Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; 1972-2016


Deze tabel bevat gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator Consumentenvertrouwen en de deelindicatoren Economisch klimaat en Koopbereidheid berekend. Overige gegevens betreffen onder andere de opvattingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van werkloosheid en prijzen. De statistiek “Consumenten Conjunctuuronderzoek” komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar van mei 1972 tot en met maart 2017

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Onder paragraaf 3 staan de verwijzingen naar de nieuwe tabellen.

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; 1972-2016

Perioden ConsumentenvertrouwenOorspronkelijke reeksConsumentenvertrouwen:indicator (Gem. saldo pos. en neg. antw.) ConsumentenvertrouwenSeizoensgecorrigeerde reeksConsumentenvertrouwen:indicator (Gem. saldo pos. en neg. antw.) Economisch klimaatOorspronkelijke reeksEconomisch klimaat: indicator (Gem. saldo pos. en neg. antw.) Economisch klimaatSeizoensgecorrigeerde reeksEconomisch klimaat: indicator (Gem. saldo pos. en neg. antw.) KoopbereidheidOorspronkelijke reeksKoopbereidheid: indicator (Gem. saldo pos. en neg. antw.) KoopbereidheidSeizoensgecorrigeerde reeksKoopbereidheid: indicator (Gem. saldo pos. en neg. antw.)
2016 1e kwartaal 1 . 3 . 0 .
2016 april 2 1 7 5 -1 -1
2016 mei 2 1 8 5 -2 -1
2016 juni 6 5 14 13 1 0
2016 2e kwartaal 3 . 9 . -1 .
2016 juli 2 1 5 4 0 -1
2016 augustus 4 3 11 9 0 -1
2016 september 8 8 17 18 2 2
2016 3e kwartaal 5 . 11 . 0 .
2016 oktober 10 12 17 20 4 7
2016 november 10 12 21 23 3 5
2016 december 10 12 20 23 3 5
2016 4e kwartaal 10 . 20 . 3 .
2016 5 . 11 . 1 .
2017 januari 16 13 31 28 6 3
2017 februari 15 14 27 29 6 4
2017 maart 17 16 32 33 6 6
2017 1e kwartaal 16 . 24 . 4 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens