Verzorgingshuizen; per provincie, 1995 - 1999

Verzorgingshuizen; per provincie, 1995 - 1999

Regio's Perioden Verzorgingshuizen Tehuizen met woningen Totaal met woningen (absoluut) Verzorgingshuizen Tehuizen met woningen Zonder verzorging (absoluut) Verzorgingshuizen Tehuizen met woningen Met verzorging (absoluut) Verzorgingshuizen Tehuizen met woningen Zowel met als zonder verzorging (absoluut) Verzorgingshuizen Woningen voor ouderen Totaal woningen voor ouderen (absoluut) Verzorgingshuizen Woningen voor ouderen Zonder verzorging vanuit verzorgingshuis Totaal zonder verzorging verzorgingshuis (absoluut) Verzorgingshuizen Woningen voor ouderen Zonder verzorging vanuit verzorgingshuis Eenkamerwoningen (absoluut) Verzorgingshuizen Woningen voor ouderen Zonder verzorging vanuit verzorgingshuis Tweekamerwoningen (absoluut) Verzorgingshuizen Woningen voor ouderen Zonder verzorging vanuit verzorgingshuis Driekamerwoningen (absoluut) Verzorgingshuizen Woningen voor ouderen Met verzorging vanuit verzorgingshuis Totaal met verzorging verzorgingshuis (absoluut) Verzorgingshuizen Woningen voor ouderen Met verzorging vanuit verzorgingshuis Eenkamerwoningen (absoluut) Verzorgingshuizen Woningen voor ouderen Met verzorging vanuit verzorgingshuis Tweekamerwoningen (absoluut) Verzorgingshuizen Woningen voor ouderen Met verzorging vanuit verzorgingshuis Driekamerwoningen (absoluut) Verzorgingshuizen Externe dienstverlening Totaal aantal verzorgingshuizen (absoluut) Verzorgingshuizen Externe dienstverlening Kortdurende opnamen (%) Verzorgingshuizen Externe dienstverlening Dagverzorging/opvang (%) Verzorgingshuizen Externe dienstverlening Nachtverzorging/opvang (%) Verzorgingshuizen Externe dienstverlening Maaltijdverstrekking (%) Verzorgingshuizen Externe dienstverlening Aansluiting op alarmsysteem (%) Bewoners Leeftijdsopbouw Totaal aantal bewoners (absoluut) Bewoners Leeftijdsopbouw Jonger dan 65 jaar (%) Bewoners Leeftijdsopbouw 65-69 jaar (%) Bewoners Leeftijdsopbouw 70-74 jaar (%) Bewoners Leeftijdsopbouw 75-79 jaar (%) Bewoners Leeftijdsopbouw 80-84 jaar (%) Bewoners Leeftijdsopbouw 85-89 jaar (%) Bewoners Leeftijdsopbouw 90-94 jaar (%) Bewoners Leeftijdsopbouw 95 jaar en ouder (%) Bewoners Verloop van bewoners Bijgekomen bewoners Totaal bijgekomen bewoners (absoluut) Bewoners Verloop van bewoners Bijgekomen bewoners Mannen (absoluut) Bewoners Verloop van bewoners Bijgekomen bewoners Vrouwen (absoluut) Bewoners Verloop van bewoners Vertrokken bewoners Totaal vertrokken bewoners (absoluut) Bewoners Verloop van bewoners Vertrokken bewoners Mannen (absoluut) Bewoners Verloop van bewoners Vertrokken bewoners Vrouwen (absoluut) Bewoners Verloop van bewoners Overleden bewoners Totaal overleden bewoners (absoluut) Bewoners Verloop van bewoners Overleden bewoners Mannen (absoluut) Bewoners Verloop van bewoners Overleden bewoners Vrouwen (absoluut) Bewoners Instroom naar herkomst Totaal bijgekomen (absoluut) Bewoners Instroom naar herkomst Afkomstig uit: Eigen omgeving (%) Bewoners Instroom naar herkomst Afkomstig uit: Woning behorend bij verzorgingshuis (%) Bewoners Instroom naar herkomst Afkomstig uit: Ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis (%) Bewoners Instroom naar herkomst Afkomstig uit: Ander verzorgingshuis (%) Bewoners Instroom naar herkomst Afkomstig uit: Verpleeghuis (%) Bewoners Uitstroom naar bestemming Totaal vertrokken (absoluut) Bewoners Uitstroom naar bestemming Vertrokken naar: Eigen woning (%) Bewoners Uitstroom naar bestemming Vertrokken naar: Psychiatrisch ziekenhuis (%) Bewoners Uitstroom naar bestemming Vertrokken naar: Ander verzorgingshuis (%) Bewoners Uitstroom naar bestemming Vertrokken naar: Verpleeghuis (%) Gebruikers externe dienstverlening Kortdurende opnamen Aantal personen (absoluut) Gebruikers externe dienstverlening Kortdurende opnamen Aantal verzorgingsdagen (absoluut) Gebruikers externe dienstverlening Dagverzorging/opvang Aantal personen (absoluut) Gebruikers externe dienstverlening Dagverzorging/opvang Uit aanleunwoningen (absoluut) Gebruikers externe dienstverlening Nachtverzorging/opvang Aantal personen (absoluut) Gebruikers externe dienstverlening Nachtverzorging/opvang Uit aanleunwoningen (absoluut) Gebruikers externe dienstverlening Maaltijdverstrekkingen Gemiddeld per dag (absoluut) Gebruikers externe dienstverlening Maaltijdverstrekkingen Voor bewoners uit aanleunwoningen (absoluut) Gebruikers externe dienstverlening Aansluiting op alarmsysteem Aantal aangesloten woningen (absoluut) Gebruikers externe dienstverlening Aansluiting op alarmsysteem Aanleunwoningen (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Totaal fte's (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Algemeen beheer (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Huishouding (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Geestelijke en culturele zorg (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Tuin/techniek/onderhoud (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Verzorging Totaal verzorging (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Verzorging Verpleegkundigen (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Verzorging Ziekenverzorgenden (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Verzorging Bejaardenverzorgenden (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Verzorging Bejaardenhelpenden I (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Verzorging Bejaardenhelpenden II (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Verzorging Verzorgingshulpen (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Verzorging Personeel in opleiding (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Verzorging Overig verzorgend personeel (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Maaltijdverstrekking (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Fte's Overig werksoorten (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Totaal met volledige weektaak (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Algemeen beheer (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Huishouding (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Geestelijke en culturele zorg (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Tuin/techniek/onderhoud (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Verzorging Totaal verzorging (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Verzorging Verpleegkundigen (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Verzorging Ziekenverzorgenden (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Verzorging Bejaardenverzorgenden (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Verzorging Bejaardenhelpenden I (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Verzorging Bejaardenhelpenden II (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Verzorging Verzorgingshulpen (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Verzorging Personeel in opleiding (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Verzorging Overig verzorgend personeel (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Maaltijdverstrekking (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met volledige weektaak Overige werksoorten (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Totaal met gedeeltelijke weektaak (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Algemeen beheer (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Huishouding (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Geestelijke en culturele zorg (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Tuin/techniek/onderhoud (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Verzorging Totaal verzorging (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Verzorging Verpleegkundigen (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Verzorging Ziekenverzorgenden (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Verzorging Bejaardenverzorgenden (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Verzorging Bejaardenhelpenden I (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Verzorging Bejaardenhelpenden II (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Verzorging Verzorgingshulpen (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Verzorging Personeel in opleiding (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Verzorging Overig verzorgend personeel (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Maaltijdverstrekking (absoluut) Personeel In loondienst naar werksoort Met gedeeltelijke weektaak Overige werksoorten (absoluut) Personeel Oproepkrachten en niet in loondienst Oproepkrachten Aantal oproepkrachten (absoluut) Personeel Oproepkrachten en niet in loondienst Oproepkrachten Uitbetaalde uren (absoluut) Personeel Oproepkrachten en niet in loondienst Personeel niet in loondienst Totaal personeel niet in loondienst Aantal personen niet in loondienst (absoluut) Personeel Oproepkrachten en niet in loondienst Personeel niet in loondienst Totaal personeel niet in loondienst Uitbetaalde uren (absoluut) Personeel Oproepkrachten en niet in loondienst Personeel niet in loondienst Uitzendkrachten verzorging en verpleging Aantal uitzendkrachten (absoluut) Personeel Oproepkrachten en niet in loondienst Personeel niet in loondienst Uitzendkrachten verzorging en verpleging Uitbetaalde uren (absoluut) Personeel Oproepkrachten en niet in loondienst Personeel niet in loondienst Overige uitzendkrachten Aantal overige uitzendkrachten (absoluut) Personeel Oproepkrachten en niet in loondienst Personeel niet in loondienst Overige uitzendkrachten Uitbetaalde uren (absoluut) Personeel Oproepkrachten en niet in loondienst Personeel niet in loondienst Banenpoolers Aantal banenpoolers (absoluut) Personeel Oproepkrachten en niet in loondienst Personeel niet in loondienst Banenpoolers Uitbetaalde uren (absoluut) Personeel Oproepkrachten en niet in loondienst Personeel niet in loondienst Overig personeel niet in loondienst Aantal overige personeelsleden (absoluut) Personeel Oproepkrachten en niet in loondienst Personeel niet in loondienst Overig personeel niet in loondienst Uitbetaalde uren (absoluut) Personeel Vrijwilligers Verzorgingshuizen met vrijwilligers (absoluut) Personeel Vrijwilligers Aantal vrijwilligers (absoluut) Personeel Vrijwilligers Aantal gewerkte uren (absoluut) Personeel Aantal stagiaires Aantal stagiaires (absoluut) Personeel Aantal stagiaires Aantal gewerkte uren (absoluut) Exploitatiegegevens Kosten Totaal kosten (mln euro) Exploitatiegegevens Kosten Salarissen en vergoedingen (mln euro) Exploitatiegegevens Kosten Sociale lasten/andere personeelskosten (mln euro) Exploitatiegegevens Kosten Voeding (mln euro) Exploitatiegegevens Kosten Hotelmatige kosten (mln euro) Exploitatiegegevens Kosten Algemene kosten (mln euro) Exploitatiegegevens Kosten Bewonergebonden kosten (mln euro) Exploitatiegegevens Kosten Energie (mln euro) Exploitatiegegevens Kosten Overige terrein- en gebouwgeb. kosten (mln euro) Exploitatiegegevens Kosten Afschrijvingen/huur/leasing (mln euro) Exploitatiegegevens Kosten Overboekingsrekening (mln euro) Exploitatiegegevens Kosten Diverse lasten (mln euro) Exploitatiegegevens Kosten per bewonersplaats (1 000 euro) Exploitatiegegevens Opbrengsten Totaal opbrengsten (mln euro) Exploitatiegegevens Opbrengsten Diensten aan derden (mln euro) Exploitatiegegevens Opbrengsten Eigen bijdragen (mln euro) Exploitatiegegevens Opbrengsten Subsidies (mln euro) Exploitatiegegevens Opbrengsten Bijzondere vergoedingen (mln euro) Exploitatiegegevens Opbrengsten Overige opbrengsten (mln euro) Exploitatiegegevens Exploitatiesaldo (mln euro)
Nederland 1995 823 648 107 68 48.194 39.423 3.007 27.351 9.065 8.771 502 5.946 2.323 1.425 87 53 18 75 66 117.491 0 1 5 13 27 31 18 5 25.082 6.592 18.490 - - - - - - 25.082 83 7 3 4 3 6.556 7 4 15 74 20.869 729.360 15.930 2.975 553 - 48.432 9.612 59.389 43.660 50.201 3.996 6.991 1.309 1.534 28.541 2.634 5.637 12.962 2.422 764 1.514 527 2.081 6.607 1.223 16.989 1.814 1.598 219 1.084 8.526 . . . . . . . . 3.462 287 66.719 5.108 11.357 2.216 919 37.662 - - - - - - - - 7.318 2.139 17.712 5.932.467 8.603 2.757.272 3.864 666.420 873 163.988 1.721 1.450.281 616 272.828 1.261 50.253 4.981.313 12.521 4.697.104 2.415,4 1.090,8 309,9 169,0 59,7 116,1 11,6 86,2 83,0 490,3 -12,7 11,5 18,9 2.432,6 53,8 925,0 1.355,0 53,9 44,8 17,6
Nederland 1996 863 594 120 149 50.902 40.401 2.511 27.666 10.225 10.501 828 6.413 3.259 1.404 83 50 18 70 64 113.033 0 1 5 13 26 31 18 5 25.074 6.613 18.461 6.382 1.292 5.090 21.201 6.059 15.142 25.075 83 7 3 4 3 6.382 7 3 15 75 24.098 574.642 16.474 2.206 296 - 51.652 11.698 62.504 43.490 49.666 3.999 6.834 1.354 1.496 28.352 2.530 5.716 13.152 2.126 866 1.427 466 2.070 6.439 1.191 15.704 1.759 1.446 230 1.040 7.735 . . . . . . . . 3.256 239 67.725 5.174 11.368 2.305 919 38.416 - - - - - - - - 7.374 2.170 18.473 5.875.757 9.063 2.919.356 4.181 483.312 965 177.426 1.868 1.751.169 538 305.372 1.201 53.040 5.107.033 12.145 3.745.927 2.441,8 1.103,1 315,2 170,1 59,8 113,4 13,1 91,9 82,7 488,2 -5,6 10,0 19,8 2.440,4 57,0 919,0 1.353,3 57,2 54,0 -1,4
Nederland 1997 915 520 119 276 51.690 40.559 2.492 27.820 10.247 11.131 960 6.818 3.353 1.394 86 45 11 72 68 111.719 0 1 5 12 26 31 18 5 25.735 6.931 18.804 6.239 1.227 5.012 20.967 6.142 14.825 25.735 84 7 3 3 4 6.239 7 3 12 77 24.052 701.104 15.026 2.518 562 112 50.002 11.361 64.595 44.107 51.707 4.139 7.116 1.407 1.515 29.619 2.442 6.077 13.917 2.101 883 1.472 399 2.228 6.614 1.296 15.686 1.808 1.453 211 1.052 7.633 . . . . . . . . 3.255 275 70.417 5.344 11.613 2.350 915 40.238 - - - - - - - - 7.760 2.199 19.052 5.590.580 9.782 3.180.023 6.112 604.596 1.001 223.712 1.996 2.010.561 673 341.154 1.281 56.699 5.513.488 11.782 3.458.650 2.469,9 1.111,0 321,0 167,3 63,7 115,6 13,0 91,3 80,6 496,6 -2,5 12,3 21,1 2.487,9 56,5 12,7 2.313,5 58,8 46,6 18,1
Nederland 1998 859 250 64 545 56.637 46.451 1.856 34.802 9.793 10.186 698 6.027 3.461 1.380 88 47 12 73 70 107.806 0 1 5 12 25 32 19 6 25.598 6.855 18.743 6.027 1.276 4.751 21.551 6.135 15.416 25.598 83 6 2 4 4 6.026 8 2 14 77 26.572 787.380 17.415 1.849 1.702 350 54.621 14.230 66.089 52.075 52.462 4.136 6.972 1.649 1.511 30.449 2.313 6.431 14.579 1.851 734 1.659 427 2.461 6.460 1.368 14.783 1.716 1.364 245 1.068 7.170 681 1.305 3.519 321 129 306 65 846 2.931 289 71.864 5.236 11.559 2.677 786 41.390 3.077 9.479 18.960 2.726 1.176 2.610 519 2.846 7.921 2.312 16.689 5.195.065 9.811 3.540.931 6.176 794.313 1.113 155.614 2.039 2.345.125 481 245.711 1.283 57.529 5.943.439 11.640 3.461.805 2.601,4 1.183,3 342,3 177,7 68,1 123,8 16,2 89,8 83,4 503,2 -3,1 16,7 22,8 2.611,6 65,6 8,5 2.418,4 63,2 55,9 10,3
Nederland 1999 . . . . . . . . . . . . . 1.366 88 47 10 72 70 107.065 0 1 4 12 24 32 20 6 26.333 6.879 19.454 6.394 1.324 5.070 21.888 6.079 15.809 26.333 87 6 2 2 4 6.394 6 1 15 78 28.102 755.404 20.754 2.241 1.568 544 57.532 14.009 66.901 42.930 53.893 4.231 7.178 1.564 1.443 31.392 2.198 6.591 14.037 2.291 873 1.790 580 3.029 6.392 1.694 13.940 1.673 1.320 86 1.012 6.951 488 1.311 3.589 353 59 140 39 972 2.761 137 75.857 5.657 11.847 2.605 798 43.568 3.067 9.723 18.863 3.281 1.347 2.854 665 3.768 8.490 2.892 11.985 3.597.701 13.404 3.449.339 7.441 900.314 2.037 289.271 1.919 1.912.936 1.936 346.818 . . . . . 2.745,7 1.234,6 392,6 195,5 72,8 131,3 16,1 87,6 173,2 519,0 -7,1 17,8 24,4 2.754,4 72,1 11,1 2.510,1 88,2 73,1 8,8
Noord-Nederland 1995 127 96 21 8 7.453 6.026 468 4.283 1.276 1.427 144 669 613 175 273 182 73 255 241 13.225 0 3 15 36 75 92 60 17 3.016 835 2.181 - - - - - - 3.016 250 24 9 6 10 721 14 13 57 216 2.166 64.603 2.567 95 49 - 8.338 1.809 8.307 6.386 5.588 401 748 143 170 3.216 319 522 1.595 279 74 125 59 243 785 124 1.551 213 158 19 125 636 . . . . . . . . 381 16 8.166 401 1.224 232 90 5.009 - - - - - - - - 960 250 2.214 791.010 746 320.318 159 27.946 45 11.855 360 239.754 47 27.505 153 6.636 633.581 2.140 768.626 288,9 123,2 34,4 21,5 6,6 14,7 1,1 10,2 9,4 65,6 -0,1 2,8 60,0 298,6 10,0 102,9 - 5,6 9,0 9,5
Noord-Nederland 1996 127 92 22 13 7.545 5.731 473 3.738 1.521 1.813 160 791 862 175 262 171 80 246 230 12.857 1 3 15 37 76 91 59 17 3.077 861 2.216 - - - - - - 3.076 251 26 5 7 11 725 39 4 34 223 2.161 55.803 3.150 241 50 - 7.407 1.730 8.231 5.924 5.683 384 735 143 162 3.283 317 566 1.676 233 88 122 44 238 808 168 1.515 200 141 21 116 632 . . . . . . . . 369 33 8.308 404 1.241 234 99 5.028 - - - - - - - - 1.020 282 2.171 894.304 910 484.434 203 32.807 67 9.736 469 411.625 50 19.065 153 6.939 647.392 2.209 611.638 296,5 127,9 35,5 21,5 6,8 14,7 1,4 11,3 9,6 65,5 -0,3 2,6 63,5 299,4 8,9 104,1 - 5,9 11,1 3,0
Noord-Nederland 1997 135 75 24 36 7.653 5.728 168 3.920 1.640 1.925 177 954 795 173 264 138 33 238 232 12.873 2 4 14 37 74 93 59 19 3.277 940 2.337 651 135 516 2.669 834 1.835 3.277 249 24 7 9 12 652 33 6 35 227 3.293 99.094 2.114 351 67 59 7.405 1.619 8.404 5.932 5.842 406 765 155 172 3.409 276 599 1.801 194 114 131 37 257 789 145 1.470 199 143 23 123 595 . . . . . . . . 353 33 8.557 462 1.275 243 98 5.254 - - - - - - - - 1.003 220 2.243 922.810 923 577.599 320 49.383 52 13.717 493 488.923 58 25.577 163 7.257 684.597 2.091 620.818 290,9 128,5 36,0 20,3 6,9 13,4 1,4 11,0 9,2 63,5 -0,4 1,2 64,1 291,9 8,1 2,7 - 6,0 7,9 1,0
Noord-Nederland 1998 128 31 14 83 8.525 6.622 218 4.975 1.429 1.903 139 875 889 168 269 149 38 235 247 12.296 0 3 13 36 74 95 58 18 2.925 815 2.110 638 136 502 2.559 756 1.803 2.925 249 19 9 11 13 638 21 12 34 234 2.992 91.416 1.980 253 307 41 7.578 2.039 8.711 7.377 6.021 459 782 175 183 3.517 278 706 1.807 203 83 139 34 266 778 135 1.504 200 135 24 129 649 80 118 309 25 9 20 3 84 339 28 8.629 540 1.319 284 92 5.147 374 1.092 2.592 334 142 231 44 337 1.027 221 2.093 846.140 1.058 511.927 522 66.814 109 16.535 383 402.473 45 26.103 160 6.533 642.212 1.784 576.985 303,2 135,0 38,3 21,4 7,4 14,1 1,7 10,9 9,4 63,9 -0,6 1,4 70,0 304,1 9,1 1,4 - 6,3 9,2 1,0
Noord-Nederland 1999 . . . . . . . . . . . . . 167 . . . . . 12.237 0 3 13 35 70 96 61 19 3.118 802 2.316 693 160 533 2.660 779 1.881 3.118 260 15 4 8 12 693 9 1 50 240 . . . . . . . . . . 6.197 452 841 155 162 3.691 261 703 1.787 318 85 160 48 327 722 175 1.456 182 152 3 108 686 52 127 362 45 1 4 2 93 309 16 8.983 578 1.397 272 92 5.365 361 1.071 2.584 478 146 251 54 420 984 295 . . . . . . . . . . . . . . . . . 319,9 140,1 44,9 23,2 7,8 15,6 1,6 10,4 20,0 66,0 -1,3 2,0 74,4 320,3 10,9 0,9 - 8,1 11,4 0,4
Oost-Nederland 1995 170 130 22 18 8.137 6.372 329 3.616 2.426 1.765 186 943 635 305 279 166 53 232 205 23.370 0 6 19 43 87 89 44 10 4.702 1.203 3.499 - - - - - - 4.701 261 18 6 5 10 1.444 23 11 26 239 5.268 239.866 3.023 48 114 - 11.486 1.817 9.739 7.063 9.690 799 1.420 312 343 5.252 465 1.179 2.698 346 68 171 63 259 1.345 220 3.120 379 363 43 249 1.373 . . . . . . . . 672 42 13.245 982 2.186 560 183 7.454 - - - - - - - - 1.491 389 4.284 1.533.437 1.166 489.114 206 21.589 85 13.595 392 345.390 181 77.240 273 12.055 1.129.287 3.196 1.395.603 465,1 209,6 59,8 36,2 11,4 22,7 2,4 16,6 15,2 91,5 -1,7 0,8 56,1 464,6 11,4 185,4 - 7,5 7,5 -0,1
Oost-Nederland 1996 185 121 27 37 9.001 6.743 394 3.738 2.611 2.259 138 1.206 915 297 269 157 58 232 200 22.074 1 4 17 43 87 89 46 12 4.903 1.309 3.594 - - - - - - 4.903 255 23 5 7 10 1.296 18 9 44 230 6.126 140.917 2.497 79 74 - 11.007 2.178 10.668 7.134 9.433 776 1.390 305 320 5.170 446 1.168 2.665 262 136 175 59 259 1.254 216 2.818 374 315 41 231 1.219 . . . . . . . . 598 40 12.986 879 2.161 538 166 7.475 - - - - - - - - 1.387 380 4.165 1.397.488 1.277 531.812 324 38.919 57 11.088 422 376.375 169 74.879 254 13.056 1.128.406 2.958 1.041.421 464,3 207,4 58,5 35,9 10,8 20,7 2,8 17,5 18,2 91,0 0,6 0,9 58,0 462,5 12,6 179,9 - 9,2 9,8 -1,8
Oost-Nederland 1997 190 107 22 61 9.244 7.136 416 4.490 2.230 2.109 203 1.193 713 297 281 131 43 239 202 22.173 1 4 16 43 86 89 47 13 4.917 1.307 3.610 1.387 285 1.102 4.038 1.188 2.850 4.917 254 20 5 7 12 1.387 21 7 39 233 6.644 164.312 2.749 1.284 227 19 11.065 2.064 11.362 7.707 9.980 821 1.484 304 324 5.479 457 1.270 2.753 323 140 182 41 313 1.309 261 2.794 382 311 38 229 1.186 . . . . . . . . 607 40 13.936 975 2.301 531 179 7.958 - - - - - - - - 1.535 460 4.060 1.279.614 1.300 598.227 554 63.620 98 18.319 445 408.436 203 107.853 277 14.096 1.167.971 2.831 891.581 477,1 214,7 61,5 34,2 11,8 22,2 2,6 18,0 15,6 94,8 -0,5 1,8 63,1 479,3 12,9 2,4 - 10,5 8,4 2,1
Oost-Nederland 1998 183 67 13 103 10.475 8.826 266 6.053 2.507 1.649 103 1.065 481 297 284 137 51 244 202 21.751 0 3 15 38 78 93 56 16 5.218 1.348 3.870 1.286 266 1.020 4.170 1.177 2.993 5.218 250 19 7 14 11 1.286 23 3 40 233 6.439 190.563 3.259 339 472 115 11.989 2.958 11.580 10.141 10.400 834 1.481 332 303 5.931 457 1.350 2.946 316 126 233 69 432 1.278 286 2.799 348 307 47 217 1.249 115 243 633 46 25 41 8 137 573 57 14.626 1.049 2.394 569 151 8.438 644 2.092 4.002 498 205 380 90 527 1.560 467 3.496 1.089.462 1.770 660.119 978 117.441 317 21.381 410 474.006 93 47.284 281 13.370 1.266.597 2.473 804.506 515,3 235,7 66,9 36,5 12,9 24,5 3,1 18,2 15,9 99,8 -0,6 2,3 68,2 517,3 14,5 1,4 - 11,2 10,9 1,7
Oost-Nederland 1999 . . . . . . . . . . . . . 295 . . . . . 21.887 0 3 14 38 74 96 58 16 5.312 1.421 3.891 1.281 260 1.021 4.355 1.206 3.149 5.312 261 18 3 7 13 1.281 8 2 57 233 . . . . . . . . . . 10.745 827 1.432 330 297 6.230 432 1.421 2.916 361 141 285 92 581 1.279 351 2.626 324 263 21 214 1.278 83 262 705 27 8 17 8 168 509 17 15.561 1.073 2.363 547 157 9.005 622 2.236 4.042 557 222 473 93 760 1.786 630 . . . . . . . . . . . . . . . . . 551,4 250,2 78,6 40,4 14,3 25,5 3,2 18,1 35,1 102,8 -0,7 2,4 72,8 553,6 14,9 2,6 - 16,3 15,7 2,3
West-Nederland 1995 368 304 42 23 23.323 19.250 1.579 14.122 3.548 4.073 112 3.334 627 618 375 204 72 330 276 56.608 0 4 16 47 102 129 76 22 11.954 3.080 8.874 - - - - - - 11.955 330 25 11 22 12 3.034 28 14 62 297 10.932 343.569 6.023 1.971 156 - 19.915 3.929 29.028 21.556 24.227 1.948 3.369 583 747 13.792 1.374 2.538 5.225 1.528 549 1.057 347 1.176 3.187 600 8.862 854 843 110 544 4.552 . . . . . . . . 1.802 159 30.677 2.570 5.324 967 403 17.206 - - - - - - - - 3.210 997 7.584 2.508.729 5.539 1.508.368 3.277 566.135 663 121.011 669 630.191 247 95.091 566 22.671 2.180.140 4.484 1.393.646 1.179,6 530,8 149,4 77,0 30,8 58,2 5,7 42,3 42,0 244,1 -6,8 6,0 74,4 1.184,7 22,9 452,6 - 26,3 21,4 5,2
West-Nederland 1996 389 273 42 74 24.920 20.378 1.023 15.007 4.349 4.541 402 3.325 814 610 351 196 63 299 258 53.965 0 5 16 46 100 127 78 25 11.725 2.971 8.754 - - - - - - 11.725 328 30 13 19 11 3.075 25 10 69 295 12.830 285.566 7.460 1.389 125 - 23.347 4.777 30.470 21.971 23.729 1.946 3.306 617 742 13.505 1.268 2.596 5.343 1.355 561 943 310 1.130 3.052 561 8.091 814 772 115 530 4.057 . . . . . . . . 1.687 117 31.283 2.662 5.391 1.040 426 17.464 - - - - - - - - 3.254 1.044 8.671 2.489.319 5.557 1.380.028 3.221 332.850 742 132.276 726 686.039 196 133.864 530 23.476 2.127.411 4.417 1.337.304 1.187,0 535,5 153,3 78,1 30,5 56,8 6,3 44,9 38,4 241,7 -3,6 5,3 80,2 1.187,1 25,9 446,0 - 28,9 26,0 0,1
West-Nederland 1997 408 232 41 135 25.016 20.052 1.216 14.365 4.470 4.965 470 3.295 1.200 600 372 165 40 309 272 52.627 0 4 16 45 98 128 80 25 11.754 3.137 8.617 2.851 524 2.327 10.056 2.811 7.245 11.754 336 28 12 13 11 2.851 30 11 52 307 11.042 334.581 6.859 673 191 30 21.774 5.312 32.079 21.938 24.575 2.033 3.484 650 740 13.946 1.187 2.715 5.732 1.282 530 1.046 262 1.191 3.126 597 8.072 864 796 100 522 3.986 . . . . . . . . 1.670 135 32.116 2.712 5.493 1.079 432 17.990 - - - - - - - - 3.404 1.005 9.507 2.437.670 6.403 1.492.488 4.666 404.567 716 155.753 773 800.178 247 131.990 569 25.077 2.364.055 4.353 1.246.409 1.190,1 531,8 154,5 77,2 31,7 57,0 6,4 43,7 38,7 243,1 0,3 6,0 84,6 1.201,8 25,5 5,1 - 28,7 22,5 11,6
West-Nederland 1998 363 105 22 236 26.605 21.952 1.075 17.029 3.848 4.653 238 2.950 1.465 591 374 174 43 308 277 49.978 0 4 17 46 98 128 82 25 11.712 3.134 8.578 2.743 563 2.180 10.184 2.846 7.338 11.711 331 27 10 18 14 2.744 32 7 47 315 12.472 364.135 7.932 767 568 120 23.930 6.423 32.213 24.064 24.428 1.944 3.264 794 713 14.089 1.058 2.852 6.296 1.004 404 983 252 1.246 3.001 645 7.248 809 675 122 506 3.582 323 623 1.680 204 81 202 42 429 1.416 137 32.397 2.462 5.274 1.259 368 18.437 1.399 4.038 7.799 1.385 615 1.509 298 1.395 3.541 1.069 7.887 2.267.654 5.343 1.662.303 3.777 464.833 513 84.397 841 1.011.511 210 101.417 557 25.823 2.762.461 4.735 1.306.618 1.223,5 553,7 160,8 80,7 32,9 59,8 7,6 41,7 40,0 238,8 -1,4 9,0 91,2 1.228,8 29,5 4,0 - 31,7 24,8 5,3
West-Nederland 1999 . . . . . . . . . . . . . 582 . . . . . 49.129 0 4 16 47 94 128 83 24 11.960 3.116 8.844 2.925 601 2.324 10.170 2.779 7.391 11.960 346 22 7 8 16 2.925 25 2 63 312 . . . . . . . . . . 25.106 2.000 3.396 728 694 14.465 974 2.934 6.059 1.201 487 1.010 326 1.471 3.023 800 6.893 795 659 40 494 3.446 239 608 1.673 243 45 103 27 508 1.377 82 34.329 2.712 5.512 1.183 383 19.396 1.341 4.182 7.799 1.619 728 1.576 389 1.762 3.835 1.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.280,9 572,4 184,8 88,2 34,9 62,0 7,4 40,5 81,1 244,2 -3,8 10,1 98,4 1.283,5 32,9 5,0 - 43,8 31,2 2,5
Zuid-Nederland 1995 157 119 21 17 9.281 7.775 631 5.331 1.814 1.506 60 998 448 326 144 105 27 117 107 24.288 2 4 13 30 59 58 29 6 5.409 1.475 3.934 - - - - - - 5.409 162 15 6 10 9 1.353 12 4 26 157 2.502 81.322 4.315 861 228 - 8.692 2.058 12.315 8.656 10.695 848 1.453 271 275 6.280 474 1.396 3.444 270 72 162 58 404 1.290 279 3.456 369 234 47 164 1.964 . . . . . . . . 607 69 14.630 1.157 2.823 457 242 7.993 - - - - - - - - 1.655 503 3.631 1.099.291 1.152 439.472 224 50.750 80 17.527 300 234.947 141 72.993 268 8.890 1.038.304 2.702 1.139.228 482,1 227,2 66,7 34,2 10,9 20,4 2,2 17,1 16,3 89,0 -4,0 2,0 37,3 484,6 9,3 184,2 - 14,5 7,0 2,5
Zuid-Nederland 1996 162 108 29 25 9.435 7.548 621 5.183 1.744 1.887 128 1.091 669 322 149 105 23 117 114 24.138 2 4 13 31 57 57 30 7 5.369 1.473 3.896 - - - - - - 5.369 164 14 7 6 9 1.286 10 3 23 162 2.982 92.356 3.369 497 48 - 9.891 3.013 13.135 8.461 10.820 892 1.402 289 273 6.393 500 1.386 3.468 274 80 187 54 444 1.325 246 3.279 372 219 52 163 1.825 . . . . . . . . 602 48 15.148 1.228 2.575 493 228 8.448 - - - - - - - - 1.713 464 3.467 1.094.646 1.318 523.081 433 78.737 98 24.327 251 277.130 123 77.564 264 9.569 1.203.825 2.560 755.564 494,0 232,4 67,9 34,7 11,9 21,1 2,5 18,3 16,6 89,6 -2,2 1,2 38,4 491,5 9,5 189,0 - 13,2 7,1 -2,5
Zuid-Nederland 1997 182 106 32 44 9.778 7.645 692 5.045 1.907 2.132 109 1.377 645 324 149 99 18 115 117 24.046 2 4 13 29 57 59 31 8 5.788 1.548 4.240 1.350 283 1.067 4.203 1.308 2.895 5.787 169 12 6 6 8 1.349 9 8 16 167 3.072 103.115 3.305 209 77 4 9.757 2.366 12.749 8.529 11.310 881 1.385 298 280 6.785 521 1.493 3.632 302 100 213 58 466 1.390 292 3.351 363 201 49 179 1.867 . . . . . . . . 625 68 15.807 1.194 2.546 496 205 9.036 - - - - - - - - 1.818 513 3.244 950.486 1.155 511.709 572 87.026 133 35.922 286 313.025 164 75.735 272 10.271 1.296.865 2.508 699.841 511,7 236,1 68,9 35,7 13,3 23,0 2,7 18,7 17,1 95,2 -2,0 3,1 40,6 515,1 10,0 2,4 - 13,5 7,8 3,4
Zuid-Nederland 1998 185 47 15 123 11.031 9.050 297 6.744 2.009 1.981 218 1.137 626 324 155 106 22 125 123 23.779 0 2 10 27 52 63 35 10 5.744 1.558 4.186 1.359 311 1.048 4.636 1.356 3.280 5.743 168 10 4 9 8 1.359 19 3 30 149 4.669 141.266 4.245 491 355 74 11.124 2.808 13.584 10.493 11.613 900 1.443 350 312 6.913 519 1.523 3.531 328 121 303 72 517 1.402 303 3.231 358 247 52 215 1.690 163 319 897 46 14 43 11 196 602 68 16.213 1.185 2.571 565 176 9.369 661 2.259 4.565 508 214 489 88 587 1.792 555 3.212 991.810 1.610 706.581 899 145.224 175 33.301 405 457.136 132 70.907 285 11.803 1.272.170 2.650 773.697 559,1 258,9 76,0 39,1 15,0 25,3 3,9 19,0 17,9 100,8 -0,6 4,0 44,9 561,5 12,4 1,9 - 14,0 10,9 2,3
Zuid-Nederland 1999 . . . . . . . . . . . . . 322 . . . . . 23.812 0 2 10 27 50 63 37 10 5.943 1.540 4.403 1.495 303 1.192 4.703 1.315 3.388 5.943 170 12 4 5 8 1.495 13 3 29 155 . . . . . . . . . . 11.846 953 1.510 351 290 7.006 531 1.532 3.275 412 160 334 112 649 1.366 370 2.965 372 246 22 196 1.541 114 314 849 38 5 16 2 203 566 22 16.984 1.294 2.575 603 166 9.802 743 2.234 4.438 627 251 554 129 826 1.885 659 . . . . . . . . . . . . . . . . . 593,5 272,0 84,3 43,7 16,0 28,3 3,8 18,8 37,2 105,9 -1,2 3,3 47,7 597,2 13,5 2,6 - 19,9 14,8 3,6
Groningen 1995 45 32 11 1 2.231 1.550 - 1.119 432 681 7 183 491 65 85 46 9 77 74 4.857 0 1 5 11 25 31 20 6 1.103 321 782 - - - - - - 1.103 85 5 2 4 4 271 4 0 44 52 944 26.477 798 36 1 - 2.554 708 2.928 2.059 1.972 127 264 47 55 1.164 104 198 556 128 24 37 46 72 276 39 551 67 65 8 40 232 . . . . . . . . 132 5 2.863 126 408 70 34 1.784 - - - - - - - - 361 79 908 346.845 254 115.881 56 4.516 11 7.343 126 93.167 4 4.585 53 1.652 214.810 623 299.687 110,0 45,1 13,4 8,4 2,5 6,5 0,5 3,8 3,9 24,0 0,0 1,9 20,2 117,4 3,8 37,7 69,1 3,1 3,8 7,4
Groningen 1996 45 33 8 4 2.394 1.709 22 1.008 679 684 - 112 572 66 79 47 11 73 74 4.745 0 1 5 12 26 30 20 6 1.177 316 861 - - - - - - 1.177 85 7 2 3 4 215 17 1 16 67 760 24.791 1.061 21 4 - 2.821 681 2.929 1.860 2.039 125 260 41 49 1.204 108 200 639 113 27 31 25 61 291 70 569 69 62 7 32 249 . . . . . . . . 131 18 2.946 136 421 64 41 1.800 - - - - - - - - 377 106 773 336.723 342 230.245 100 10.676 7 3.655 181 206.201 8 4.735 55 1.764 238.466 647 203.128 109,8 45,2 13,3 8,2 2,6 6,0 0,5 4,0 3,4 24,5 0,0 1,9 20,6 110,5 4,0 36,9 61,8 3,0 4,8 0,8
Groningen 1997 50 28 11 11 2.593 1.717 11 970 736 876 42 243 591 65 77 38 5 77 77 4.751 1 1 5 12 25 31 20 7 1.205 334 871 178 33 145 1.064 314 750 1.205 85 7 1 3 4 178 8 3 10 80 855 26.129 722 42 22 0 2.948 667 3.101 1.993 2.064 131 265 45 51 1.228 104 213 686 83 34 34 21 53 293 51 506 69 56 7 34 208 . . . . . . . . 124 8 3.043 151 421 72 41 1.880 - - - - - - - - 389 89 846 360.381 325 249.017 80 8.245 13 4.096 213 224.687 19 11.990 59 1.914 209.869 622 196.037 109,2 48,4 13,7 7,8 2,7 5,1 0,5 4,2 3,1 23,4 -0,1 0,5 21,5 108,6 3,0 0,5 99,1 2,9 3,1 -0,6
Groningen 1998 48 9 10 29 3.099 2.039 106 1.299 634 1.060 119 321 620 62 82 44 5 77 85 4.659 0 1 4 12 25 31 20 6 1.095 298 797 213 50 163 983 294 689 1.095 85 7 2 3 4 213 8 4 14 74 979 29.626 686 101 34 7 3.127 813 3.416 2.810 2.178 149 270 63 66 1.277 98 253 686 79 30 44 12 75 298 59 509 61 47 6 45 216 28 40 105 10 3 6 1 23 121 14 3.165 190 439 108 37 1.876 123 388 991 133 54 77 15 94 424 91 779 310.303 375 200.458 167 23.629 26 3.391 171 167.575 12 5.864 58 2.168 195.505 669 163.662 112,5 50,2 14,2 7,9 2,9 5,2 0,5 4,0 3,1 23,7 0,1 0,5 22,7 112,5 3,2 0,6 102,0 3,2 3,6 0,0
Groningen 1999 . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . 4.603 0 1 4 12 23 32 21 6 1.167 305 862 273 61 212 1.034 320 714 1.167 88 5 1 2 4 273 4 1 16 79 . . . . . . . . . . 2.244 153 289 53 63 1.355 93 266 661 95 31 69 25 115 274 57 531 61 51 1 42 246 24 44 135 6 0 2 2 33 122 8 3.188 211 480 95 37 1.932 110 396 946 142 54 106 29 149 351 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,6 52,0 16,7 8,8 3,0 5,7 0,6 3,9 7,3 23,9 -0,2 0,9 24,1 118,8 3,9 0,5 106,5 4,2 3,8 0,1
Friesland 1995 45 35 4 5 2.860 2.435 123 1.748 564 425 94 209 122 67 93 48 22 85 79 5.051 0 1 5 12 24 30 21 6 1.196 309 887 - - - - - - 1.196 83 7 5 1 4 283 7 2 8 83 588 14.831 1.382 16 13 - 3.227 521 3.053 2.524 2.176 157 264 46 74 1.277 130 166 668 119 27 54 10 103 300 57 626 83 56 7 57 275 . . . . . . . . 141 7 3.174 166 446 75 31 1.954 - - - - - - - - 388 115 670 224.711 315 135.999 79 22.086 34 4.512 124 90.541 31 14.330 60 2.276 210.592 783 214.904 104,2 44,4 12,3 7,5 2,2 4,6 0,3 3,8 3,4 25,2 -0,3 0,7 19,4 106,4 3,4 38,2 60,5 1,1 3,0 2,0
Friesland 1996 44 35 5 4 2.718 2.116 80 1.387 650 602 118 296 188 66 92 50 25 82 77 4.892 1 1 5 12 24 31 20 6 1.142 314 828 - - - - - - 1.142 82 9 2 2 4 297 6 0 11 83 948 17.051 1.731 175 15 - 2.403 510 2.952 2.214 2.189 143 261 50 72 1.272 124 190 671 80 39 51 12 106 311 80 585 73 44 8 56 244 . . . . . . . . 145 14 3.223 143 462 85 28 1.960 - - - - - - - - 418 128 671 258.945 360 170.240 82 20.166 22 4.611 177 131.730 35 9.518 59 2.431 174.273 835 241.618 112,7 49,2 13,3 7,6 2,4 5,3 0,5 4,4 4,0 25,6 -0,1 0,5 21,7 114,9 2,9 40,8 65,8 1,5 3,8 2,2
Friesland 1997 44 27 5 12 2.855 2.273 14 1.566 693 582 128 371 83 65 92 49 9 77 78 4.842 1 2 4 12 23 32 20 6 1.232 350 882 264 59 205 987 318 669 1.232 82 9 3 2 4 264 8 0 10 82 1.065 29.086 989 165 12 50 2.375 379 3.029 2.087 2.261 151 281 61 80 1.320 104 192 711 67 55 59 11 121 295 73 599 68 55 12 58 247 . . . . . . . . 139 20 3.304 175 478 96 37 2.031 - - - - - - - - 390 96 713 271.465 372 218.973 146 32.021 30 7.934 167 172.177 28 6.841 61 2.922 251.289 886 260.863 109,0 47,5 13,3 7,3 2,4 4,9 0,5 4,1 3,8 24,7 0,0 0,5 21,7 109,8 3,3 0,6 101,2 1,8 2,8 0,8
Friesland 1998 43 15 1 27 2.880 2.482 65 1.913 504 398 11 254 133 65 92 51 11 75 82 4.491 0 1 4 12 24 32 19 6 1.087 318 769 243 53 190 942 287 655 1.087 83 6 2 4 5 243 5 1 9 85 1.136 33.078 786 83 56 14 2.611 705 2.955 2.587 2.277 176 297 65 71 1.340 112 251 701 76 28 48 12 112 287 43 582 82 51 12 50 247 34 43 117 8 2 6 1 35 132 7 3.249 192 518 101 34 1.963 151 385 1.019 124 47 78 17 142 366 76 815 317.892 415 187.628 213 26.273 58 9.829 123 136.781 22 14.744 61 2.407 253.748 693 262.941 111,0 49,0 13,7 7,9 2,5 5,1 0,7 4,0 3,8 24,2 -0,4 0,4 23,4 111,5 3,4 0,3 103,3 1,5 3,0 0,6
Friesland 1999 . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . 4.418 0 1 4 11 23 32 21 7 1.164 288 876 248 59 189 963 272 691 1.164 85 5 2 4 3 248 2 0 17 81 . . . . . . . . . . 2.279 177 312 46 59 1.363 83 246 660 158 22 48 11 134 249 74 542 70 57 2 39 260 13 45 134 30 0 2 0 36 106 8 3.362 209 513 76 28 2.036 124 381 996 236 39 76 11 173 364 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,5 50,8 17,0 8,2 2,7 6,0 0,5 3,8 7,4 25,1 -0,9 0,6 25,5 117,4 4,5 0,2 106,3 1,6 4,7 -0,1
Drenthe 1995 37 29 6 2 2.362 2.041 345 1.416 280 321 43 277 - 43 95 88 42 93 88 3.317 0 1 5 13 26 31 19 5 717 205 512 - - - - - - 717 82 12 2 1 2 167 3 11 5 81 634 23.295 387 43 35 - 2.557 580 2.326 1.803 1.440 117 220 50 41 775 85 158 371 32 23 34 3 68 209 28 374 63 37 4 28 129 . . . . . . . . 108 4 2.129 109 370 87 25 1.271 - - - - - - - - 211 56 636 219.454 177 68.438 24 1.344 - - 110 56.046 12 8.590 40 2.708 208.179 734 254.035 74,7 33,7 8,7 5,6 1,9 3,6 0,3 2,6 2,1 16,4 0,2 0,2 20,4 74,8 2,8 27,0 41,4 1,4 2,2 0,1
Drenthe 1996 38 24 9 5 2.433 1.906 371 1.343 192 527 42 383 102 43 91 74 44 91 79 3.220 0 1 5 13 26 30 19 5 758 231 527 - - - - - - 757 84 10 1 2 3 213 16 3 7 73 453 13.961 358 45 31 - 2.183 539 2.350 1.850 1.455 116 214 52 41 807 85 176 366 40 22 40 7 71 206 18 361 58 35 6 28 139 . . . . . . . . 93 1 2.139 125 358 85 30 1.268 - - - - - - - - 225 48 727 298.636 208 83.949 21 1.965 38 1.470 111 73.694 7 4.812 39 2.744 234.653 727 166.892 74,0 33,5 8,9 5,7 1,8 3,4 0,4 2,9 2,2 15,4 -0,2 0,2 21,2 74,0 2,0 26,4 41,7 1,4 2,5 0,0
Drenthe 1997 41 20 8 13 2.205 1.738 143 1.384 211 467 7 340 121 43 95 51 19 84 77 3.280 0 1 5 13 26 30 19 6 840 256 584 209 43 166 618 202 416 840 82 8 3 4 4 210 17 3 15 65 1.373 43.879 403 144 33 9 2.082 573 2.274 1.852 1.517 124 219 49 41 861 68 194 404 44 25 38 5 83 201 21 365 62 32 4 31 140 . . . . . . . . 90 5 2.210 136 376 75 20 1.343 - - - - - - - - 224 35 684 290.964 226 109.609 94 9.117 9 1.687 113 92.059 11 6.746 43 2.421 223.439 583 163.918 72,7 32,6 9,0 5,2 1,8 3,4 0,4 2,7 2,3 15,4 -0,3 0,2 20,9 73,5 1,8 1,6 66,8 1,3 2,0 0,8
Drenthe 1998 37 7 3 27 2.546 2.101 47 1.763 291 445 9 300 136 41 95 54 22 83 80 3.146 0 1 5 12 25 32 19 6 743 199 544 182 33 149 634 175 459 743 81 6 5 4 4 182 8 7 11 75 877 28.712 508 69 217 20 1.840 521 2.340 1.980 1.566 134 215 47 46 900 68 202 420 48 25 47 10 79 193 33 413 57 37 6 34 186 18 35 87 7 4 8 1 26 86 7 2.215 158 362 75 21 1.308 100 319 582 77 41 76 12 101 237 54 499 217.945 268 123.841 142 16.912 25 3.315 89 98.117 11 5.495 41 1.958 192.959 422 150.382 79,7 35,8 10,4 5,6 2,0 3,8 0,5 2,9 2,5 16,0 -0,3 0,5 23,9 80,1 2,5 0,5 72,9 1,6 2,6 0,4
Drenthe 1999 . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . 3.216 0 1 5 12 24 32 19 6 787 209 578 172 40 132 663 187 476 787 87 5 1 2 5 172 3 0 17 80 . . . . . . . . . . 1.674 122 240 56 40 973 85 191 466 65 32 43 12 78 199 44 383 51 44 0 27 180 15 38 93 9 1 0 0 24 81 0 2.433 158 404 101 27 1.397 127 294 642 100 53 69 14 98 269 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,8 37,3 11,2 6,2 2,1 3,9 0,5 2,7 5,3 17,0 -0,2 0,5 24,8 84,1 2,5 0,2 76,2 2,3 2,9 0,4
Overijssel 1995 63 47 10 6 4.137 2.959 167 1.504 1.288 1.178 80 721 377 98 91 62 18 74 71 8.016 0 2 5 13 28 31 16 4 1.611 386 1.225 - - - - - - 1.611 86 9 1 2 2 430 3 2 7 87 1.542 33.646 1.479 37 11 - 3.237 685 4.911 3.724 3.381 294 512 91 121 1.858 113 410 965 136 22 54 45 111 421 85 1.191 150 155 21 91 553 . . . . . . . . 202 20 4.551 343 798 148 58 2.563 - - - - - - - - 487 154 1.253 475.014 441 219.977 45 7.773 16 2.758 134 126.344 146 70.332 85 4.015 412.822 1.294 650.337 163,3 72,7 21,3 12,4 3,8 7,4 0,7 5,6 6,1 32,9 -0,2 0,5 18,6 163,3 3,6 61,9 92,7 2,2 2,9 0,0
Overijssel 1996 63 41 12 10 4.351 2.879 202 1.516 1.161 1.472 91 761 620 92 86 57 21 73 72 7.463 1 2 5 13 28 30 17 4 1.668 437 1.231 - - - - - - 1.668 81 14 2 1 2 441 5 3 12 81 1.438 34.266 907 35 20 - 2.950 867 5.137 3.605 3.163 266 478 95 112 1.757 110 382 926 82 66 56 39 96 389 65 1.070 140 121 21 83 502 . . . . . . . . 188 14 4.218 293 730 150 54 2.450 - - - - - - - - 443 98 1.311 408.737 524 242.434 103 14.572 26 4.348 171 151.177 122 60.329 80 4.448 473.501 1.195 408.451 156,2 68,3 19,7 12,9 3,5 6,6 0,8 5,6 5,2 32,1 1,0 0,5 18,7 156,1 4,2 58,4 86,9 3,1 3,5 -0,1
Overijssel 1997 68 31 11 26 4.464 2.986 128 1.991 867 1.478 102 876 500 93 92 55 16 77 75 7.500 1 2 5 13 27 31 17 5 1.708 461 1.247 471 93 378 1.407 436 971 1.708 82 10 2 2 3 471 8 1 14 77 1.702 42.554 1.139 1.179 70 5 3.736 1.052 5.532 3.815 3.394 278 516 90 115 1.893 128 442 939 138 77 57 11 101 422 81 1.044 134 117 14 82 481 . . . . . . . . 201 15 4.668 340 811 155 61 2.658 - - - - - - - - 507 136 1.391 431.371 479 249.091 152 25.636 23 5.247 172 150.144 131 68.065 88 5.049 500.854 1.140 406.795 161,4 71,3 21,1 11,4 4,1 7,4 0,9 6,0 5,5 33,2 -0,1 0,6 21,1 161,9 3,7 0,8 150,8 3,4 3,2 0,5
Overijssel 1998 64 19 6 39 4.294 3.442 129 2.609 704 852 69 585 198 96 93 53 15 77 76 7.458 0 1 5 13 25 31 19 6 1.749 465 1.284 454 98 356 1.437 401 1.036 1.749 82 7 2 5 4 455 8 1 16 75 2.013 55.658 1.263 126 117 26 3.926 1.173 4.736 4.149 3.479 265 531 102 98 2.031 140 450 1.054 112 36 73 22 142 399 93 997 113 112 13 72 489 44 92 262 23 7 13 3 45 179 19 4.905 351 845 171 51 2.791 182 696 1.375 167 56 118 27 170 532 165 1.198 373.261 467 213.065 258 35.735 65 7.575 143 154.739 30 15.011 90 4.124 414.339 909 273.198 175,2 79,7 22,6 12,4 4,4 8,0 1,0 6,1 5,4 34,8 -0,1 0,9 22,2 176,0 4,4 0,4 163,8 3,5 3,9 0,7
Overijssel 1999 . . . . . . . . . . . . . 94 . . . . . 7.512 0 1 5 13 25 32 19 5 1.808 494 1.314 423 83 340 1.486 421 1.065 1.808 87 7 1 2 4 423 4 0 15 81 . . . . . . . . . . 3.603 276 504 99 98 2.118 150 499 1.016 119 39 80 26 188 414 95 907 105 95 5 68 466 35 104 255 13 0 4 0 55 160 8 5.227 375 809 169 53 3.057 199 797 1.410 186 62 124 27 252 611 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,0 85,7 25,8 13,5 4,9 8,3 1,0 6,1 11,9 36,3 -0,1 0,9 24,0 188,9 4,8 0,6 173,3 5,4 4,9 1,0
Flevoland 1995 6 5 1 0 262 211 - 124 87 51 - 9 41 11 100 63 9 82 73 1.044 0 2 8 16 32 28 11 2 229 60 169 - - - - - - 229 92 4 1 1 2 231 8 3 8 81 206 5.932 82 - 1 - 683 38 370 236 432 44 54 16 15 224 31 27 99 22 2 18 5 20 68 10 101 16 8 1 9 38 . . . . . . . . 27 2 754 77 109 31 12 389 - - - - - - - - 122 14 225 81.157 69 8.218 52 3.254 1 41 9 3.962 - - 11 590 104.417 123 21.726 21,1 8,8 2,5 1,4 0,5 1,2 0,1 0,7 0,3 5,1 0,2 0,0 19,2 21,0 0,6 6,3 13,6 0,3 0,4 0,2
Flevoland 1996 5 4 1 - 249 211 - 145 66 38 - 38 - 10 100 60 10 90 70 883 0 1 6 17 32 29 12 3 180 58 122 - - - - - - 180 90 3 - 4 3 60 5 2 20 73 1.011 7.079 81 5 2 - 353 23 467 249 377 49 36 10 14 191 23 40 85 9 11 16 3 5 69 8 82 17 7 1 9 23 . . . . . . . . 24 1 647 71 85 20 7 339 - - - - - - - - 101 24 206 63.932 60 9.228 38 1.149 5 324 12 7.000 - - 9 379 16.510 83 17.212 18,7 8,2 2,0 1,3 0,5 1,1 0,0 0,7 0,4 4,3 0,1 0,0 19,7 18,6 0,1 5,9 11,3 0,1 1,0 -0,1
Flevoland 1997 7 6 - 1 338 329 61 195 73 10 1 6 3 11 100 36 9 91 64 986 0 1 6 17 32 28 12 3 183 63 120 52 17 35 151 50 101 183 89 5 0 1 5 52 5 2 12 81 1.061 9.520 100 7 2 0 473 81 488 332 436 55 44 13 14 226 22 47 98 11 11 17 3 17 76 8 101 19 6 1 9 36 . . . . . . . . 28 1 720 78 98 27 8 375 - - - - - - - - 112 24 225 71.379 89 10.183 72 3.453 6 528 11 5.911 1 291 10 427 29.637 85 20.147 20,9 9,4 2,3 1,2 0,5 1,0 0,1 0,8 0,6 4,5 0,2 0,0 21,1 21,4 0,4 0,0 20,1 0,5 0,3 0,5
Flevoland 1998 7 1 1 5 532 431 8 330 93 101 6 76 19 12 100 42 17 92 58 1.033 0 1 5 12 27 31 19 5 246 67 179 75 18 57 186 54 132 246 85 7 2 4 3 74 4 1 13 82 295 9.020 126 14 8 5 558 144 463 383 504 47 63 15 17 283 23 51 128 19 11 17 3 31 71 10 120 16 9 3 12 52 6 10 24 2 1 2 0 7 26 2 761 63 118 25 8 425 35 75 174 33 30 28 4 46 107 16 236 54.876 207 35.224 145 10.237 39 2.890 19 20.317 3 1.780 11 495 44.648 122 32.603 25,2 11,9 3,1 1,5 0,6 1,3 0,1 0,9 0,7 4,9 0,1 0,1 23,3 25,4 0,6 0,0 23,6 0,5 0,6 0,1
Flevoland 1999 . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . 1.018 0 1 4 12 25 32 20 6 249 69 180 61 11 50 226 63 163 249 88 5 0 2 4 61 2 0 26 72 . . . . . . . . . . 530 42 70 15 15 302 22 69 131 20 12 16 5 27 65 22 124 14 12 0 12 62 5 14 32 1 0 0 0 10 24 0 760 52 119 23 12 418 32 99 170 27 18 30 9 33 95 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,5 11,9 3,7 2,0 0,7 1,3 0,1 0,9 1,7 5,1 0,0 0,1 24,6 26,6 0,7 0,1 24,5 0,7 0,6 0,1
Gelderland 1995 101 78 11 12 3.738 3.202 162 1.988 1.051 536 106 213 217 196 88 41 26 76 61 14.310 0 2 6 14 27 30 17 4 2.862 757 2.105 - - - - - - 2.861 83 5 4 2 6 783 12 6 11 71 3.520 200.288 1.462 11 102 - 7.566 1.094 4.458 3.103 5.877 461 854 205 207 3.170 321 742 1.634 188 44 99 13 128 856 125 1.828 213 200 21 149 782 . . . . . . . . 443 20 7.940 562 1.279 381 113 4.502 - - - - - - - - 882 221 2.806 977.266 656 260.919 109 10.562 68 10.796 249 215.084 35 6.908 177 7.450 612.048 1.779 723.540 280,7 128,1 36,0 22,4 7,1 14,1 1,6 10,3 8,8 53,5 -1,7 0,3 18,3 280,3 7,2 117,2 146,8 5,0 4,2 -0,3
Gelderland 1996 117 76 14 27 4.401 3.653 192 2.077 1.384 749 47 407 295 195 83 40 27 69 58 13.728 0 1 6 13 27 30 17 5 3.055 814 2.241 - - - - - - 3.055 84 6 3 2 5 795 8 4 12 76 3.677 99.572 1.509 39 52 - 7.704 1.288 5.064 3.280 5.893 461 876 200 194 3.222 313 746 1.654 171 59 103 17 158 796 143 1.666 217 187 19 139 694 . . . . . . . . 386 25 8.121 515 1.346 368 105 4.686 - - - - - - - - 843 258 2.648 924.819 693 280.150 183 23.198 26 6.416 239 218.198 47 14.550 165 8.229 638.395 1.680 615.758 289,4 130,9 36,8 21,7 6,8 13,0 2,0 11,2 12,6 54,6 -0,5 0,4 19,6 287,8 8,3 115,6 152,6 6,0 5,3 -1,6
Gelderland 1997 115 70 11 34 4.442 3.821 227 2.304 1.290 621 100 311 210 193 89 40 18 71 63 13.687 0 1 5 13 27 30 18 5 3.026 783 2.243 864 175 689 2.480 702 1.778 3.026 83 5 3 4 4 864 8 4 13 75 3.881 112.238 1.510 98 155 14 6.856 931 5.342 3.560 6.150 488 924 201 195 3.360 307 781 1.716 174 52 108 27 195 811 172 1.649 229 188 23 138 669 . . . . . . . . 378 24 8.548 557 1.392 349 110 4.925 - - - - - - - - 916 300 2.444 776.864 732 338.953 330 34.531 69 12.544 262 252.381 71 39.497 179 8.620 637.480 1.606 464.639 294,8 134,0 38,1 21,6 7,2 13,8 1,6 11,2 9,5 57,1 -0,6 1,2 20,9 296,0 8,8 1,6 274,1 6,6 4,9 1,1
Gelderland 1998 112 47 6 59 5.649 4.953 129 3.114 1.710 696 28 404 264 189 91 42 19 75 68 13.260 0 1 5 13 26 31 18 5 3.223 816 2.407 757 150 607 2.547 722 1.825 3.223 83 5 3 5 4 757 11 1 11 76 4.131 125.885 1.870 199 347 84 7.505 1.641 6.381 5.609 6.417 522 887 215 188 3.617 294 849 1.764 185 79 143 44 259 808 183 1.682 219 186 31 133 708 65 141 347 21 17 26 5 85 368 36 8.960 635 1.431 373 92 5.222 427 1.321 2.453 298 119 234 59 311 921 286 2.062 661.325 1.096 411.830 575 71.469 213 10.916 248 298.950 60 30.493 180 8.751 807.610 1.442 498.705 314,9 144,1 41,2 22,6 7,9 15,2 2,0 11,2 9,8 60,1 -0,6 1,3 22,7 315,9 9,5 1,0 291,7 7,2 6,4 0,9
Gelderland 1999 . . . . . . . . . . . . . 189 . . . . . 13.357 0 1 5 13 24 32 19 5 3.255 858 2.397 797 166 631 2.643 722 1.921 3.255 86 6 2 3 5 797 2 2 16 80 . . . . . . . . . . 6.612 509 858 216 184 3.810 260 853 1.769 222 90 189 61 366 800 234 1.595 205 156 16 134 750 43 144 418 13 8 13 8 103 325 9 9.574 646 1.435 355 92 5.530 391 1.340 2.462 344 142 319 57 475 1.080 436 . . . . . . . . . . . . . . . . . 336,9 152,6 49,1 24,9 8,7 15,9 2,1 11,1 21,5 61,4 -0,6 1,4 24,2 338,1 9,4 1,9 306,3 10,2 10,2 1,2
Utrecht 1995 66 55 4 7 3.602 3.087 157 2.226 704 515 21 437 58 92 95 47 8 82 77 8.047 0 1 4 13 26 32 18 5 1.706 435 1.271 - - - - - - 1.706 82 8 3 4 3 343 11 2 15 72 1.604 38.993 768 1.045 27 - 2.405 674 4.625 3.288 3.357 294 474 76 111 1.917 215 372 746 183 91 115 42 153 430 54 1.309 134 134 17 93 639 . . . . . . . . 269 25 4.250 379 726 129 37 2.496 - - - - - - - - 406 77 1.183 325.592 785 166.167 471 55.566 26 4.466 91 64.764 81 20.006 88 3.506 416.220 610 156.706 164,8 73,8 19,4 12,7 4,7 8,2 0,8 5,9 4,9 34,8 -1,0 0,5 18,1 164,7 4,7 70,5 85,9 2,2 1,5 0,0
Utrecht 1996 63 43 4 16 3.308 2.912 63 2.045 804 396 24 298 74 90 88 38 5 68 69 7.127 0 2 4 12 25 32 19 6 1.532 385 1.147 - - - - - - 1.532 80 10 4 4 2 365 5 1 25 69 1.443 36.897 837 68 14 - 2.457 683 4.996 3.548 3.022 264 441 75 110 1.719 183 385 659 143 81 113 34 120 365 49 1.028 116 121 10 88 462 . . . . . . . . 219 13 4.156 377 693 130 49 2.448 - - - - - - - - 359 98 1.678 330.749 872 157.745 554 26.615 78 13.082 97 88.305 33 13.364 80 3.482 380.984 645 151.023 160,1 71,5 19,0 12,1 4,4 7,1 0,9 5,9 5,1 33,4 -0,1 0,7 20,5 159,5 5,0 65,8 83,4 2,9 2,5 -0,6
Utrecht 1997 63 40 5 18 3.583 3.130 107 2.256 767 453 25 337 91 92 93 37 4 71 71 7.415 0 1 5 11 25 32 19 6 1.580 400 1.180 394 66 328 1.439 385 1.054 1.580 84 7 4 2 3 394 8 3 13 76 1.529 42.131 872 81 41 1 2.785 729 4.855 3.590 3.355 301 483 73 112 1.919 203 402 787 150 92 120 37 128 404 64 1.076 118 120 10 86 488 . . . . . . . . 235 19 4.600 449 745 126 56 2.685 - - - - - - - - 432 107 1.592 321.113 1.010 171.422 751 48.084 102 17.570 101 91.326 56 14.442 90 3.954 440.230 625 142.655 164,4 72,6 21,0 11,6 4,5 8,1 1,0 6,1 5,6 33,4 -0,1 0,8 21,1 165,2 3,2 0,5 156,2 3,1 2,2 0,7
Utrecht 1998 59 13 3 43 3.826 3.262 70 2.615 577 564 22 364 178 91 93 42 4 68 68 6.640 0 1 5 12 25 32 20 6 1.485 389 1.096 348 75 273 1.320 361 959 1.484 82 7 2 6 3 349 13 2 14 72 1.763 54.066 850 98 36 7 2.872 843 4.440 3.475 3.215 251 423 93 100 1.866 153 372 840 126 62 93 36 185 390 94 913 102 92 15 72 424 40 69 199 20 16 14 4 63 185 23 4.437 368 694 146 50 2.580 218 572 1.086 203 88 167 43 200 448 160 1.062 277.131 533 216.037 349 78.794 48 9.142 99 114.545 37 13.550 86 3.502 393.052 681 189.692 161,6 71,1 21,0 11,8 4,4 8,4 1,0 5,6 5,9 31,7 -0,2 1,0 22,7 162,4 3,4 0,4 151,1 4,0 3,4 0,8
Utrecht 1999 . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . 6.578 0 1 4 12 23 32 20 6 1.650 396 1.254 367 80 287 1.383 370 1.013 1.650 86 6 2 2 5 367 8 0 13 80 . . . . . . . . . . 3.355 256 451 94 100 1.948 141 384 811 164 80 130 44 193 410 96 920 100 86 4 74 443 28 79 221 29 14 11 2 59 203 10 4.672 360 751 152 47 2.709 213 562 1.067 247 112 213 53 242 499 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,1 75,5 24,5 12,5 4,7 8,1 1,0 5,4 11,2 31,9 -0,2 1,0 24,6 170,6 4,0 1,0 155,7 5,5 4,3 0,5
Noord-Holland 1995 136 111 19 6 7.300 6.167 186 4.494 1.487 1.133 58 860 215 237 89 54 21 78 63 20.419 0 1 4 12 26 32 19 5 4.040 1.011 3.029 - - - - - - 4.040 81 5 3 7 3 1.162 8 3 19 71 3.180 176.327 2.184 110 89 - 7.231 1.478 8.882 6.413 8.565 694 1.168 178 245 4.891 493 954 1.731 541 197 435 100 439 1.160 230 2.843 283 284 31 180 1.375 . . . . . . . . 632 58 11.477 943 1.893 299 125 6.606 - - - - - - - - 1.235 377 2.758 999.222 2.257 393.264 1.498 159.472 295 40.071 164 145.556 55 19.873 209 7.402 635.067 1.410 537.620 420,6 191,4 51,6 24,8 10,7 19,2 1,7 15,9 13,3 92,6 -3,0 2,4 18,7 420,6 7,4 160,1 238,9 9,7 4,4 0,0
Noord-Holland 1996 141 97 18 26 7.876 6.342 126 4.584 1.632 1.534 76 1.080 378 226 83 54 15 75 61 19.333 0 1 4 12 26 31 19 5 4.098 1.034 3.064 - - - - - - 4.098 82 5 3 7 3 1.106 7 2 19 71 3.913 91.357 2.597 134 50 - 8.628 1.434 9.577 6.633 8.273 701 1.125 194 239 4.729 461 972 1.742 494 212 343 88 419 1.093 191 2.570 281 244 30 170 1.216 . . . . . . . . 590 38 11.310 922 1.930 344 135 6.403 - - - - - - - - 1.218 358 2.888 880.487 2.018 457.518 1.238 147.171 291 49.347 202 200.318 50 28.944 190 7.071 634.864 1.367 420.320 417,9 189,8 53,9 25,5 10,5 18,3 1,9 16,6 13,6 89,0 -2,4 1,4 19,7 415,0 8,9 156,5 232,3 11,3 5,9 -2,9
Noord-Holland 1997 147 78 16 53 7.935 6.100 262 4.178 1.660 1.835 212 1.050 573 222 90 46 8 77 64 18.644 0 1 4 12 26 32 19 5 4.021 1.067 2.954 1.078 210 868 3.467 961 2.506 4.022 81 5 3 7 3 1.078 8 3 15 74 3.610 109.294 2.620 230 44 6 6.273 1.406 9.640 6.622 8.481 700 1.184 208 247 4.764 392 997 1.914 446 211 356 74 373 1.127 251 2.559 293 242 27 172 1.189 . . . . . . . . 578 58 11.499 920 1.962 348 145 6.440 - - - - - - - - 1.268 416 3.060 978.276 1.862 489.320 1.276 163.444 273 53.222 244 241.772 68 30.882 203 8.088 731.184 1.458 429.143 414,1 186,0 54,4 25,1 11,0 18,8 2,1 15,6 13,6 86,6 -0,5 1,4 21,1 417,7 8,1 1,8 388,1 12,3 7,4 3,5
Noord-Holland 1998 122 31 6 85 7.976 6.619 263 5.011 1.345 1.357 163 817 377 212 91 48 8 78 64 17.393 0 1 4 12 25 32 20 6 3.978 1.086 2.892 1.026 205 821 3.442 983 2.459 3.978 82 5 3 6 4 1.025 6 2 14 79 4.414 130.253 2.777 302 184 35 8.572 2.158 8.796 7.112 8.375 667 1.146 259 246 4.789 362 1.002 2.166 347 116 320 73 404 1.055 223 2.383 268 233