Energieverbruik en energiekosten; onderwijs, 1993, 1997


Deze tabel bevat gegevens over het energieverbruik en de kosten van het energieverbruik, uitgesplitst naar energiedrager, voor Onderwijsinstellingen voor de jaren 1993 en 1997.

Gegevens beschikbaar:
Over 1993 en 1997

Status van de cijfers:
Alle cijfers over 1993 en 1997 zijn definitief.

Wijziging per 3 april 2012
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Energieverbruik en energiekosten; onderwijs, 1993, 1997

Onderwijssoort Perioden EnergieverbruikElektriciteit (mln kWh) EnergieverbruikAardgas (mln m3) EnergieverbruikLichte stookolie en huisbrandolie (mln liters) EnergieverbruikStadsverwarming (PJ) EnergiekostenElektriciteit (mln euro) EnergiekostenAardgas (mln euro) EnergiekostenLichte stookolie en huisbrandolie (mln euro) EnergiekostenStadsverwarming (mln euro) Aantal onderwijsinstellingen (aantal) Aantal leerlingen/studenten (x 1 000)
Totaal onderwijs 1993 682,7 451,6 25,30 0,68 63,44 83,00 6,85 5,54 11.022 3.149
Totaal onderwijs 1997 824,2 444,6 10,80 0,84 83,27 107,36 3,27 7,67 9.114 3.137
Basisonderwijs 1993 111,0 143,3 2,67 0,04 12,03 28,68 0,73 0,45 8.331 1.415
Basisonderwijs 1997 129,0 137,6 0,80 0,08 15,29 37,16 0,27 0,95 7.268 1.502
Speciaal onderwijs 1993 26,1 29,1 1,66 0,02 2,90 5,72 0,45 0,18 989 111
Speciaal onderwijs 1997 31,9 33,0 0,00 0,03 3,68 8,80 0,00 0,32 966 120
Algemeen voortgezet onderwijs 1993 15,9 15,7 1,06 0,00 1,77 3,13 0,27 0,00 466 134
Algemeen voortgezet onderwijs 1997 7,6 5,6 0,40 0,00 0,86 1,50 0,09 0,05 125 52
Beroepsonderwijs 1993 21,7 14,8 4,35 0,01 2,36 2,95 1,09 0,18 168 89
Beroepsonderwijs 1997 3,1 0,9 0,20 0,01 0,36 0,27 0,05 0,09 10 9
Scholengemeenschap: Alg.voortgez. onderw 1993 53,9 38,8 2,53 0,03 5,90 7,90 0,68 0,27 417 427
Scholengemeenschap: Alg.voortgez. onderw 1997 38,9 20,1 0,80 0,03 4,22 5,49 0,27 0,32 197 205
Scholengemeenschap: Beroepsonderwijs 1993 58,4 48,0 4,65 0,08 6,44 9,71 1,23 0,68 324 290
Scholengemeenschap: Beroepsonderwijs 1997 93,1 46,4 1,60 0,13 10,44 12,39 0,54 1,23 128 284
Scholengemeenschap: Algv.+beroepsonderw. 1993 44,3 35,3 4,51 0,04 4,63 7,08 1,23 0,32 217 288
Scholengemeenschap: Algv.+beroepsonderw. 1997 110,6 72,6 3,90 0,09 13,39 19,83 1,18 1,09 333 578
Hoger beroepsonderwijs 1993 64,2 21,3 0,54 0,17 6,17 3,99 0,14 1,72 90 214
Hoger beroepsonderwijs 1997 75,2 23,7 0,50 0,12 7,35 5,90 0,18 1,23 68 233
Wetenschappelijk onderwijs 1993 287,2 105,2 3,83 0,29 21,28 13,84 1,00 1,68 20 182
Wetenschappelijk onderwijs 1997 334,8 104,8 2,50 0,35 27,73 16,06 0,68 2,50 19 154
Bron: CBS.
Verklaring van tekens