Energieverbruik en energiekosten; onderwijs, 1993, 1997

Energieverbruik en energiekosten; onderwijs, 1993, 1997

Onderwijssoort Perioden Energieverbruik Elektriciteit (mln kWh) Energieverbruik Aardgas (mln m3) Energieverbruik Lichte stookolie en huisbrandolie (mln liters) Energieverbruik Stadsverwarming (PJ) Energiekosten Elektriciteit (mln euro) Energiekosten Aardgas (mln euro) Energiekosten Lichte stookolie en huisbrandolie (mln euro) Energiekosten Stadsverwarming (mln euro) Aantal onderwijsinstellingen (aantal) Aantal leerlingen/studenten (x 1 000)
Totaal onderwijs 1993 682,7 451,6 25,30 0,68 63,44 83,00 6,85 5,54 11.022 3.149
Totaal onderwijs 1997 824,2 444,6 10,80 0,84 83,27 107,36 3,27 7,67 9.114 3.137
Basisonderwijs 1993 111,0 143,3 2,67 0,04 12,03 28,68 0,73 0,45 8.331 1.415
Basisonderwijs 1997 129,0 137,6 0,80 0,08 15,29 37,16 0,27 0,95 7.268 1.502
Speciaal onderwijs 1993 26,1 29,1 1,66 0,02 2,90 5,72 0,45 0,18 989 111
Speciaal onderwijs 1997 31,9 33,0 0,00 0,03 3,68 8,80 0,00 0,32 966 120
Algemeen voortgezet onderwijs 1993 15,9 15,7 1,06 0,00 1,77 3,13 0,27 0,00 466 134
Algemeen voortgezet onderwijs 1997 7,6 5,6 0,40 0,00 0,86 1,50 0,09 0,05 125 52
Beroepsonderwijs 1993 21,7 14,8 4,35 0,01 2,36 2,95 1,09 0,18 168 89
Beroepsonderwijs 1997 3,1 0,9 0,20 0,01 0,36 0,27 0,05 0,09 10 9
Scholengemeenschap: Alg.voortgez. onderw 1993 53,9 38,8 2,53 0,03 5,90 7,90 0,68 0,27 417 427
Scholengemeenschap: Alg.voortgez. onderw 1997 38,9 20,1 0,80 0,03 4,22 5,49 0,27 0,32 197 205
Scholengemeenschap: Beroepsonderwijs 1993 58,4 48,0 4,65 0,08 6,44 9,71 1,23 0,68 324 290
Scholengemeenschap: Beroepsonderwijs 1997 93,1 46,4 1,60 0,13 10,44 12,39 0,54 1,23 128 284
Scholengemeenschap: Algv.+beroepsonderw. 1993 44,3 35,3 4,51 0,04 4,63 7,08 1,23 0,32 217 288
Scholengemeenschap: Algv.+beroepsonderw. 1997 110,6 72,6 3,90 0,09 13,39 19,83 1,18 1,09 333 578
Hoger beroepsonderwijs 1993 64,2 21,3 0,54 0,17 6,17 3,99 0,14 1,72 90 214
Hoger beroepsonderwijs 1997 75,2 23,7 0,50 0,12 7,35 5,90 0,18 1,23 68 233
Wetenschappelijk onderwijs 1993 287,2 105,2 3,83 0,29 21,28 13,84 1,00 1,68 20 182
Wetenschappelijk onderwijs 1997 334,8 104,8 2,50 0,35 27,73 16,06 0,68 2,50 19 154
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het energieverbruik en de kosten van het energieverbruik, uitgesplitst naar energiedrager, voor Onderwijsinstellingen voor de jaren 1993 en 1997.

Gegevens beschikbaar:
Over 1993 en 1997

Status van de cijfers:
Alle cijfers over 1993 en 1997 zijn definitief.

Wijziging per 3 april 2012
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Energieverbruik
De hoeveelheid energie die is verbruikt door de bouwnijverheid in Nederland. Energie kan zijn verbruikt:
- bij omzetting in andere energiedragers, dit is de inzet minus de productie van energie.
- als finaal verbruik.
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.
Aardgas
Gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan.
Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Lichte stookolie en huisbrandolie
Lichte stookolie en huisbrandolie wordt vooral in de industrie gebruikt. Het kookpunt loopt op tot 540 graden Celsius.
Stadsverwarming
Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen en bedrijven in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales.
Energiekosten
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.
Aardgas
Gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan.
Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Lichte stookolie en huisbrandolie
Lichte stookolie en huisbrandolie wordt vooral in de industrie gebruikt. Het kookpunt loopt op tot 540 graden Celsius.
Stadsverwarming
Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen en bedrijven in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales.
Aantal onderwijsinstellingen
Aantal leerlingen/studenten