een gemeente ("ja").
De plaatsnaam komt niet overeen met de naam van een gemeente ("nee").
Plaatsnaam
Lijst van 6 391 plaatsnamen op 1 januari 2009.
Lidwoorden en voorvoegsels staan achter de plaatsnaam
(bijvoorbeeld Aar, Ter).