Regionale inkomensverdeling 1998, kerncijfers.

Regionale inkomensverdeling 1998, kerncijfers.

Regio's Besteedbaar inkomen huishoudens Huishoudensleden Aantal Eenverdieners (x 1 000)
Nederland 942,5
Noord-Nederland 112,6
Oost-Nederland 209,4
West-Nederland 397,3
Zuid-Nederland 223,1
Groningen 36,2
Friesland 44,2
Drenthe 32,2
Overijssel 70,8
Flevoland 15,5
Gelderland 123,1
Utrecht 57,0
Noord-Holland 119,7
Zuid-Holland 195,3
Zeeland 25,2
Noord-Brabant 151,5
Limburg 71,6
Oost Groningen 12,1
Delfzijl en omgeving 4,3
Overig Groningen 19,7
Noord-Friesland 22,7
Zuidwest-Friesland 7,4
Zuidoost-Friesland 14,1
Noord-Drenthe 11,6
Zuidoost-Drenthe 11,9
Zuidwest-Drenthe 8,7
Noord-Overijssel 22,5
Zuidwest-Overijssel 8,0
Twente 40,3
Veluwe 44,5
Achterhoek 24,9
Arnhem/Nijmegen 37,6
Zuidwest-Gelderland 16,1
Utrecht 57,0
Kop van Noord-Holland 20,9
Alkmaar en omgeving 13,6
IJmond 10,1
Agglomeratie Haarlem 9,5
Zaanstreek 8,3
Groot-Amsterdam 43,9
Het Gooi en Vechtstreek 13,4
Agglomeratie Leiden/Bollenstreek 21,7
Agglomeratie 's-Gravenhage 30,1
Delft en Westland 11,4
Oost-Zuid-Holland 22,0
Groot-Rijnmond 79,7
Zuidoost-Zuid-Holland 30,6
Zeeuwsch-Vlaanderen 7,3
Overig Zeeland 17,9
West-Noord-Brabant 38,9
Midden-Noord-Brabant 27,2
Noordoost-Noord-Brabant 39,0
Zuidoost-Noord-Brabant 46,3
Noord-Limburg 14,9
Midden-Limburg 14,5
Zuid-Limburg 42,1
Flevoland 15,5
Appingedam 1,0
Aa en Hunze 1,9
Aalburg 1,2
Aalsmeer 1,3
Aalten 1,3
Abcoude 0,5
Achtkarspelen 2,7
Akersloot 0,4
Alblasserdam 1,7
Albrandswaard 1,1
Alkemade 1,0
Alkmaar 4,8
Almelo 4,1
Almere 5,8
Alphen aan den Rijn 4,0
Alphen-Chaam 0,7
Ambt Delden 0,3
Ambt Montfort 0,9
Ameland 0,2
Amerongen 0,6
Amersfoort 5,7
Amstelveen 3,3
Amsterdam 22,5
Andijk 0,4
Angerlo 0,4
Anna Paulowna 0,8
Apeldoorn 9,2
Arcen en Velden 0,5
Arnhem 5,7
Assen 3,2
Asten 1,1
Avereest 1,1
Axel 0,9
Baarle-Nassau 0,4
Baarn 1,4
Barendrecht 1,9
Barneveld 3,9
Bathmen 0,3
Bedum 0,8
Beek 1,3
Beemster 0,4
Beesel 1,0
Belfeld 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Besteedbaar inkomen; inkomensverdelingen van personen en huishoudens
Per gemeente (1 - 1- 1999), COROP-gebied, provincie, landsdeel
1998
Gewijzigd op 02 juli 2004.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Besteedbaar inkomen huishoudens
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudensinkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.
Huishoudensleden
Besteedbaar inkomen van leden van particuliere huishoudens met inkomen
naar een- en tweeverdiener, inkomenstrekkers en de inkomensontwikkeling
1989 - 1998.
Aantal
De hier opgenomen populatie omvat de totale bevolking woonachtig in
Nederland en het aantal huishoudensleden in particuliere huishoudens
(exclusief studentenhuishoudens) met inkomen. In de kolommen met gegevens
over de inkomenstrekkers worden ook personen in institutionele
huishoudens tot deze populatie gerekend; studentenhuishouden en
huishoudens zonder (waargenomen) inkomen zijn ook hier buiten beschouwing
gelaten.
Eenverdieners
Eenverdieners zijn huishoudens waarvan slechts een van de partners
belastbaar inkomen heeft.