Verzoeken om surseance van betaling naar behandelingsduur, 1996 en 1997

Verzoeken om surseance van betaling naar behandelingsduur, 1996 en 1997

Behandelingsduur Jaren Totaal verzoeken om surseance (absoluut) Natuurlijke personen (absoluut) Bedrijven en instellingen Totaal (absoluut) Bedrijven en instellingen Eenmanszaken (absoluut) Bedrijven en instellingen Besloten vennootschappen (absoluut) Bedrijven en instellingen Vennootschappen onder firma (absoluut) Bedrijven en instellingen Overige vennootschappen (absoluut)
Totaal 1996 344 19 325 89 203 18 15
Totaal 1997 326 13 313 65 207 29 12
Tot 3 maanden 1996 276 11 265 66 175 13 11
Tot 3 maanden 1997 257 4 253 40 181 22 10
3 tot 6 maanden 1996 29 2 27 7 17 3 -
3 tot 6 maanden 1997 25 2 23 8 14 1 -
6 tot 12 maanden 1996 14 1 13 7 3 1 2
6 tot 12 maanden 1997 23 4 19 8 6 3 2
12 tot 18 maanden 1996 11 1 10 5 4 1 -
12 tot 18 maanden 1997 11 2 9 5 3 1 -
18 tot 24 maanden 1996 8 4 4 2 2 - -
18 tot 24 maanden 1997 3 - 3 1 1 1 -
24 tot 36 maanden 1996 5 - 5 2 2 - 1
24 tot 36 maanden 1997 4 1 3 3 - - -
36 tot 48 maanden 1996 1 - 1 - - - 1
36 tot 48 maanden 1997 1 - 1 - 1 - -
48 maanden en meer 1996 - - - - - - -
48 maanden en meer 1997 2 - 2 - 1 1 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Per behandelingsduur; surseance van betaling naar rechtsvorm.

1996, 1997
Gewijzigd op 23 mei 2000.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Totaal verzoeken om surseance
Natuurlijke personen
Inclusief nalatenschappen.
Bedrijven en instellingen
Verzoeken om surseance van betaling van bedrijven en instellingen naar
behandelingsduur in maanden.
Totaal
Eenmanszaken
Besloten vennootschappen
Vennootschappen onder firma
Overige vennootschappen
Hieronder vallen naamloze vennootschappen en commanditaire vennoten.