Plaatsnamen in Nederland 2009

Plaatsnamen in Nederland 2009

Plaats- en gemeentenamen Gemeentecode Gemeentenaam EGG-Code EGG-Naam Provinciecode Provincienaam Plaatsnaam = PTT woonplaatsnaam ? Plaatsnaam = gemeentenaam ? Plaatsnaam
Aa en Hunze 1680 Aa en Hunze 016 Overige gemeenten Drentse Veenkoloniën 22 Drenthe nee ja Aa en Hunze
Aa, De 1724 Bergeijk 116 Kempenland 30 Noord-Brabant nee nee Aa, De
Aadorp 0141 Almelo 024 Overige gemeenten in Twente 23 Overijssel ja nee Aadorp
Aagtdorp 0373 Bergen (NH.) 055 Noord-Kennemerland 27 Noord-Holland nee nee Aagtdorp
Aagtekerke 0717 Veere 096 Overige gemeenten Walcheren 29 Zeeland ja nee Aagtekerke
Aalbeek 0951 Nuth 125 Oostelijke Mijnstreek 31 Limburg nee nee Aalbeek
Aalburg 0738 Aalburg 105 Land van Altena 30 Noord-Brabant nee ja Aalburg
Aardam 0569 Nieuwkoop 072 Noordelijke Veenstreek in Zuid-Holland 28 Zuid-Holland nee nee Aardam
Katwolde 0193 Zwolle 020 IJssel- en Vechtdelta 23 Overijssel nee nee Katwolde
Katwoude 0852 Waterland 057 Waterland 27 Noord-Holland ja nee Katwoude
Kavelingen 1681 Borger-Odoorn 016 Overige gemeenten Drentse Veenkoloniën 22 Drenthe nee nee Kavelingen
Kedichem 0545 Leerdam 078 Vijfheerenlanden 28 Zuid-Holland ja nee Kedichem
Keent 0828 Oss 111 Maaskant 30 Noord-Brabant nee nee Keent
Keent 0988 Weert 123 Midden-Limburg ten westen van de Maas 31 Limburg nee nee Keent
Keersop 0858 Valkenswaard 117 Valkenswaard en oostelijke randgemeenten 30 Noord-Brabant nee nee Keersop
Keijenborg 1876 Bronckhorst 028 Overige gemeenten westelijke Achterhoek 25 Gelderland ja nee Keijenborg
Keinsmerbrug 0441 Schagen 053 Westelijk West-Friesland 27 Noord-Holland nee nee Keinsmerbrug
Keizerbosch 1640 Leudal 123 Midden-Limburg ten westen van de Maas 31 Limburg nee nee Keizerbosch
Keizersdijk 0617 Strijen 090 Hoeksche Waard 28 Zuid-Holland nee nee Keizersdijk
Keizersveer 0870 Werkendam 105 Land van Altena 30 Noord-Brabant nee nee Keizersveer
Kekerdom 0282 Ubbergen 040 Gebied om Nijmegen 25 Gelderland ja nee Kekerdom
Keldonk 0860 Veghel 112 Midden-Meijerij 30 Noord-Brabant nee nee Keldonk
Kelmond 0888 Beek 124 Westelijke Mijnstreek 31 Limburg nee nee Kelmond
Kelpen 1640 Leudal 123 Midden-Limburg ten westen van de Maas 31 Limburg ja nee Kelpen
Kemp, De 0957 Roermond 122 Overig Midden-Limburg ten oosten v. Maas 31 Limburg nee nee Kemp, De
Zweins 0070 Franekeradeel 012 Friese Bouwstreek 21 Friesland ja nee Zweins
Zwiep 0262 Lochem 028 Overige gemeenten westelijke Achterhoek 25 Gelderland nee nee Zwiep
Zwiggelte 1731 Midden-Drenthe 017 Drentse Zandgronden 22 Drenthe ja nee Zwiggelte
Zwijndrecht 0642 Zwijndrecht 087 Oostelijk IJsselmonde 28 Zuid-Holland ja ja Zwijndrecht
Zwijnsbergen 0846 Sint-Oedenrode 112 Midden-Meijerij 30 Noord-Brabant nee nee Zwijnsbergen
Zwinderen 0109 Coevorden 018 Zuid-Drents Randgebied 22 Drenthe ja nee Zwinderen
Zwingelspaan 1709 Moerdijk 101 Zeekleigebied in Noord-Brabant 30 Noord-Brabant nee nee Zwingelspaan
Zwolle 0193 Zwolle 020 IJssel- en Vechtdelta 23 Overijssel ja ja Zwolle
Zwolle 1859 Berkelland 030 Overige gemeenten oostelijke Achterhoek 25 Gelderland nee nee Zwolle
Zwollerkerspel 0193 Zwolle 020 IJssel- en Vechtdelta 23 Overijssel nee nee Zwollerkerspel
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Naast gemeentenamen komen in Nederland plaatsnamen voor.
Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen in Nederland in 2009.

In Nederland is een groot aantal plaatsnamen in gebruik. Deze plaatsen vallen lang niet altijd samen met gemeenten, mede als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Plaatsen die vroeger zelfstandige gemeenten vormden, kunnen tegenwoordig deel uit maken van een grotere gemeente.
Plaatsen zijn bijvoorbeeld dorpen, gehuchten, buurtschappen, lintbebouwingen, grotere stadswijken (veelal oudere kernen, tuindorpen of recentere uitbreidingsgebieden). Ook zijn in de tabel namen opgenomen van omvangrijke industrieterreinen, lucht- en zeehavens en duidelijk herkenbare polders.

Deze tabel stelt gebruikers in staat namen van plaatsen te lokaliseren naar gemeente, naar economisch-geografisch gebied en naar provincie.
Bovendien kan worden nagegaan of de naam van een plaats overeenkomt met de in het Geografisch Basis Register opgenomen plaatsnamen die voor postale doeleinden (de PTT-woonplaats naam genoemd) zijn vastgesteld.

Gegevens beschikbaar over: 2009

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet; ieder jaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente plaatsnamenindeling samengesteld.

Toelichting onderwerpen

Gemeentecode
Codes van de gemeenten op 1 januari 2009.
De gemeentecode is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van
de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het
CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Gemeentenaam
Namen van de gemeenten op 1 januari 2009.
De naam van de gemeente volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en
voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijvoorbeeld Ter Aar).
EGG-Code
Codes (001 t/m 129) van de economisch-geografische gebieden (EGG).
De indeling in economisch-geografische gebieden dateert uit 1920 en is
voor het laatst herzien naar aanleiding van de volkstelling 1960.
Nederland telt 129 economisch-geografische gebieden, elk bestaand uit een
groep in economisch-geografisch opzicht bij elkaar horende gebieden.
EGG-Naam
Namen van de economisch-geografische gebieden (EGG).
De indeling in economisch-geografische gebieden dateert uit 1920 en is
voor het laatst herzien naar aanleiding van de volkstelling 1960.
Nederland telt 129 economisch-geografische gebieden, elk bestaand uit een
groep in economisch-geografisch opzicht bij elkaar horende gebieden.
Provinciecode
Codes (20 t/m 31) van de provincies.
Provincies vormen een bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands
grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari
1986 telt Nederland 12 provincies.
De codering houdt rekening met de wijziging in volgorde van provincies
vanwege de instelling van de provincie Flevoland per 1 januari 1986.
Provincienaam
Provincies vormen een bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands
grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari
1986 telt Nederland 12 provincies.
Plaatsnaam = PTT woonplaatsnaam ?
De plaatsnaam komt voor in de PTT-lijst van woonplaatsnamen ("ja").
De plaatsnaam komt niet voor in de PTT-lijst van woonplaatsnamen ("nee").
De in het Geografisch Basis Register opgenomen plaatsnamen die voor
postale doeleinden zijn vastgesteld worden ook wel de PTT-woonplaatsnamen
genoemd.
Plaatsnaam = gemeentenaam ?
De plaatsnaam komt overeen met de naam van een gemeente ("ja").
De plaatsnaam komt niet overeen met de naam van een gemeente ("nee").
Plaatsnaam
Lijst van 6 391 plaatsnamen op 1 januari 2009.
Lidwoorden en voorvoegsels staan achter de plaatsnaam
(bijvoorbeeld Aar, Ter).