Verzoeken om surseance van betaling naar rechtsvorm, 1996 en 1997

Verzoeken om surseance van betaling naar rechtsvorm, 1996 en 1997

Provincies Jaren Totaal verzoeken om surseance (absoluut) Natuurlijke personen (absoluut) Bedrijven en instellingen Totaal (absoluut) Bedrijven en instellingen Eenmanszaken (absoluut) Bedrijven en instellingen Besloten vennootschappen (absoluut) Bedrijven en instellingen Vennootschappen onder firma (absoluut) Bedrijven en instellingen Overige vennootschappen (absoluut)
Nederland 1996 451 31 420 134 237 33 16
Nederland 1997 433 44 389 100 231 39 19
Groningen 1996 13 1 12 6 6 - -
Groningen 1997 21 1 20 6 14 . .
Friesland 1996 23 1 22 9 9 2 2
Friesland 1997 9 . 9 5 4 . .
Drenthe 1996 5 - 5 1 2 2 -
Drenthe 1997 16 . 16 4 9 3 .
Overijssel 1996 25 1 24 8 13 2 1
Overijssel 1997 24 2 22 5 12 5 .
Flevoland 1996 10 2 8 2 3 3 -
Flevoland 1997 16 3 13 2 7 3 1
Gelderland 1996 67 5 62 26 29 6 1
Gelderland 1997 66 4 62 14 42 5 1
Utrecht 1996 32 2 30 6 24 - -
Utrecht 1997 28 3 25 8 16 1 .
Noord-Holland 1996 87 5 82 20 54 3 5
Noord-Holland 1997 68 2 66 15 38 4 9
Zuid-Holland 1996 97 6 91 28 50 9 4
Zuid-Holland 1997 90 12 78 14 51 8 5
Zeeland 1996 15 2 13 4 8 1 -
Zeeland 1997 9 3 6 . 6 . .
Noord-Brabant 1996 47 4 43 13 25 3 2
Noord-Brabant 1997 60 7 53 17 27 6 3
Limburg 1996 30 2 28 11 14 2 1
Limburg 1997 26 7 19 10 5 4 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Per provincie; verzoeken om surseance van betaling naar rechtsvorm.
Schuldenaren (natuurlijke personen, bedrijven en instellingen.
1996, 1997
Gewijzigd op 23 mei 2000.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal verzoeken om surseance
Natuurlijke personen
Inclusief nalatenschappen.
Bedrijven en instellingen
Verzoeken om surseance van betaling van bedrijven en instellingen
naar rechtsvorm. Exclusief respectievelijk in 1996 68 en in 1997 84
bij de verzoeken betrokken vennoten van vennootschappen onder firma
en commanditaire vennootschappen.
Totaal
Eenmanszaken
Besloten vennootschappen
Vennootschappen onder firma
Overige vennootschappen
Hieronder vallen o.a. naamloze- en commanditaire vennootschappen.