Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, soort museum 1997-2009

Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, soort museum 1997-2009

Categorieën Perioden Aantal musea (aantal) Musea naar aantal bezoeken Tot 2 500 bezoeken (% van alle musea) Musea naar aantal bezoeken 2 500 tot 10 000 bezoeken (% van alle musea) Musea naar aantal bezoeken 10 000 tot 25 000 bezoeken (% van alle musea) Musea naar aantal bezoeken 25 000 tot 50 000 bezoeken (% van alle musea) Musea naar aantal bezoeken 50 000 tot 100 000 bezoeken (% van alle musea) Musea naar aantal bezoeken 100 000 en meer bezoekers (% van alle musea) Museumbezoeken Bezoeken Totaal bezoeken (x 1000) Museumpersoneel Werkzame personen In loondienst (aantal) Museumpersoneel Mensjaren In loondienst (aantal)
Totaal musea 1997 942 39 28 16 8 5 4 20.266 5.312 3.942
Totaal musea 1999 902 35 29 19 8 5 4 20.679 6.148 4.404
Totaal musea 2001 873 36 29 18 8 5 4 20.488 6.283 4.424
Totaal musea 2003 828 32 33 18 8 5 5 19.558 6.567 4.731
Totaal musea 2005 775 31 32 19 9 5 5 19.648 6.563 4.860
Totaal musea 2007 773 31 31 17 10 6 5 20.540 6.760 5.013
Totaal musea 2009* 810 31 32 17 9 5 6 22.037 6.938 5.284
Musea voor beeldende kunst 1997 102 32 25 12 15 8 9 3.404 1.208 897
Musea voor beeldende kunst 1999 109 25 26 12 16 10 11 6.051 2.089 1.609
Musea voor beeldende kunst 2001 105 23 27 15 11 10 14 6.310 2.096 1.552
Musea voor beeldende kunst 2003 118 20 32 16 11 6 14 6.748 2.334 1.769
Musea voor beeldende kunst 2005 107 23 24 19 10 8 15 6.377 2.121 1.650
Musea voor beeldende kunst 2007 118 20 31 13 14 12 11 6.511 2.300 1.810
Musea voor beeldende kunst 2009* 126 16 31 16 14 10 14 7.459 2.401 1.953
Musea voor geschiedenis 1997 491 43 30 16 6 4 1 6.785 1.462 995
Musea voor geschiedenis 1999 451 39 29 21 6 3 2 5.907 1.829 1.168
Musea voor geschiedenis 2001 448 40 32 17 7 3 1 6.255 1.859 1.210
Musea voor geschiedenis 2003 423 35 38 16 7 3 2 6.074 1.852 1.261
Musea voor geschiedenis 2005 391 35 36 17 6 4 2 6.003 1.850 1.293
Musea voor geschiedenis 2007 383 37 33 16 8 4 3 6.609 1.915 1.316
Musea voor geschiedenis 2009* 388 36 34 18 7 4 3 7.069 1.891 1.365
Musea voor natuurlijke historie 1997 50 30 18 16 26 2 8 2.099 286 200
Musea voor natuurlijke historie 1999 59 31 20 17 15 7 9 2.435 536 393
Musea voor natuurlijke historie 2001 49 27 22 22 12 8 8 2.494 490 339
Musea voor natuurlijke historie 2003 44 23 25 30 9 5 9 1.847 470 314
Musea voor natuurlijke historie 2005 51 22 28 28 14 - 10 1.965 539 394
Musea voor natuurlijke historie 2007 54 24 32 17 19 2 7 1.784 554 413
Musea voor natuurlijke historie 2009* 55 26 29 16 15 7 7 1.790 549 414
Musea voor volkenkunde 1997 260 39 28 19 6 4 3 3.886 854 685
Musea voor volkenkunde 1999 255 33 33 20 5 6 3 4.528 998 703
Musea voor volkenkunde 2001 245 37 27 22 6 5 4 3.995 1.016 688
Musea voor volkenkunde 2003 217 37 29 20 8 6 1 3.070 873 643
Musea voor volkenkunde 2005 196 31 32 21 10 4 2 3.170 844 646
Musea voor volkenkunde 2007 190 32 30 21 11 5 3 3.337 839 600
Musea voor volkenkunde 2009* 195 31 34 18 9 4 4 3.293 868 610
Musea voor bedrijf en techniek 1997 20 45 20 15 - 15 5 479 237 200
Musea voor bedrijf en techniek 1999 18 50 17 17 - 11 5 419 182 151
Musea voor bedrijf en techniek 2001 17 41 23 12 - 18 6 388 291 233
Musea voor bedrijf en techniek 2003 17 35 18 12 - 18 18 663 505 336
Musea voor bedrijf en techniek 2005 18 33 17 11 6 17 17 939 573 387
Musea voor bedrijf en techniek 2007 17 29 12 24 - 24 12 1.079 516 366
Musea voor bedrijf en techniek 2009* 21 29 19 19 10 14 10 1.051 560 391
Musea met gemengde collectie 1997 19 - 5 11 16 21 48 3.613 1.264 969
Musea met gemengde collectie 1999 10 - - 10 20 30 40 1.338 515 380
Musea met gemengde collectie 2001 9 - - 11 11 33 44 1.047 531 402
Musea met gemengde collectie 2003 9 - - 11 11 33 44 1.155 533 408
Musea met gemengde collectie 2005 12 8 8 8 17 17 42 1.195 637 490
Musea met gemengde collectie 2007 11 9 - 18 18 18 36 1.220 636 508
Musea met gemengde collectie 2009* 25 48 4 8 8 12 20 1.376 669 551
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De statistiek Musea geeft informatie over bedrijven en instellingen in
Nederland die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerven en presenteren.
Het betreft niet alleen bedrijven en instellingen waarvan het
exploiteren van een museum de hoofdactiviteit is, maar ook musea die een
nevenactiviteit vormen van een bedrijf of instelling, (bijvoorbeeld
onderdeel van een gemeente, een universiteit of ziekenhuis).

Deze tabel geeft cijfers over
- het aantal musea;
- het aantal musea naar bezoekersgrootteklasse;
- het totaal aantal bezoeken uitgesplitst naar betalende en gratis
bezoeken;
- het gemiddeld aantal bezoeken per museum en het aantal bezoeken van
buitenlanders;
- personeel (gemeten zowel in aantal personen als in arbeidsjaren) in
loondienst, personeel werkzaam als overig bezoldigde of als vrijwilliger.

Bovenstaande gegevens worden verder gedetailleerd naar type museum,
personeelssamenstelling en grootteklasse. Grootteklasse van het museum
wordt uitgedrukt in het aantal arbeidsplaatsen omgerekend naar fulltime
bezette plaatsen.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14-03-2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal musea
Een museum is een permanente instelling ten dienste van de samenleving
en haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het
maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn
omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en
hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
Vanaf 1997 zonder de tijdelijk gesloten musea.
Musea naar aantal bezoeken
De verdeling van het totaal aantal musea naar grootteklasse van het aantal
bezoeken.
Tot 2 500 bezoeken
2 500 tot 10 000 bezoeken
10 000 tot 25 000 bezoeken
25 000 tot 50 000 bezoeken
50 000 tot 100 000 bezoeken
100 000 en meer bezoekers
Museumbezoeken
Het aantal bezoeken aan musea in Nederland.
Bezoeken
Het aantal museumbezoeken, inclusief bezoeken van buitenlanders.
Het totaal aantal bezoeken wordt verdeeld naar gratis en betaalde
bezoeken.
Totaal bezoeken
Museumpersoneel
Personeel in loondienst bij een museum en (eventuele) overige bezoldigden.
Het personeel wordt geteld in personen en arbeidsvolume (mensjaren).
De personeelsomvang wordt opgegeven naar de situatie per einde van
het verslagjaar.
Vrijwilligers worden niet tot het personeel gerekend.
Werkzame personen
Aantal personen in loondienst bij een museum en (eventuele) overige
bezoldigden.
In loondienst
Mensjaren
Een mensjaar is het arbeidsvolume van een voltijdfunctie over een geheel
jaar gemeten volgens de in de sector geldende collectieve
arbeidsovereenkomst (cao).
In loondienst