Hoofdbewoner; samenstelling huishoudens, 1998-2009

Hoofdbewoner; samenstelling huishoudens, 1998-2009

Regio Huishoudens Perioden Totaal aantal particuliere huishoudens (x 1 000) Eigenaar-bewoner of huurder Eigenaar-bewoner (x 1 000) Eigenaar-bewoner of huurder Huurder (x 1 000) Wijze huisvesting Eengezinswoning koop (x 1 000) Wijze huisvesting Eengezinswoning huur (x 1 000) Wijze huisvesting Meergezinswoning koop (x 1 000) Wijze huisvesting Meergezinswoning huur (x 1 000) Wijze huisvesting Bedrijfswoning (x 1 000) Wijze huisvesting Wooneenheid (x 1 000) Wijze huisvesting Bewoonde andere ruimte (x 1 000) Wijze huisvesting Inwonend (x 1 000)
Nederland Totaal huishoudens 1998 6.698 3.289 3.408 2.738 1.458 317 1.628 219 220 70 47
Nederland Totaal huishoudens 1999 6.759 3.387 3.372 2.807 1.332 374 1.733 197 217 64 36
Nederland Totaal huishoudens 2000 6.824 3.442 3.382 2.851 1.413 382 1.662 197 202 73 45
Nederland Totaal huishoudens 2002 6.930 3.619 3.310 3.020 1.376 423 1.634 172 217 13 73
Nederland Totaal huishoudens 2006 7.131 3.829 3.302 3.158 1.312 503 1.670 157 224 21 87
Nederland Totaal huishoudens 2009 7.313 4.154 3.159 3.395 1.246 589 1.611 156 247 22 47
Nederland Eenpersoonshuishoudens 1998 2.193 545 1.648 357 421 148 969 34 190 34 40
Nederland Eenpersoonshuishoudens 1999 2.266 603 1.663 366 358 194 1.053 38 189 37 30
Nederland Eenpersoonshuishoudens 2000 2.286 602 1.684 381 439 187 996 30 176 40 37
Nederland Eenpersoonshuishoudens 2002 2.344 647 1.696 404 445 217 1.009 24 181 5 58
Nederland Eenpersoonshuishoudens 2006 2.483 756 1.727 467 413 254 1.036 29 201 10 73
Nederland Eenpersoonshuishoudens 2009 2.605 879 1.725 550 441 297 1.020 25 221 12 39
Nederland Paar zonder kinderen 1998 2.053 1.200 854 1.007 458 115 360 72 17 21 4
Nederland Paar zonder kinderen 1999 2.002 1.179 823 1.003 420 113 373 59 14 19 2
Nederland Paar zonder kinderen 2000 2.059 1.190 869 992 445 125 391 66 16 21 4
Nederland Paar zonder kinderen 2002 1.993 1.251 743 1.057 400 142 323 52 12 4 4
Nederland Paar zonder kinderen 2006 2.074 1.334 740 1.106 396 177 325 46 12 5 6
Nederland Paar zonder kinderen 2009 2.133 1.446 687 1.197 353 199 317 47 14 4 3
Nederland Paar met kinderen 1998 2.028 1.436 593 1.290 412 42 163 101 6 13 1
Nederland Paar met kinderen 1999 2.096 1.500 596 1.353 398 56 181 91 7 7 4
Nederland Paar met kinderen 2000 2.128 1.546 583 1.397 398 56 167 91 5 11 3
Nederland Paar met kinderen 2002 2.075 1.570 505 1.439 346 46 145 84 9 4 2
Nederland Paar met kinderen 2006 2.076 1.580 496 1.452 321 54 159 74 7 4 4
Nederland Paar met kinderen 2009 2.028 1.632 396 1.490 262 68 122 73 7 5 2
Nederland Eenoudergezin 1998 317 72 245 58 139 7 102 6 2 2 .
Nederland Eenoudergezin 1999 321 81 239 66 133 8 102 6 5 1 .
Nederland Eenoudergezin 2000 262 74 187 57 109 11 77 5 3 0 .
Nederland Eenoudergezin 2002 431 123 308 102 170 13 134 8 2 1 1
Nederland Eenoudergezin 2006 451 141 310 119 171 14 133 6 2 2 3
Nederland Eenoudergezin 2009 474 166 308 138 174 18 128 9 3 2 2
Nederland Overig huishouden 1998 105 37 69 26 28 5 34 6 4 1 1
Nederland Overig huishouden 1999 74 24 50 19 24 2 23 3 2 . 1
Nederland Overig huishouden 2000 89 30 59 23 23 3 31 4 3 0 1
Nederland Overig huishouden 2002 87 28 59 18 16 6 23 3 12 . 8
Nederland Overig huishouden 2006 47 18 29 14 10 3 17 2 1 . .
Nederland Overig huishouden 2009 73 30 43 20 15 7 23 2 2 . 2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Totaal aantal huishoudens, eigenaar-huurder, wijze van huisvesting, aard van de woning naar samenstelling huishouden en regio.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2009

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 1 februari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal particuliere huishoudens
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eigenaar-bewoner of huurder
De volgende onderscheidingen zijn aangebracht:
- Eigen woningen zijn woningen die eigendom zijn van de
bewoners (eigenaar-bewoner).
- Huurwoningen zijn woningen welke door de eigenaren, tegen betaling,
tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden. De bewoners zijn
geen eigenaar van de woning (huurder).
Eigenaar-bewoner
Huurder
Wijze huisvesting
Eengezinswoning koop
Eengezinswoning huur
Meergezinswoning koop
Meergezinswoning huur
Bedrijfswoning
Een boerderij of tuinderswoning of een woning welke
binnendoor verbonden is met een winkel-, kantoor-, praktijk-, en/of
bedrijfsruimte en waarbij deze woning nog steeds in gebruik is bij een
bedrijf.
Wooneenheid
Een afzonderlijke woonruimte die volgens de bouw of door verbouwing
blijvend bestemd is voor de permanente bewoning door een één- of
meerpersoons particulier huishouden en die niet voldoet aan de
woningdefinitie vanwege het ontbreken van een keukeninrichting die
bestemd is voor het bereiden van complete maaltijden en/of het
ontbreken van een toilet dat uitkomt op een gang, overloop of portaal,
terwijl de ruimte bovendien gelegen is in een gebouw dat ter compensatie
van deze aan de woonruimte ontbrekende elementen gemeenschappelijke
voorzieningen bevat.
Bewoonde andere ruimte
Een woonverblijf dat niet aan de woningdefinitie (zie woning) voldoet
zoals: een woonschip, woonwagen, caravan, zomerhuis, woonkeet,
barak en dergelijk.
Inwonend
Een particulier huishouden dat ruimte huurt van de hoofdbewoner.