Planten - en dierentuinen; met eigen exploitatie, 1997, 1999

Planten - en dierentuinen; met eigen exploitatie, 1997, 1999

Planten- en dierentuinen Perioden Aantal tuinen (absoluut) Bezoeken Totaal bezoeken (x 1 000) Bezoeken Met dagkaart (incl. korting) (x 1 000) Bezoeken Abonnementhouders (x 1 000) Bezoeken Museumjaarkaarthouders (x 1 000) Bezoeken Niet betalende bezoekers (x 1 000) Gemiddelde toegangsprijs Volwassenen (euro) Gemiddelde toegangsprijs Kinderen (euro) Personeel Totaal personeel Personeel in loondienst (absoluut) Personeel Totaal personeel Overig bezoldigd personeel Totaal overig bezoldigd personeel (absoluut)
Totaal planten- en dierentuinen 1999 103 11.190 6.962 3.263 114 851 . . 2.229 560
Plantentuinen 1999 80 1.463 927 127 114 295 3,11 1,91 249 199
Dierentuinen 1999 23 9.727 6.035 3.136 . 556 7,02 5,32 1.980 361
Dierentuinen aangesloten bij de NVD 1999 10 . . . . . . . . .
Dierentuinen niet aangesloten bij de NVD 1999 13 . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Planten- en dierentuinen naar o.a. aantal tuinen, oppervlakte,
openstelling, collectie, type, bezoeken, inkomsten en uitgaven, personeel.

Deze publicatie bevat een aantal kerncijfers over planten- en dieren-
tuinen in Nederland, exclusief tuinen waarvan de exploitatie onder-
deel is van een groter geheel, in het bijzonder universiteiten,
landgoedbeheer en horeca. Voor definities zie hieronder. De informatie
is verkregen via het onderzoek Planten- en dierentuinen. Dit onderzoek
is gehouden in 1997 en 1999. In de jaren daarvoor werden planten- en
dierentuinen in beperkte mate waargenomen in de statistiek Musea en de
statistiek Recreatiecentra, maar konden daar niet als zodanig
worden onderscheiden. Het eigen karakter van de planten- en dierentuinen
heeft het CBS in 1997 doen besluiten deze in een aparte statistiek onder
te brengen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997
Frequentie:stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal tuinen
Bezoeken
Totaal bezoeken
Met dagkaart (incl. korting)
Abonnementhouders
Museumjaarkaarthouders
Deze kaart wordt uitgegeven door de stichting Museumjaarkaart. De kaart
geeft gratis of met korting toegang tot een groot aantal musea, waaronder
ook enkele plantentuinen, in ons land. De musea en plantentuinen die de
kaart accepteren krijgen van de stichting Museumjaarkaart per museum en
plantentuin een bedrag vergoed dat afhankelijk is van het aantal bezoe-
kers dat van de kaart gebruik heeft gemaakt.
Niet betalende bezoekers
Alle bezoekers die gratis de tuin bezochten, bijv. jonge kinderen,
studiebezoekers, schoolklassen e.d.
Gemiddelde toegangsprijs
Voor tuinen die entree heffen.
Volwassenen
Kinderen
Personeel
Totaal personeel
Personeel in loondienst
Het gaat hier om personen die in het statistiekjaar in dienst waren en
waarvan de tuin in juridische zin werkgever was en waarvoor belastingen
en sociale premies werden afgedragen. Gevraagd is naar het aantal
personen dat gemiddeld over het statistiekjaar in dienst was.
Overig bezoldigd personeel
Het gaat hierbij om personen waarvoor geen belastingen en sociale
lasten werden afgedragen. Hiertoe behoren:
- de directeur-eigenaar, voor zover niet in loondienst
- meewerkende familieleden, voor zover niet in loondienst
- uitzendkrachten
- Melkertbanen/banenpoolers voor zover niet op de loonlijst,
gedetacheerden e.d.
Gevraagd is naar het aantal personen dat gemiddeld over het
statistiekjaar werkzaam was.
Totaal overig bezoldigd personeel