Biologische landbouw; bedrijven, arealen, gewas, veestapel, regio 1991-2004

Biologische landbouw; bedrijven, arealen, gewas, veestapel, regio 1991-2004

Fasen Perioden Regio's Veestapel Stuks vee Geiten Melkgeiten (absoluut) Veestapel Aantal bedrijven met vee Met geiten Melkgeiten (absoluut)
Biologisch 1991 Nederland . .
Biologisch 1995 Nederland . .
Biologisch 1996 Nederland . .
Biologisch 1998 Nederland 5.826 49
Biologisch 1999 Nederland 9.461 58
Biologisch 2000 Nederland 9.976 71
Biologisch 2001 Nederland 10.150 61
Biologisch 2002 Nederland 12.723 68
Biologisch 2003 Nederland 12.767 71
Biologisch 2004 Nederland 16.594 72
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Biologische landbouw: Aantallen bedrijven, arealen gewas en veestapel,
naar fase (Biologisch en in omschakeling) en naar regio
1991, 1995, 1996, 1998 - 2004
Gewijzigd op 18 oktober 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Veestapel
Stuks vee
Geiten
Melkgeiten
Geiten van één jaar of ouder die worden gehouden voor de melkproductie.
Aantal bedrijven met vee
Met geiten
Melkgeiten
Geiten van één jaar of ouder die worden gehouden voor de melkproductie.