Roodstand op betaalrekeningen 1970 - 2013

Roodstand op betaalrekeningen 1970 - 2013

Perioden Uitstaand debiteurensaldo (mln euro) Uitstaande contracten (x 1 000)
2011 juni 9.573 2.411
2011 juli 9.676 2.443
2011 augustus 10.057 2.644
2011 september 10.220 2.717
2011 oktober 10.276 2.757
2011 november 10.309 2.707
2011 december 10.620 2.671
2012 januari* 10.325 2.614
2012 februari* 10.263 2.555
2012 maart* 10.305 2.640
2012 april* 10.256 2.634
2012 mei* 9.932 2.341
2012 juni* 10.012 2.385
2012 juli* 10.120 2.552
2012 augustus* 10.149 2.619
2012 september* 10.098 2.599
2012 oktober* 10.228 2.689
2012 november* 10.168 2.627
2012 december* 10.251 2.684
2013 januari* 10.055 2.561
2013 februari* 9.951 2.515
2013 maart* 9.940 2.544
2013 april* 10.145 2.674
2013 mei* 9.665 2.329
2013 juni* 9.665 2.337
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over het aantal betaalrekeningen met een schuld en de hoogte van dit schuldbedrag.
Met ingang van 1976 werd een nieuwe reeks gestart vanwege een hernieuwde opzet van de statistiek en door uitbreiding van het berichtgevers bestand.
Met ingang van 1992 werd een nieuwe reeks gestart naar aanleiding van de intreding van de Wet op het consumentenkrediet (Wck).
Met ingang van januari 2007 werd een nieuwe reeks gestart in verband met verbeterde aanlevering door berichtgevers.

Gegevens beschikbaar van december 1970 tot en met juni 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens over januari 2012 tot en met juni 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
De cijfers in deze tabel hebben bij eerste publicatie een voorlopig karakter. In de maand juli worden de uitkomsten van het voorgaande jaar definitief vastgesteld op basis van de jaaropgave van alle kredietverstrekkers. Ook de cijfers van de maanden januari tot en met mei van het lopende jaar worden dan aangepast, maar behouden hun voorlopige karakter.
Tussentijdse aanpassingen vinden plaats door het beschikbaar komen van nieuwe of aanvullende gegevens van enkele respondenten.

Wijzigingen per 28 augustus 2013:
De voorlopige cijfers voor juni 2013 is toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Roodstand op betaalrekeningen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Uitstaand debiteurensaldo
Het totaalbedrag aan schulden van particulieren op betaalrekeningen aan het einde van de periode.
Uitstaande contracten
Aantal contracten met een schuld aan het einde van de periode.