Energieverbruik en energiekosten; intramurale gezondheidszorg, 1986 - 2000

Energieverbruik en energiekosten; intramurale gezondheidszorg, 1986 - 2000

SBI '93 Perioden Energieverbruik Totaal energiedragers (TJ) Energieverbruik Aardgas (mln m3) Energieverbruik Elektriciteit (mln kWh) Energieverbruik Lichte stookolie en hbo (mln l) Energieverbruik Zware stookolie (mln kg) Energieverbruik Warm water (TJ) Energieverbruik Overige energiedragers (TJ) Energiekosten Totaal energiedragers (mln euro) Energiekosten Aardgas (mln euro) Energiekosten Elektriciteit (mln euro) Energiekosten Lichte stookolie en hbo (mln euro) Energiekosten Zware stookolie (mln euro) Energiekosten Warm water (mln euro) Energiekosten Overige energiedragers (mln euro)
8511a Intramurale zorg 1986 21.732 487 895 27 23 - 1.205 183,78 93,43 70,02 7,03 4,08 - 9,12
8511a Intramurale zorg 1988 20.318 447 958 15 18 - 1.452 137,31 60,94 64,48 3,09 2,81 - 5,99
8511a Intramurale zorg 1990 19.484 433 998 13 17 514 536 145,53 63,80 68,88 3,49 2,81 4,13 2,41
8511a Intramurale zorg 1992 20.608 463 1.074 10 16 633 475 151,34 69,25 70,38 2,59 2,54 4,45 2,09
8511a Intramurale zorg 1994 20.919 473 1.080 9 15 759 385 150,93 66,12 73,56 2,04 2,31 5,35 1,59
8511a Intramurale zorg 1996 23.116 541 1.112 7 13 1.032 177 176,34 85,45 78,19 2,00 2,27 7,53 0,86
8511a Intramurale zorg 1998 21.926 509 1.154 6 11 885 135 183,14 86,47 85,24 1,63 1,79 7,30 0,72
8511a Intramurale zorg 2000 19.408 447 1.054 3 11 897 . 189,66 91,27 85,29 1,49 2,99 8,62 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het energieverbruik en -kosten in de intramurale gezondheidszorg.

Gegevens beschikbaar:
Van 1986 tot en met 2000

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 1997 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 1998 en 1999 zijn voorlopig.

Wijziging per 11 oktober 2005
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Energieverbruik
Totaal energiedragers
Dit is een samentelling van de categorieën:
- Aardgas
- Elektriciteit
- Lichte stookolie en hbo
- Zware stookolie
- Warm water
- Overige energiedragers
Aardgas
Gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.
Lichte stookolie en hbo
HBO = huisbrandolie.
Zware stookolie
Zware olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij. Het wordt vooral gebruikt als brandstof voor zeeschepen (bunkering) en in mindere mate in de industrie en bij elektriciteits- en warmteproductie.
Warm water
Overige energiedragers
Energiekosten
Totaal energiedragers
Dit is een samentelling van de categorieën:
- Aardgas
- Elektriciteit
- Lichte stookolie en hbo
- Zware stookolie
- Warm water
- Overige energiedragers
Aardgas
Gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.
Lichte stookolie en hbo
HBO = huisbrandolie.
Zware stookolie
Zware olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij. Het wordt vooral gebruikt als brandstof voor zeeschepen (bunkering) en in mindere mate in de industrie en bij elektriciteits- en warmteproductie.
Warm water
Overige energiedragers